JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Включи се в иновационния лагер по проекта „Социални иновации“

2017-02-22

Включи се в иновационния лагер по проекта „Социални иновации“

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че за първи път в рамките на проекта „Социални иновации“, подкрепен от NN, JA България организира иновационен лагер за ученици от гимназиален етап. В лагера могат да се включат екипи (до трима души) със свое иновативно бизнес решение на зададения казус, както и самостоятелни участници, чрез регистрация на https://eu.jotform.com/jabulgaria/SIRcamp, отворена от 09.02 до 22.02.2017 г. Ще бъдат одобрени 80 ученици, които по време на събитието  ще бъдат разпределни в отбори.

 

Кога?  - 17 и 18.03.2017 г.

Къде?  - JA Startup Hambar, София Тех Парк                

 

Отборите ще работят с ментори от NN България, които чрез дискусии и съвети ще помогнат на младежите да достигнат до най-добрата социално-предприемаческа идея. Ще присъства жури, пред което всеки отбор ще презентира своето бизнес решение на зададения казус, след което ще бъдат избрани и наградени трите най-добри отбора.

 

Разходите по нощувките и храната ще бъдат поети от JA България. Участниците и придружаващите ги учители поемат транспортните си разходи. Местата са ограничени, затова ви съветваме да побързате с регистрацията.

                                 

Как да кандидатствате?

Кандидатите ще бъдат подбрани след внимателно разглеждане на техните отговори на следния казус:

 

Темата за финансовата грамотност  е особено актуална напоследък, защото хората все повече осъзнават необходимостта от нея. Интересно отражение на финансовата грамотност на потребителите върху техните нагласи, поведение и емоционално благосъстояние е, че по-грамотните финансово хора по-често изпитват чувство на щастие, а хората, които по-трудно се справят с планирането на личните финанси, са подложени на силни отрицателни емоции като страх, вина и срам.

Проучванията у нас показват, че във финансовата грамотност на българите има определени пропуски. Хората искат да управляват по-добре парите си, но обикновено не знаят откъде да започнат или откъде да получат необходимата им информация. Голяма част от сънародниците ни имат съвсем начални познания в областта на финансите. Въпреки житейската мъдрост „Не харчи повече пари, отколкото имаш”, немалко българи не успяват да се вместят в бюджета си. Тревожните данни могат да се обособят за две възрастови групи:

Хора в работоспособна възраст:

 • само 34% от хората са подготвени да платят непредвидена сметка от 1 000 лв.
 • 50% е делът на хората, които нямат никаква заделена сума за спешни случаи.
 • Около 1/3 от хората имат спестовна сметка, но само 4% от разходите на домакинствата са предвидени за спестявания.
 • Само 23%  от сънародниците ни спестяват за пенсиониране.

Учащи:

 • 20% определят кредита като доход.
 • 79% не определят правилно риска междуразлични възможности за спестяване или инвестиране.
 • 91% не могат да изчислят сложна лихва засъответния период на олихвяване.
 • 47% смятат, че няма разлика междудебитна и кредитна карта.

Между учащите се наблюдават значителни различия - част от тях имат добра финансова грамотност, но при по-големия дял ученици тя е незадоволителна. Най-слабо учениците се представят във връзка с печеленето на пари, а най-добре - с планирането. При все това получаването на джобни всеки ден не им дава възможност да изградят практически умения за управление на личните финанси.

 

Вашето решение:

Предложете подход за една от двете таргет групи,  чрез който да се ограничат описаните негативни последици от ниската финансова грамотност.

 

Критериите, по които ще бъдат оценявани са:

 • Иновативност
 • Социална насоченост
 • Изобретателност

 

Резултатите ще бъдат обявени на 28.02.2017 г.

 РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК 

За Социални Иновации 

JA Европа разработи проекта „Социални иновации“ в сътрудничество с глобалния си партньор NN. Целта му е да насърчи младежи на възраст между 15 и 18 години да използват когнитивните си способности с цел генериране на иновативни идеи, които да адресират социални проблеми, като същевременно развиват разнообразни умения, които им помагат да станат по-отговорни от социална гледна точка служители и предприемачи.