JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Курс „Технологично предприемачество“ / Technology Entrepreneurship

2017-09-29

Курс „Технологично предприемачество“ / Technology Entrepreneurship

"Coming up with creative ideas is easy, selling them to strangers is hard." Kimberly D. Elsbach

 

Курсът е въвеждаща част от цялостна програма за следдипломно обучение в областта на иновациите и технологичното предприемачество. Той е предназначен за студенти и предприемачи от всички специалности, които се стремят да се разберат и приложат на практика формирането и растежа на стартиращи компании във високо технологични области като ИКТ, био и нано технологии, енергетика, медицина, чисти технологии и други.

 

  Организатори:      

  1. JA Bulgaria / „Ди Едж развойна дейност и комерсиализация на технологии“ ООД
  2. ТПИ3Т Лаб, Катедра „Софтуерни технологии“, ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“
  3. „София Тех Парк“ АД

 

Дата: начало 19.10.2017 или 21/22.10.2017

Цена: ранно записване – 449 лв.; редовно – 499 лв.

Регистрация: https://form.jotformpro.com/72683057146965

ранна до 16.10.2017

 

Целта на курса "Технологично Предприемачество“ е да подпомогне обучаемите да развият компетентности в областта на иновациите и технологичното предприемачество, да придобият умения за стартиране на собствен бизнес и предприемаческо поведение.

Дисциплината е адаптирана по програма на университета Berkeley в сътрудничество с фирмата Интел. В нея се изучават основните моменти при създаване, организиране и управление на собствена фирма. Участниците развиват компетентностите си и възможностите за стартиране и ресурсно осигуряване на технологична компания, както и основите на мениджмънта на стартираща фирма.

В процеса на обучението студентите ще продобият и развият и практическия си опит в създаването и работата на пилотна стартираща компания, ще започнат да произвеждат и реализират прототип на конкретен продукт или услуга на основата на избрания от тях или предоставен от бизнеса казус. Те ще разработят и защитят конкретен бизнес модел. Преподавателите и консултантите ще ги поощряват да участват в национални и международни състезания в областта на иновациите и технологичното предприемачество.

 

За повече информация за курса вижте прикачения документ!