JuniorAchievementBulgaria

Джуниър Ачийвмънт България и Амджен

2014-10-29

Джуниър Ачийвмънт България и Амджен

За Амджен

Амджен е отдадена на разгръщането на потенциала на биологичната наука за пациентите, страдащи от сериозни заболявания, като открива, разработва, произвежда и доставя иновативни лекарства за хуманна употреба. Този подход почива върху използването на такива инструменти като най-високите достижения на човешката генетика за разгадаване на сложната природа на заболяванията и задълбочено разбиране на основите на човешката биология.

Амджен насочва своите усилия в сферата на нерешените медицински проблеми и използва своя експертен опит в областта на биологичното производство за намиране на решения, които подобряват лечебните резултати и чувствително подобряват качеството на живот. Пионер в областта на биотехнологиите от 1980 г., Амджен се разраства и превръща в най-голямата независима компания за биотехнологии в света с милиони пациенти във всички краища на планетата, разработвайки поредица от лекарства с революционен потенциал.

  • Пионер в областта на лекарствата
  • Иновативна изследователска дейност
  • Производител от световна величина Амджен

 

За партньорстовото на Джуниър Ачийвмънт и Амджен

 

Принос към бизнес и биотехнологично образование

От 2013 Амджен България работи в тясно сътрудничество с Джуниър Ачийвмънт за създаването на благоприятна бизнес среда, с цел да се гарантира реализацията на иновациите, подобряване на образованието и научен обмен, както и налагането на бизнес етиката в бизнес отношенията.  Амджен подкрепя обучението на млади мениджъри, които да подкрепят иновациите, които в бъдеще ще идват в България. В тази връзка Амджен участва в следните програми:

  • "Мениджър за един ден"
  • Учебна Комптия за студентите медици и фармацевти

 

В допълнение, Д-р Красимира Чемишанска - Управляващ директор на Amgen Bulgaria  е част от борда на директорите на Джуниър Ачийвмънт България.