JuniorAchievementBulgaria

 NN България

2015-11-17

 NN България

NN е новото име, което ING Пенсионно осигуряване и ING Животозастраховане използват от 2015 г.

NN Group е компания за застраховане и управление на активи със силно, предимно европейско присъствие, с 15 милиона клиенти в 18 страни. С повече от 12 000 служители групата предоставя пенсионно осигуряване, застраховане, управление на активи и банкиране. От 2 юли 2014 г. акциите на NN Group се търгуват на фондовата борса Euronext в Амстердам, а от 23 март 2015 г. те са част от основния борсов индекс AEX 25 (Euronext в Амстердам).

В България NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане помагат на над 385 хиляди индивидуални клиенти да планират финансовото си бъдеще, както и на над 300 корпоративни клиенти да осъществяват програми за мотивиране и ангажиране на служителите си. NN се стреми да предоставя финансови решения и да консултира своите клиенти за управлението на личните им финанси в пет области: пенсионно, инвестиционно, застрахователно, данъчно и наследствено планиране.

 

JA България и  NN България са партньори в разработването на  проект за проучване и повишаване на нивото на финансова грамотност (The Financial IQ Project) на учениците от 1. до 12. клас в училищата в България, както и в инициативата "Социални иновации"