JuniorAchievementBulgaria

Елена Таракова: свежите идеи за българското образование ще дойдат от четящите ученици

2018-12-12

Елена Таракова: свежите идеи за българското образование ще дойдат от четящите ученици

 

В края на ноември се проведе иновационния лагер Telelink Learning Camp, в партньорство с Телелинк, в който екипите работиха върху казус, свързан с ниската грамотност сред младежите. Преставяме ви отборът, спечелил първото място.

Казвам се Елена Тодорова Таракова, на 19 години, студент първа година в УНСС, поднаправление „Финанси и счетоводство”. Определям се като човек с много думи и малко време да ги изрече.

Моят екип беше ентусиазиран, енергичен и креативен: Кристиян Митев - говорещият, Николай Бошнаков – идейният, Николай Миронов – мислещият,  Стоян Гечков - преценяващият и аз – отговорната. Бързо се сработихме на пресечната точка между „защо” и „как”. Идеята ни се роди изведнъж от пяната на думите и бързо се скри засрамена, докато не намерихме  факти, цифри, измерители, анализ и синтез да разкрият напълно красотата й. Както и приложимостта, ефективността, сериозността и дигиталния чар, всички те, представени със самочувствие/ и щипка самоирония/  пред журито.

 

Отбор Радо

 

 

Как разбрахте за иновационния лагер с Telelink & TheEdge и защо решихте да участвате?

Разбрах от сайта youthub.bg и реших да участвам, защото не съм безразлична към „залиняването” на младото поколение, чиято функционална неграмотност го обрича на трънлива житейска реализация и социална изолация.

 

Какво знаехте за проблема с функционалната неграмотност, преди да участвате в лагера, мислили сте някога по този въпрос преди това? А сега какво мислите?

Бях чувала за трагичните резултати на българските ученици в изследванията на PISA, но не знаех колко сериозен е проблемът с функционалната неграмотност, докато не се запознах с цифрите. България е в групата държави, които имат под средния резултат в брой точки/493т. за 2015/ - 446т. е наистина трагично „постижение”. Българските ученици по мое дълбоко убеждение/резултат от 12-годишно наблюдение/ са две категории – четящи и мързелуващи, а съотношението е 3/97 в проценти. Майка ми е учителка и всекидневно се бори да промени това съотношение, а аз искам да й помогна. Затова и участвах в иновационния лагер. Мисля, че свежите идеи за българското образование ще дойдат от небезразличните четящи ученици – настоящи и бивши, които оценяват усилията на своите учители. И които мислят не само за своето бъдеще, но и за бъдещето на страната си.

 

презентиране

 

Кое беше най-предизвикателно за вас като личност и за отбора по време на лагера?

Най-предизвикателното – да дам посока на хрумките, които ме занимаваха в двата дни иновативен идеен безпорядък, да ги облека в изречения, а изреченията да подредя в мотивирано предложение към екипа. За отбора най-трудно бе да овладее лидерския уклон на всеки от нас, но с ценните напътствия на ментора бързо намерихме своята част от пъзела на идеята и нещо повече – подредихме го заедно, като чувахме аргументите на другия и се радвахме на общия си напредък в споделянето и разбирането.

 

Представете ни идеята си в 3 реда и как си представяте реализацията ѝ – в още 3?

Идеята е свързана с внедряването на добре познати на екипа ни инструменти – Kahoot (1-4 клас) и Quizlet (5-10 клас), в българското образование. Стремим се към насърчаване на екипната работа и редуциране на стреса. Реализацията на идеята ще се случи първо в две училища в различни области на страната. След наблюдение на резултатите ще изпълним стъпките, упоменати в презентацията на идеята ни за цялата страна. 

 

Каква е ролята на държавата и каква на бизнеса и обществото, в решаването на проблема с функционална неграмотност / ниската функционална грамотност на младите хора, според вас?

Държавата може да помогне за решаването на проблема с функционалната неграмотност на младите хора, като направи образователна реформа, която да бъде въведена стъпка по стъпка. Да се намали обема на учебното съдържание и да се улесни преноса на знания към реални житейски ситуации. Бизнесът трябва да допринася за кариерното и професионалното ориентиране, като предлага на младите хора повече стажове и дни на отворените врати. Необходимо е да се застъпи в по-голяма степен дуалното обучение в средното образование и декларираният приоритет на професионалното образование да се случи. Обществото трябва първо да се запознае с проблема и да предвиди граждански активности, лишени от кампанийност.

 

Полезен ли ви беше вашият ментор? Бихте ли искали да имате неговата/нейната подкрепа и при бъдещата работа за развиване на идеята?

Имала съм много ментори, но Радослав Ризов поставям в топ 3 на най-добрите. Вдъхновяващ и подкрепящ. Целият ни екип разчита на него, за да видим заедно успеха на нашата идея за справяне с функционалната неграмотност.

 

Опишете с 3 думи преживяването си по време на участието в иновационния лагер?

Общуване, антистереотипност, приятелство.