JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Видео

Ученически Свят Student's World

Програма "Учебна компания"

Интервю с ментори на учебни компании

Учебна компания

2014-10-17

Учебна компания

За актуална информация относно програмата - посетете портала УЧЕБНА КОМПАНИЯ !

Програмата помага на младите хора да оценят и по-добре да разберат ролята на бизнеса в нашето общество.

Чрез практическия опит, който получават, като организират своя учебна компания, учениците изучават основата на свободното пазарно стопанство и как оперират фирмите.


Брой седмици: 13-15
Брой часове на седмица: 2-3
За възраст: 16-22


Цел и задачи

Програмата помага на младите хора да оценят и по-добре да разберат ролята на бизнеса в нашето общество. Чрез практическия опит, който получават, като организират своя учебна фирма, учениците изучават основата на свободното пазарно стопанство и как оперират фирмите.

Предмет

Организиране на учебна компания на Джуниър Ачийвмънт - анализ на индивидуалните възможности и отговорности в една фирма;
Планиране - определяне стратегията на една фирма чрез разработване на бизнес план, производствен, финансов и маркетингов план;
Управление на учебна фирма на Джуниър Ачийвмънт - производство на продукт, оценка на производителността, оценка на качеството на стоките/услугите и изработване на стратегия за продажбите;
Ликвидиране на учебната компания на Джуниър Ачийвмънт - съставяне на годишен отчет на съдружниците и поставяне на цели за индивидуално развитие

Методология

Комбинация от традиционната теория в съчетание с практически упражнения, подпомагани от компютърен софтуер и присъствието на доброволен бизнес консултант. Упражненията включват: дискусии, игри, прожектиране на видео филми, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др.

Необходими условия и техника

Стандартна класна стая

Достъп до видео, интернет и мултимедия отвреме навреме

Учители и други необходими човешки ресурси

Учители по икономика, гражданско образование, география / история и/или английски език

Доброволни бизнес консултанти (опитни бизнесмени / родители / дипломирани икономисти), обучени от Джуниър Ачийвмънт

Литература и други необходими материали за обучение

Комплект "Учебна компания"