JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Това е моето бъдеще

2017-05-15

Това е моето бъдеще

 

Заглавие: Проект „Това е моето бъдеще“

Финансираща институция: Програма Еразъм+

Продължителност на проекта: октомври 2015 – юли 2018

Бюджет на проекта: 242 351 евро

 

Джуниър Ачийвмънт България е партньор в тригодишен проект „Това е моето бъдеще: изграждане на предприемаческо мислене на учениците в прогимназиален етап“ (2015-1-SE01-KA201-012329), в който участват общо 8 организации от мрежата на Джуниър Ачийвмънт: Швеция (координатор на проекта), Финландия, Естония, Румъния, Гърция и регионалният център – JA Europe. Проектът се осъществява в рамките на Ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

 

В основния фокус на проекта е създаването на предприемаческа култура чрез изграждане на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост в прогимназиален етап. Това е важна възраст за учениците, тъй като е свързана с избора им на по-нататъшно образование. От друга страна, тя е и доста рискова, защото именно тогава най-голям голям процент ученици отпадат от училище.

Електронният модул „Това е моето бъдеще“ e допълнителен онлайн ресурс към програма „Това е моят бизнес“ на JA България, подходяща за ученици на възраст между 13-15 години. Програмата има за цел да изгради разбиране за предприемачеството и насърчава осъзнаването на предприемаческия потенциал на учениците, които усвояват умения: да проучват нуждите на пазара; да осъзнават уменията и знанията, необходими за стартиране на бизнес; да откриват какви знания и умения са необходими за стартиране на бизнес; да откриват как да предлагат на пазара продукти за конкретни клиенти; да разработват бизнес планове и анализират информация като част от управлението на бизнеса.

Целта на е-модула е да представи понятието „предприемач“.

Състои се от пет части, които взаимно се надграждат. Включва видео клипове с млади български предприемачи, обучавали се по програмите на JA България, и интерактивни дейности, които могат да се изпълняват от учениците индивидуално или по групи. За работа в клас с е-модула са необходими от 2 до 4 учебни часа. 

Е-модулът се използва като въведение в програма „Това е моят бизнес“. Достъпен е за безплатно ползване на уебсайта на JA България. Вписан е като електронен продукт и на уебсайта на проект „Твоят час“ на МОН.

Подходящ е за всякакви електронни устройства с достъп до интернет – настолни компютри, лаптопи, таблети и смартфони.

Е-модулът дава възможност за гъвкаво смесено обучение (blended learning), като използва методология на учене чрез правене. Той е съобразен с изискванията на програмата за задължителна подготовка по технологии и предприемачество и допълва програмата на JA България „Това е моят бизнес“, особено подходяща за разширена подготовка в 6. клас.

Към програма „Това е моят бизнес“ по проекта бяха разработени и 3 ръководства с насоки за учителя, ученика и доброволеца при организиране и провеждане на среща с предприемач.

По проекта са подготвени 3 обучители от партньорски училища на JA България, които впоследствие споделиха своя опит с колеги от прогимназиален етап в София, Пазарджик и Русе.

 

На базатана своята експертиза и добрите си практики екипът от опитни експерти,  учители и външни партньорище разработи е-модул с интерактивни дейности, който ще се използва към програмата на Джуниър Ачийвмънт „Това е моят бизнес“.

 

Партньорите в консорциума са убедени, че сътрудничеството ще допринесе за създаването на дигитализирано образователно съдържание по предприемачество, което да се използва успешно за смесено обучение (blended learning) във всяка от страните по проекта.