JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2016-11-14

183 събития ще се проведат в Световната седмица на предприемачеството в България

183 събития ще се проведат в Световната седмица на предприемачеството в България


прочети >>

2016-12-06

Как премина Световната седмица на предприемачеството'2016 в България?

Как премина Световната седмица на предприемачеството'2016 в България?


прочети >>

Как протече Световната седмица на предприемачеството'2016 в общините, с които JA Bulgaria има сключени споразумения

2016-12-15

Как протече Световната седмица на предприемачеството'2016 в общините, с които JA Bulgaria има сключени споразумения

Училищата в почти всички общини, с които JA Bulgaria работи в тясно сътрудничество, се включиха много активно и ентусиазирано в деветото поредно издание на Световната седмица на предприемачеството. Освен станалите традиционни открити уроци и иновационни лагери, които се проведоха на много места, станахме свидетели и на още по-оригинални форми на изява, които дължим на въображението и неуморния труд на учителите-координатори, които не престават да мислят за начини, с които да правят своята работа по-нестандартна и интересна за учениците - онлайн кафене по предприемачество, иновационни лагери за малки ученици от начален етап, училищни празници на предприемачеството, благотворителен базар и други.

Благодарим на всички учители-координатори, на училищните ръководства, на бизнес консултантите и менторите, които подпомагаха изявите, както и на медиите, които ги отразиха.

Общо в 51 събития в общини, с които имаме сключени споразумения, се включиха 2100 ученици, 204 учители, 147 бизнес консултанти и 543 гости. По-долу може да намерите кратки резюмета и снимки на най-интересните моменти по общини.

Сътрудничество между Велико Търново и Русе

Тази година бихме искали специално да отличим като добра практика интересния начин, по който СУ "Вела Благоева" (Велико Търново) и СУ "Възраждане" (Русе) бяха избрали да отбележат Световната седмица в дух на сътрудничество и чрез използване на новите технологии. Учителите координатори Ивалина Климентинова и Даринка Стефанова организираха онлайн кафене по предприемачество - иновативен метод за обучение, който спестява пътните и други видове разходи. Чрез конферентна връзка учениците от двете училища се запознаха, обмениха идеи, споделиха какво са направили, как работят учебните им компании и си пожелаха успех в бъдещите бизнес начинания. Участваха и студенти от Университета на Британска Колумбия във Ванкувър, Канада, специалност "Международни отношения и търговия". Те споделиха, че по програмите на Джуниър Ачийвмънт се работи и при тях. Разказаха, че при тях учениците от 5-12 клас работят по 8 програми като "Умения за успех", "Инвестиционни стратегии в бизнеса", "Бизнес етика" и др.

Градски младежки иновационен лагер в Хасково

Друга добра практика, която бихме желали да отличим, е иновационният лагер в Хасково, в който за първи път наблюдавахме изключителен дух на сътрудничество, а не на конкуренция, между училищата в града, които се бяха обединили, за да организират заедно инициативата. Тя бе проведена по идея на Дарина Влайкова от ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров", но с активната помощ и участие на учители от ПМГ "Акад. Боян Петканчин", ФСГ "Атанас Буров" и ПГДС "Цар Иван Асен Втори". Много интересен беше и казусът, върху който работиха шестте смесени отбора от ученици от четирите училища. Те трябваше да предложат решения на сериозния проблем със здравеопазването в държавите от Субсахарска Африка. За тази цел екипите трябваше да направят сериозно проучване относно причините на проблема, както и да мислят иновативно, но и прагматично, за да предложат реалистични решения. Победител стана отборът, предложил решение на проблема със замърсените водоизточници в Етиопия - въвеждане в масова употреба на Сламката на живота, която досега се използва единствено като продукт, продаван на туристи за пречистване на водата.

