JuniorAchievementBulgaria

Партньорство със Samsung

2015-03-21

Партньорство със Samsung

От откриването си в Суон в Корея през 1969 г., Samsung Electronics се разрасна, за да се превърне с световен лидер в областта на информационните технологии с повече от 200 филиала по света.
Стоките, предлагани от компанията, включват битови уреди, като телевизори, монитори, принтери, хладилници и перални, както и ключови продукти за мобилните телекомуникации, като смартфони и таблети. Samsung също продължава да бъде заслужаващ доверие доставчик на ключови електронни компоненти, като DRAM и полупроводници без памет.
Samsung обещава да създава и предоставя качествени продукти и услуги, които подобряват удобството и благоприятстват за по-интелигентен живот на клиентите на фирмата по света. Samsung посвещава усилията си да подобри глобалното общество чрез постоянни усилия за революционни иновации и създаване на стойност.