JuniorAchievementBulgaria

U.S. Embassy

2015-08-25

U.S. Embassy

 

"Партньорство между САЩ и България за предприемачество: Mенторство за разработване на архитектурата за иновации" е проект, който Джуниър Ачийвмънт България стартира съвместно с посолството на САЩ в България. В четири седмици, проектът насърчава сътрудничеството между бизнеса, академичните среди и правителството за насърчаване на иновациите. Посолството на САЩ също подкрепи пилотен проект JA "Социално сближаване чрез преподаване на предприемачество и умения за заетост за младите хора в риск".