Община Благоевград (50 ученици, 8 учители, 1 бизнес консултант и 3 гости)

 • В ПГИ "Иван Илиев" се проведе иновационен лагер с координатор Даниела Карабельова. 35 ученици бяха разпределени в седем екипа чрез случаен подбор. На обособено за всеки екип работно място учениците разработваха собствена иновативна предприемаческа идея за решаване на предварително зададения  от Джуниър Ачийвмънт България казус. Те ползваха помощ от учителите - ментори и събираха факти и информация от Интернет. Учениците от всеки екип се насочиха към различна причина за изчезването на пчелните семейства и работиха за решаването на този проблем.
 • В ПХГ "Св. св. Кирил и Методий" пък се проведе открит урок с координатор Николай Куколев. Учениците бяха запознати със същността на предприемачеството и стартирането на собствен бизнес като възможна алтернатива на наемния служител или работник. Дискутиран бе и въпросът за предприемаческата култура (лична и обществена) и значението й като благоприятно условие за успешен собствен бизнес и акумулатор на стопанското развитие на държавата (обществото).

Община Велико Търново (398 ученици, 22 учители, 5 бизнес консултанти и 27 гости)

 • Стопанският факултет на Великотърновския университет, под ръководството на доц. д-р Венета Христова организира открита лекция за студенти. Те имаха възможност да чуят двама предприемачи, реализирали успешно стопански и социални инициативи и да зададат въпросите си във втората част от лекцията-беседа с тях.
 • ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" с координатор Славка Проданова се включи за поредна година в инициативата - този път с интересен пътуващ урок, както и с открит урок. На 14 ноември бе проведен пътуващият урок „Земята е единна и единствена“. Учениците посетиха Завода за третиране на отпадъци в София и Министерството на околната среда и водите. Урокът е част от дейностите на проекта „Уча се да уча“, с който учебната компания BOYAR DREAMS спечели националния конкурс на тема „Климатът и аз“. Откритият урок на 15 ноември бе на тема „Трансверсалните умения – успешните бизнес умения“. Инж. Славка Проданова запозна учениците с  трансверсалните умения; връзката между успешна реализация и преносимите умения, както и с нормативната база в Европейския съюз, имаща отношение към трансверсалните умения.
 • В СУ "Вела Благоева" с координатор Ивалина Климентинова също се проведоха иновационен лагер и открит урок. В иновационния лагер 4 отбора търсиха решение на проблема със започналото изчезване на пчелите. Учениците научиха много относно значението на пчелите за растенията и околната среда. Ученици от XI клас профил "Предприемачество и бизнес" пък проведоха открити уроци пред седем класа от СУ "Вела Благоева" - три шести, два седми и два осми класове. Инициативата бе наречена "Предприемачеството в Откъснати страници от историята". На откритите уроци учениците от XI клас представиха създадения от тяхната учебна компания образователен диск.

 • В СУ "Владимир Комаров" се проведоха открит урок и ден на професиите с координатор Антоанета Дочева-Йорданова. Откритият урок бе за децата от 3. клас на тема "Да започнем бизнес" от програма "Много повече от пари". В реализацията на часа участва Детелина Хаджиева, управител на "Розикс инк" ООД, която активно се включи в дейностите и екипната работа на учениците, а в края на урока им разказа за своя бизнес и им даде напътствия и съвети. След урока учениците изказаха мнение, че искат да имат повече такива учебни часове. В Деня на професиите учениците от 5. клас посетиха Гарк Метал ЕООД и се запознаха с бизнеса на Валери Гърков, управител на фирмата. Той им показа как се работи с металорежещи машини, как се правят орнаменти от ковано желязо. Учениците намериха приложение на математиката в реалния живот. Учениците от 7. клас посетиха Еко Феникс ЕООД с управител Димитър Бояджиев и се запознаха с процеса на рециклиране на отпадъците. Доброволци в училището бяха Валентин Григоров, управител на "Джи Ем Компютърс", и Детелина Хаджиева, управител на "Розикс инк" ООД, които разказаха за стартирането на бизнеса си и неговото развитие на учениците от начален етап.

Община Враца (106 ученици, 14 учители, 8 бизнес консултанти и 35 гости)

 • В ДГ "Европейчета" с координатор Пламена Цветанова се проведе открита педагогическа ситуация. Тя започна с мултимедийна презентация на сгради (Община Враца, Общински съвет Враца, Районен съд, банка), които децата предварително са посетили. Менторите разказаха на децата за длъжността на кмета, общинските съветници, адвокатите и банкерите. На тази основа децата генерираха идея за ремонт на детската градина и чрез ролеви игри пресъздадоха длъжността на кмета, общинския съвет и банката. А за да помогнат на ремонта, една част от децата, заедно със  собственик на сладкарски цех, приготвиха сладки, които бяха предложени на благотворителен базар заедно с коледни картички, изработени от другата част деца.
 • ПГ по търговия и ресторантьорство, с координатори Йоана Томова-Вутова и Петя Янчик, отбеляза Седмицата с открит урок. Темата “Предприемачество и предприемчивост – път към успеха“ предизвика интерес и вдъхнови младите хора да изложат своето мнение в областта на предприемачеството. Дискусията имаше за цел да мотивира учениците да изследват и развиват потенциала си, да мислят глобално и да творят. Всички споделиха своето виждане за иновациите в предприемачеството.
 • В СУ „Васил Кънчов”, където координатор на иновационния лагер бе Валя Кунева, ученици на възраст от 15 до 18 години се състезаваха в пет отбора, като за определено време трябваше да решат казус за създаване на бизнес в отговор на социален проблем или потребност в обществото, който да е с минимална конкуренция на пазара. Младите предприемачи намериха атрактивни решения, изготвиха бизнес план и представиха идеите си в презентации. Решенията на поставения казус бяха представени пред жури с представителите от Търговско-промишлената палата, Областния информационен център, банки и център за кариерно ориентиране. На първо място се класира отбор „Промисъл”, който предложи идея за бизнес – посредничество между училища, университети и работодатели, което ще промени трудния преход от образование към работа, както и високите нива на неактивност сред тези, напуснали по-рано училище. Фирмата ще стимулира учениците да поддържат отличен успех, като освен стипендия ще им осигурява работно място.
 • Иновационен лагер традиционно се проведе и в СУ "Козма Тричков", с координатор Стела Статкова. Участваха 4 отбора с ученици от 10. и 11. клас.

Община Перник (10 ученици, 1 учител, 15 бизнес консултанти)

 • ПМГ "Христо Смирненски" с координатор Боряна Аспарухова за първи път се включи в Световната седмица с открит урок. Тази година училището работи по програма "Учебна компания" на JA Bulgaria и учениците направиха представяне на учебната си компания "Млад земеделец".

Община Плевен (202 ученици, 37 учители, 11 бизнес консултанти, 84 гости)

 • В ОУ "Христо Ботев" в село Пелишат с координатор Лиляна Митова бе проведен открит урок, по време на който учениците научиха за основните качества на успешния предприемач. Представиха табло, изложба на Есенен базар с направените от учениците сувенири и подаръчни кутийки от природни материали и опаковки от лекарства. Учениците се запознаха с различните професии.

