JuniorAchievementBulgaria

Снимки

Sofia Tech Park

2015-08-24

Sofia Tech Park

 

Sofia Tech Park е наш добър партньор в организирането на Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди". В допълнение, те подпомогнаха  екипа ни в подготовката за инициативата Future Agro Challenge.

Основната задача на дружеството е осъществяването на проекти, чиято непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на Република България. За тази цел, „София Тех Парк“ АД ще си партнира с частни и публични клиенти, за да създаде и управлява уникална иновационна среда, да създаде и реализира образователни програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по отношение на комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги.