JuniorAchievementBulgaria

Списък с обучителни програми

2017-06-09

Списък с обучителни програми

 

Обучителни програми на JA България са насочени към формиране на умения за преподаване на предприемачество, финансова грамотност, умения за работа и дигитални компетентности, както и към изграждане на необходимите професионални компетентности за педагогическите специалисти от всички етапи на училищното образование.

JA България предлага следните обучителни програми, одобрени и вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: http://iropk.mon.bg.