 • В Детска градина "Кокиче" в Плевен с координатор Ваня Русева също се проведе открит урок с участници най-малките деца. Гости на ситуацията бяха представители на Община Плевен и учители от детски градини. Под ръководството на бизнес-консултанта г-жа Ива Николова - актьор и режисьор в ДТ „Иван Радоев“- Плевен, Ваня Русева - учител на четвърта група „Моливко“ и менторите от ПГХВТ „Луи Пастьор“ - Плевен, децата представиха драматизация на приказката „Медената питка“. Малката билетопродавачка Бела Неделчева с продажбата на билети набираше средства за покупката на материали, необходими за изработването на шапки за завършването на детската градина. Малките кукловоди се вживяха в ролите си и повдигнаха емоционалния дух на присъстващите. Гостите пожелаха на малките „бизнесмени“ и „бизнес дами“ да поддържат предприемаческия дух и да развият своята бизнес култура, бизнес умения и комуникации.
 • Открит урок се състоя и в детска градина "Щастливо детство", където координатори бяха Ивелина Сидерова и Нели Симеонова. Децата изясниха значението на вестника като носител на информация. Изслушаха статия и  отговориха на “петте въпроса” на репортера. С помощта на гатанки децата си припомниха професиите на хората, които работят в редацията на един вестник и средствата, с които си служат. След това избраха име на вестника и определиха рубриките в него, след което се премина към ролева игра. В нея занималнята се превърна в редакция, а децата сформираха екипите по отдели и рубрики: “НОВИНИ”, “КУЛТУРА”, “ЩЕ СЪМ В ПЪРВИ КЛАС”, “НИЕ ПРАЗНУВАМЕ”, “СПОРТ”. Последва работа в малки групи. Работният ден в редакцията започна. С остротата на своето жило трудолюбивите “пчелички” списаха в своя вестник новини, културни събития, спортни изяви, детски забавления и незабравими чудеса от “кошера” на приказния и щастлив свят на детството си.“ Научихме, че за да постигнем мечтите си, е необходимо да работим в екип, да отразяваме актуални новини, за да бъде вестникът на ниво, да се харесва и да радва голям брой читатели!

 • Открит урок на тема "Моите джобни пари" се проведе в ДГ "Дружба" под ръкодоството на Петя Петрова. Децата усвоиха понятията джобни пари, семеен бюджет, спестовност, чрез мултимедийна презентация и интерактивни игри. В две работилници, организирани в занималнята, децата от подготвителна група изработиха свещници и картички, които продадоха на благотворителен базар. На практика децата научиха как с труд се печелят пари.

 • Шестгодишните деца от подготвителна група в детската градина "Еделвайс" с координатор Бистра Йоновска представиха урок на тема „Работилница за детски фантазии” пред директори и учители от детски заведения от региона. По време на урока чрез мултимедийна презентация децата научиха същността на икономическите понятия: пари, печеля, харча, спестявам. Те показаха добри навици за  екипна работа, но и решителност по време на самостоятелната дейност. Децата имаха конкретна задача в подготовката по изработване на разделите за книги - изрязване, оцветяване и украса. Направените разделители бяха изложени на щанд за продажба, като със спечелените пари ще се закупят подаръци за децата от яслена група „Гъбка“ на ДГ “Еделвайс“.
 • В ОУ "Цветан Спасов" с координатор Михаил Михайлов също се проведе открит урок, на тема "Аз съм предприемач". Целите на урока бяха да се дефинира какво е предприемач, да се идентифицират четирите основни характеристики на предприемача и учениците да разпознаят характеристиките на предприемача у себе си.
 • В малко по-голяма възрастова група, в ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване се проведе открит урок с координатор Милена Гуркова. В ролята на  бизнес консултант – доброволец влезе господин Сашо Бетов – директор на централния офис на Societe Generale Експресбанк – Плевен. Той припомни на учениците правните форми на предприятията, които същевременно са и клиенти на банката. Запозна ги с начините и изискванията за кредитиране на МСП. Чрез доста дружелюбна и шеговита лекция разказа за необходимите първи финансови стъпки на предприемача. Според господин Бетов всеки един предприемач трябва да ”живее и гори”, за да бъде бизнесът му успешен. На него се падна и честта да награди победителите в обявените от МО по икономически дисциплини училищни конкурси.
 • Цял "Празник на предприемачеството" пък се проведе в СУ "Пейо Яворов", едно от най-дългогодишно работещите по програми на JA Bulgaria училище в Плевен. Координатори бяха Иван Бенков, Павлина Петкова и Теменужка Илиева. Надсловът на празника бе „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА  МАЛКИ  И  ГОЛЕМИ”. Участници бяха ученици от 1., 7., 9., 11. и 12. клас. Празникът включи:
  1. Състезание по предприемачество в три етапа между четири отбора, формирани от ученици от І, VІІ, ІХ, ХІІ класове. Етапите бяха "Викторина за предприемачи", "Да построим заедно кула" (задача за екипна работа), "Оцеляване след Морско бедствие" (задача за стратегическо мислене и справяне в критична ситуация).
  2. Среща с гост – бизнес доброволец
  3. Представяне дейността на учебни компании от 12. клас
  4. Обявяване на резултатите и награждаване на участниците от Конкурса за есе, стихотворение или рисунка на тема „Ще уча, работя и живея в моя роден град”       
  5. Обявяване на победителите от Състезанието по предприемачество

Община Карлово (76 ученици, 7 учители, 14 бизнес консултанти, 28 гости)

 • В СУ "Христо Проданов" се проведоха открит урок и иновационен лагер с координатори Мария Петрова и Цветанка Златанова. В открития урок учениците научиха как влияят "меките" умения на работещия върху преценката на работодателя, за да сключи с него постоянен договор за работа. В иновационния лагер учениците бяха разделени на два екипа и работиха върху казус, зададен от местен бизнесмен.
 • В СУ "Васил Левски" също се проведе иновационен лагер. За учениците това беше възможност да излязат от рамките на традиционния учебен час и да разкрият своята инициативност, креативност и отговорно отношение към проблемите на света и към учебния процес. Трите екипа имаха интересни идеи за спасяването на пчелите. Натрупаният опит в работата по програмите на Джуниър Ачийвмънт даде възможност на учениците от екип „Пандора“ да генерират най-добрата идея и да я представят по-най-убедителен начин. Координатор на събитието беше Спаска Бистрашка.

Община Русе (456 ученици, 34 учители, 37 бизнес консултанти, 53 гости)

 • ПМГ "Баба Тонка" с координатор Нели Тихомирова се включи много активно в Световната седмица за поредна година с открит урок и иновационен лагер. В открития урок като обучаеми се включиха петокласниците, а седмокласниците от училището бяха лектори и водещи на урока. Като ментори на учениците по време на занятието се включиха представители на УниКредит Булбанк - Милена Пенева и Пламена Георгиева, регистрирали се като доброволци в Световната седмица по предприемачество. Урокът продължи един учебен час и е част от програмата "Това е моят бизнес!" на JA Bulgaria и новата програма с акцент върху финансовата грамотност – „Много повече от пари“ за ученици в прогимназиален етап. Основната цел на инициативата е младежите да придобият предприемачески знания и практически умения, които да използват адекватно и ефективно в ежедневието си. На 16 ноември 2016 г. в РУ „Ангел Кънчев“ клубът по предприемачество „Успешните хора“ при ПМГ „Баба Тонка“ - Русе проведе най-значимото си състезание Иновационен лагер 2016. Заместник-кметът на Русе г-жа Кръстева връчи поздравителен адрес от името на кмета на Русе Пламен Стоилов. В състезанието се включиха рекорден брой ученици - общо 80, разделени в 16 отбора по петима. Казусът тази година бе на тема: „Иновациите, които ще променят здравеопазването“. Младите предприемачи трябваше да предложат решение в рамките на 3-4 часа, като разполагаха с достъп до интернет, компютърни ресурси и насоките на ментори от ЕКОНТ Експрес, Русенски университет и Startup Factory.

