JuniorAchievementBulgaria

VMware

2017-04-05

VMware

VMware са партньор на JA във форума за кариерно ориентиране "Професиите на бъдещето"