JuniorAchievementBulgaria
header_pic

ТОВА Е МОЕТО БЪДЕЩЕ

2017-05-15

ТОВА Е МОЕТО БЪДЕЩЕ

 

Заглавие: Проект „Това е моето бъдеще“

Финансираща институция: Програма Еразъм+

Продължителност на проекта: октомври 2015 – юли 2018

Бюджет на проекта: 242 351 евро

 

Джуниър Ачийвмънт България е партньор в тригодишен проект „Това е моето бъдеще: изграждане на предприемаческо мислене на учениците в прогимназиален етап“ (2015-1-SE01-KA201-012329), в който участват общо 8 организации от мрежата на Джуниър Ачийвмънт: Швеция (координатор на проекта), Финландия, Естония, Румъния, Гърция и регионалният център – JA Europe. Проектът се осъществява в рамките на Ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

 

В основния фокус на проекта е създаването на предприемаческа култура чрез изграждане на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост в прогимназиален етап. Това е важна възраст за учениците, тъй като е свързана с избора им на по-нататъшно образование. От друга страна, тя е и доста рискова, защото именно тогава най-голям голям процент ученици отпадат от училище.

 

На базатана своята експертиза и добрите си практики екипът от опитни експерти,  учители и външни партньорище разработи е-модул с интерактивни дейности, който ще се използва към програмата на Джуниър Ачийвмънт „Това е моят бизнес“.

 

Партньорите в консорциума са убедени, че сътрудничеството ще допринесе за създаването на дигитализирано образователно съдържание по предприемачество, което да се използва успешно за смесено обучение (blended learning) във всяка от страните по проекта.

 

По проекта е предвидено обучение на учители за работа с модула, предоставяне на менторска подкрепа, създаване на партньорски модели с външни заинтересовани лица, включително родители. В седемте партньорски страни проектът ще достигне до 5250 ученици в над 40 училища, ще бъдат обучени 210 учители и включени 210 бизнес доброволци.

 

В България ще бъдат обучени 30 учители, които от своя страна ще привлекат в учебния процес 30 бизнес доброволци, заедно с които ще използват е-модула със 750 ученици от прогимназиален етап.