 • ПГИУ "Елиас Канети" също за поредна година се включи в Световната седмица с иновационен лагер, координиран от Ралица Рачева. В продължение на четири часа шест отбора с по пет ученици търсеха решение на поставения от Джуниър Ачийвмънт България казус – иновативна предприемаческа идея за решаване на проблема с изчезването на пчелите. Заключителната част на състезанието – презентирането на идеите пред жури, се състоя от 14:00 часа в Пленарната зала на Община Русе. Първото място бе присъдено на отбор „Let It BEE”, представил идея за безвреден за пчелите биопрепарат, произвеждан от отрова на паяк и растителни протеини. Второ място зае отбор „BEE Smart“, предложил идея за ферма за пчели, в която се отглеждат медоносни растения, стимулиращи размножаването на пчелите. На трето място бе класиран отбор „BEE Garden“ с идеята за органични гел-топчета, които привличат пчелите с екстрат от медоносни растения и по този начин позволяват естественото опрашване.
 • С цели 5 събития много активно тази година се включи и СУ "Възраждане" с координатор Даринка Стефанова - три открити урока, иновационен лагер и онлайн кафене. Проведеният с осми клас открит урок имаше за цел да развие у младите хора дух на предприемачество, да ги научи да поемат отговорност и да бъдат мислещи личности. Учениците направиха тест за финансова грамотност и направиха сравнение с финансовата грамотност в страните по света. Под формата на ролеви игри установиха, че да бъде човек предприемач не е никак лесна работа, че са необходими доста знания и умения и че им предстои дълъг път по пътя на финансовия успех. Пред учениците от горен курс Профил "Технологичен - стопански мениджмънт" в Световната седмица на предприемачеството бе представен и най-успешният български предприемач Игнат Канев, от д-р Петя Ангелова, мениджър на Kaneff Centre към РУ „Ангел Кънчев“ Русе. Присъстващите се запознаха с живота и делото на Игнат Канев. Проявиха огромен интерес към неговия предприемачески дух, обектите, които е построил в България и Канада, средствата, които е дарил за построяването на университети, за да се образоват младите хора, болници и неговите дарителски жестове. Учениците от  ІІ „а” клас изнесоха открит урок, наречен "Приказка за предприемачеството", на който официално бяха поканени всички родители на децата, ръководството на училището и специален гост в лицето на госпожа  Диана Дончева – родител на две деца от класа и управител на фирма. Второкласниците показаха пред своите близки, че са навлезли в тайните на икономическата наука и предприемачеството, макар и все още символично. С помощта на техните учители, а така също и на учениците от 10. и 12. клас, те разказаха как точно са усвоили основните понятия в предприемачеството и как предприемачеството може да бъде и забавно. Показаха артистичност в различни весели случки, изиграни от тях, разведриха гостите и ги заразиха с невероятно настроение. Тази година към Иновационния лагер като интересна и нетрадиционна образователна форма проявиха интерес повече ученици. Участваха 12 екипа с представители 8. до 12. клас. Предизвикателството за учениците бе разработването на иновативна бизнес идея със социално значение. Отборите презентираха идеите си пред жури, съставено от хора от реалния бизнес. На първо място се класира отборът, разработил легло, предпазващо хората при земетресение. Журито връчи и специални награди за иновативна рекламна идея, за принос към екологията, проект с икономическа насоченост и проект с най-значима социална насоченост.

Община Средец (20 ученици, 1 учител, 3 бизнес консултанти, 9 гости)

 • Лагерът в Общински детски комплекс – Средец с координатор на събитието Радина Маринчева се проведе на 18.11.2016 г. В събитието взеха участие двадесет ученици на възраст от 6 до 10 години. В ролята на ментори бяха директорите на ДГ „Бърборино“, на Дневния център за деца с увреждания и на Дирекция „Образование и култура“ на Община Средец.

Столична община (679 ученици, 62 учители, 41 бизнес консултанти, 225 гости)

