JuniorAchievementBulgaria

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

2015-08-24

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

 

Центърът за развитие на човешките ресурси в България (ЦРЧР) е наш партньор в организирането на инициативата "Мениджър за един ден" и Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди".

В продължение на 15 години ЦРЧР се утвърждава като успешна национална структура за управление на европейски образователни програми. Още от 1999г. Центърът е включен активно в администрирането и управлението на европейските образователни програми и инициативи. Постепенно Центърът се открои със собствен разпознаваем облик сред националната образователна общност на всички нива, не само като администратор на финансираните от Европейския съюз програми, но преди всичко – като платформа за обмен на иновативни образователни методи и добри практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи в системата на образованието и обучението.