JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2017-05-18

Образователна програма за намаляване на броя на икономически неактивните млади хора стартира в България

Образователна програма за намаляване на броя на икономически неактивните млади хора стартира в България


прочети >>

2017-06-30

Над 500 младежи преминаха успешно през образователна програма “Дай старт на успеха“

Над 500 младежи преминаха успешно през образователна програма “Дай старт на успеха“


прочети >>

2018-02-13

Какво би попитал мениджърите на Кока-Кола Хеленик България и JA България?

Какво би попитал мениджърите на Кока-Кола Хеленик България и JA България?


прочети >>

2018-03-08

Стартира първата в България безплатна платформа за обучение и кариерно ориентиране YOUTH EMPOWERED

Стартира първата в България безплатна платформа за обучение и кариерно ориентиране YOUTH EMPOWERED


прочети >>

2018-04-10

Образователна програма се бори с броя икономически неактивни млади хора у нас за втора година

Образователна програма се бори с броя икономически неактивни млади хора у нас за втора година


прочети >>

Дай старт на успеха

2017-03-06

Дай старт на успеха

 

“Дай старт на успеха“ е образователна програма, насочена към младежите на възраст между 16 и 19 години.

 

Национално изследване за подрастващите и младежите на УНИЦЕФ за България показва, че 1/5 от тях не са обхванати нито от образователната, нито от социалната и трудовата система. Това нарежда страната ни на първо място по този показател в ЕС. В най-голям риск за попадане в тази група са основно учениците в малки населени места и представителите на етническите малцинства. Общото между всички тях е усещането за безперспективност. Затова целта на „Дай старт на успеха“ е да вдъхнови учениците да реализират амбициите си за професионална реализация и да живеят пълноценен живот.

Организатори на програмата в България са Джуниър Ачийвмънт България и Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България. След поредица съвместни проекти за създаване на по-добрa предприемаческа среда и повишаване на квалификацията на младежите двете компании отново обединяват усилията си за подпомагане на развитието на младите хора в България.

За пилотното издание на програмата са избрани градове, в които нивото на младежката безработица е сред най-високите в България, както и населени места, които Кока-Кола традиционно подкрепя, заради производствените си и логистични центрове в тях. “Дай старт на успеха“ се провежда в 7 български града: Лом, Търговище, Своге, Самоков, Костенец, Гоце Делчев и София.

Над 500 ученици от тези градове ще преминават през обучителен модул, в който ще получат основни познания за личностно развитие. Модулът за личностно развитие включва следните теми: 1. Да разбираш и развиваш себе си; 2. Общуване и създаване на контакти; 3. Обратна връзка; 4. Личностни умения. Целта на модула е да насърчава себе развитието, като помага на младежите да усвоят и концептуализират информацията, да развият лични умения и да се запознаят с технически инструменти, за да изградят едно по-добро бъдеще. Показалите най-добра мотивация и резултати, около 200 души, са поканени на 48-часов лагер, в който преминават през втори модул на обучение, т. е. бизнес умения. Модулът за бизнес умения включва: 1. Управление на времето; 2. Бизнес планиране; 3. Умения за водене на преговори; 4.Търговски умения 5. Финансова грамотност 6. Управление на проекти. Модулът включи лекции, водени от бизнес практици, които представят своя опит и знания. В рамките на модула участниците са разделени в отбори, всеки от които ще трябва да предложи конкретни решения на практически казус, консултирани от страна на ментори. Решенията на практическия казус се представят пред жури, а победителите се класират за следващата фаза на програмата, а именно Лидерска Академия „Дай старт на успеха“. Академията ще се проведе в рамките на 3 дни през есента на 2017 година. Първите два дни от Академията ще включват теоретични и практически занятия, водени от Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани България. Специален фокус на втория ден ще бъде наблюдения на работното място в рамките на производствени помещения на Кока Кола. В последния ден от Академията те ще имат възможност да приложат наученото, като станат част от инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден“, като така ще станат част от екипа на Кока Кола за един ден.

Основния резултат на програмата е създаването на електронна образователна платформа наречена Youth empowered (youthempowered.bg), която предоставя възможност за младите хора в България да преминат онлайн и двата модула на програмата, а именно – бизнес и личностни умения. Платформата ще бъде отворен образователен ресурс, включващ разнообразие от обучение и инструменти. Специално създаден календар ще включва различни обучителни възможности, като те ще бъдат водени от експерти на Кока Кола Хеленик Ботлинг Къмпани, както и от ментори на JA. В допълнение, платформата предлага и полезни материали оформени в Библиотека, както и дискусионен форум.

Основните резултати на програмата до момента са:

  •       Повече от 949 обучени ученици от 7 български града, в повече от 8,385 обучителни часа;
  •       18 въвлечени учители като обучители и разпространители на резултатите;
  •       Повече от 70 ментора и доброволци, въвлечени в програма в повече от 1, 050 обучителни часа.

Следващата фаза на програмата включва проследяване на резултатите през ноември-декември, когато учениците, преминали през обучението ще бъдат наблюдавани, а учителите във всички 7 града ще бъдат интервюирани за ползите и ефектите от програмата. Така комбинацията от теоретично и практическо обучение и сесии превръщат програмата „Дай старт на успеха“ в изключително ефективен инструмент за развитие на потенциала на младите хора в България.