 • В смарт класната стая на JA България и Samsung в София Тех Парк се проведе Джуниър иновационен лагер с координатор Емилия Паламаркова. Участие взеха общо петдесет ученици от две училища – 119. СУ "Акад. М. Арнаудов", София, и ОУ " Св. св. Кирил и Методий", Ботевград. Ментори на отборите бяха бъдещи предприемачи от 11. и 12. клас от 119. СУ „М. Арнаудов“, които се обучават по програмите на Джуниър Ачийвмънт. Малките предприемачи разработиха идеи за бизнес, които накрая споделиха пред публиката и компетентното жури. Прочетете и вижте повече тук: https://www.actualno.com/curious/vijte-malkite-biznesmeni-koito-edin-den-shte-stanat-golemi-video-news_576265.html.
 • В 156. ОУ "Васил Левски" в Кремиковци се проведоха открит урок и благотворителен базар с координатори Екатерина Йончева, Петя Иванова и Валентина Коринова. По време на базара родители и деца изработиха домашни лакомства, които продаваха в два дни и събраха средства за благотворителна кауза.
 • В Националната финансово-стопанска гимназия се проведе открит урок с координатор Мая Гешева. Учениците работиха по различни задачи, свързани с развитието на тяхната креативност. Екипно представиха идеи за усъвършенстване моделите на велосипед, учебник и чин. Проявиха сътрудничество, партньорство и интегративност при представяне на идеите си. Във всеки екип участваха представители на 3-те училища.
 • В иновационния лагер в ПГ по туризъм, гр. Банкя, който се провежда за поредна година с координатор Маргарита Станоева, участваха 30 ученици, разпределени в 6 отбора по 5 човека. Отборите бяха насърчени от менторите да са креативни и да търсят иновативни решения на казуса. Отборите са формирани на случаен принцип и обикновено членовете са от различни класове. Целта е бързо да се сработят помежду си, за да намерят начина да работят заедно възможно най-ефективно. Прилагайки принципа на „учене чрез правене”, учениците развиват своите умения за междуличностна комуникация и решаване на проблеми и се научават да работят под напрежение и в много кратки срокове.
 • Два открити урока се състояха в 104. ОУ "Захари Стоянов" с координатори Рамона Танева и Лозина Дуркова. Всеки човек има дарби и необичайни таланти. Те просто трябва да бъдат осъзнати, като човек се фокусира върху силните си страни вместо върху слабите. Децата в началното училище се научават на това с помощта на определени упражнения, игри и проект „Търсене на съкровището от дарби“ чрез различни материали, подпомагащи откриването на силните страни и развитието на предприемачески компетентности - това бе фокусът на единия открит урок. Във втория открит урок учениците демонстрираха знания за градските зони. Определиха значението на архитекта и строителя в изграждането на града. Разчетоха архитектурен проект. Разпознаха професията на архитекта и строителя по изображение. Определиха мястото на своите макети на сгради върху таблото за градските зони. Ролята на архитект и строител се изпълняваше от ученици. Родител доброволец разказа на учениците за професията на хидроинженера и значението му в изграждането на селищата.
 • В 19. СУ "Елин Пелин" се проведе иновационен лагер под ръководството на Калин Радулов. Осем екипа младежи от 9. до 11. клас търсиха решение на проблема с намаляващата популация на пчелите. Макар казусът да беше доста предизвикателен, екипите съумяха с подкрепата на менторите си от ABLE Mentor, 9Academy и StartItSmart да генерират иновативни устойчиви бизнес решения на проблема.
 • В 23. СУ "Ф.Ж. Кюри" се проведе открит урок с координатор София Илиева-Бонева. Урокът "Справедливи и щастливи" е интегриран урок по предприемачество. Той е продължение на усвоените знания и умения в 1. клас за личен бюджет, нужди и желания, който надгражда и разширява знанията на децата във 2. клас. Интегриран е и с "Най-големият урок в света" на Уницеф и работата на училището по проект "Младежки старт". Урокът премина изключително емоционално и показа на гостите как програмите на JA Bulgaria имат място във всеки един учебен предмет. И не на последно място, с този урок  възрастните се докоснаха до детските мечти, които всички ние можем да осъществим, ако всеки ден се опитваме с доброта и активна гражданска позиция да правим света по-щастлив и справедлив.
 • 61. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" също се включи в Световната седмица с провеждането на два открити урока с координатори Розалина Генадиева и Весела Бангеева. В единия урок учениците посетиха производствен цех на Телетек Електроникс, където наблюдаваха поточна линия. В самия урок изработиха сладки "О"понички по индивидуален метод и на поточна линия. Във втория урок учениците научиха и направиха разлика между производство на поточна линия и индивидуално производство.
 • Иновационен лагер се проведе във Втора английска гимназия "Томас Джеферсън" с координатор Мариана Бошнакова. Състезанието премина в творческа атмосфера и отлична екипна работа. В презентациите си отборите предложиха иновативни и креативни решения на проблема с изчезването на пчелите. Всички бяха оценени отлично от журито.
 • По същия казус работиха и учениците от ПГ по електротехника и автоматика, взели участие в провелия се в училището им иновационен лагер с координатор Росица Бонева. В инициативата взеха участие 55 ученици от 8., 9., 10., 11. клас и 5 ученици от 12. клас, включени в организацията като ментори и членове на жури. Участниците бяха разпределени в девет отбора на случаен принцип.
  Идеите разработени от учениците могат да се групират по следния начин: идея за създаване на  уред, който се внедрява в пчелните кошери и алармира за нарушена екологична среда, за да се реагира и преместят пчелите на високо /върху високи блокове/; идея за създаване на център за размножаване на пчели; идея за изграждане на парник, осигуряващ благоприятна температура през студените месеци на годината, вградена отоплителна система с осигурена енергия от слънчеви панели.
 • Урок с продължение се проведе в ЧНУ "Питагор" с координатор Виолета Минчева. Урокът започна като инициатива на учениците от 2. клас, но се предаде нататък. Родителите участваха дистанционно, предварително обсъдиха с децата възможности за печалба и се ангажираха с реализацията, както и за дарителски  акции. Децата се запалиха от идеите, четоха, разсъждаваха, рязаха, лепиха и се наложи урокът да продължи и през следващата седмица. Разказаха и на другите класове. През тази седмица подобни занимания имаха вече и учениците от 4. а и 4. б клас.

