JuniorAchievementBulgaria

Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено обучение (blended learning)

2017-06-09

Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено обучение (blended learning)

 

Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено обучение (blended learning)

Одобрена със заповед № РД09-1183 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката

 

Програмата е предназначена за учители от всички етапи на училищното образование, които желаят да усъвършенстват своите дигитални компетентности и методически подготовка за прилагането на смесено обучение (blended learning). Представени са различни онлайн инструменти, като основен акцент в обучението е използването на уеб базираната платформа (LMS) за интерактивно и колаборативно обучение за учители и ученици. Платформата може да се използва както в клас, така и за самостоятелна работа вкъщи. На нея учителите могат да създават уроци с дигитално съдържание, които да преподават на ученици от своето или други училища, както и да ги споделят със свои колеги.

Програмата включва следните основни теми:

  •        Същност на смесеното обучение (blended learning)
  •        Изграждане на дигиталната компетентност като една от ключовите компетентности за учене през целия живот
  •        Онлайн ресурси, които могат да се използват в образованието
  •        Функционалности и възможности на LMS
  •        Практически упражнения за създаване на онлайн уроци

 

Продължителност на обучението: 16 часа (8 присъствени и 8 онлайн)

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация; Другo: Онлайн уроци.

Форма на обучение: Частично присъствена

 

График за обученията по програмата

Повишаване на дигиталната компетентност

Дата

Място

04-05.07.2017

Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково

06-07.07.2017

Видин, Монтана, Враца, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград

11-12.07.2017

Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра

13-14.07.2017

Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич

 

Заявка за обучение по програмата

https://form.jotform.com/71212398221954

 

Данни за лицето за контакт:

Име: Александра Парашкевова

Адрес: ул. "Загоре" 9, София 1124

Телефон: 0877 290844, 029894361

E-mail: aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org