 

 • Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ)

Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) - София бе домакин на събитие с участието на ученици от няколко училища - СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, СУ „Св. Климент Охридски“ – Ракитово и СУ „Св. Софроний Врачански“ – Пловдив. За седма поредна година учениците от тези училища, под ръководството на техните учители Лилия Чаушева, Дафинка Клечарова и Албена Борисова, участват в съвместно събитие с фокус обучението по предприемачество. На събитието бяха поканени и ученици и учители от Правно-пославната школа в гр. Ниш, Сърбия, с които НФСГ е в партньорски отношения. Забавните игри, екипните задачи, предизвикателствата бяха представени от ръководителя на Импулсния център по предриемачество в НФСГ г-жа Горанка Недева. Учениците представяха своята екипна визия за учебник, велосипед и чин на бъдещето. 

 

 

Община Търговище (67 ученици, 13 учители, 7 бизнес консултанти, 47 гости)

 • Първо СУ "Св. Седмочисленици" отбеляза инициативата с открит урок и за първи път и с иновационен лагер. Координатори бяха Стела Вълчева и Росица Станкова. Откритият урок бе на тема "Ани и панаира" от програма "Ние". Учениците се запознаха с историята на панаира в Търговище. Запознаха се с парите.И зработиха разделители с монети, които в края на часа поставиха на сергията заедно с други предмети, които бяха изработили първокласниците. Гостите и родителите си закупиха от предметите. От събраните 90 лв. учениците решиха да дарят 40 лв. на дете от класа, което се нуждае от операция в Сърбия, а останалите да спестят. По време на иновационния лагер гимназистите от училището работиха, разпределени в 5 отбора по четирима. Подготовката продължи около 3 часа. Пред журито учениците презентираха по 3 минути и отговаряха на въпроси. Най-добре оценената идея бе свързана със здравословното хранене на учениците в училище. Втората идея бе свързана със създаване на сграда без интернет и електроника, в която всички ще говорят и ще се забавляват. Младежите имаха и предложения за бизнес, насочен към задържане на младите хора в Търговище, защото градът не предлага необходимото според тях.
 • Два открити урока се проведоха и в 4. ОУ "Иван Вазов" с координатори Петя Михайлова и Станка Димитрова. В единия урок учениците решаваха кръстословици, ребуси и гатанки, свързани с различните професии, а бизнес консултантът ги запозна с професията "Счетоводител". Във втория урок учениците представиха презентации на тема "Най-интересните професии".