Bulgaria
JA

Блог

Еко дискусии, еко ученици, еко бизнеси в проект PLAY JET

JA Bulgaria, заедно с WWF Bulgaria и партньори, проведоха няколко посещения за ученици по темата за устойчиви еко практики и зелено предприемачество във въглищните райони на България.

PLAY JET в Долни Раковец

Учениците от еко клуба на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Радомир имаха уникалната възможност да посетят и чуят разказа на младия зелен предприемач Владимир Георгиев от село Долни Раковец. Заедно със семейството си, Владимир развива бизнес, свързан с чистото от химикали производство на чесън в родното си село. Отличителна иновация на техния бизнес е производството и на черен чесън – това е обикновен чесън, ферментирал по специална технология, която усилва десетократно полезните му свойства. По време на посещението, учениците се запознаха с целия процес – от засаждането в земята, през ръчното плевене по време на целия вегетационен период, до прибирането на реколтата и ръчното сплитане на чесновите плитки, които след това чрез интернет продажби достигат до клиенти в цялата страна.

PLAY JET в Перник

През тази седмица определено бяхме на вълна енергиен преход и зелено предприемачество. Учениците по проект #PLAYJET от ПМГ „Христо Смирненски“ и ГПЧЕ „Симеон Радев“ в Перник имаха вълнуващи срещи с Михаил Тодоров – мениджър продажби за България на компанията Xylem. Тя е международен производител на продукти, които спомагат решаването и на най-тежките проблеми във водния сектор. Стъпвайки на над 100-годишен опит, Xylem помага за използването на по-малко електроенергия и оптимизиране на процесите, свързани с довеждането, отвеждането и пречистването на водата, генерирането на електроенергия и предоставянето на чиста вода за хората и природата.

Михаил заинтригува младежите от двете училища с любопитни факти за водата и последствията от замърсяването й. Запозна ги с различните технологии за пречистване на водите, както и с принципното устройството на ВиК инсталациите. Срещите завършиха с общото послание, че опазването на природните ресурси зависи и от всеки един от нас. Породи се идеята за съвместно почистване на замърсени екопътеки в района на Перник.

PLAY JET в Кюстендил

JA Bulgaria взе участие на кръглата маса “Реализиране на възможностите - Кюстендил”, която се проведе на 16 май в Община Кюстендил. Неин организатор е Бранд медия България, собственик на уебсайта Economic.bg. Събитието бе част от проекта "Преход на възможностите", който дава гласност на приноса на политиката на сближаване на ЕС, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа за осигуряване на плавен и справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика на българските региони, които ще бъдат най-засегнати от трансформацията. Оперативният директор на JA Bulgaria Вера Петканчин беше говорител в първия панел на тема “Умения на бъдещето”. В него тя сподели част от положителните резултати от последователната работа на JA Bulgaria в партньорство с WWF Bulgaria с ученици в област Кюстендил от 2021 г. насам по темата справедлив енергиен преход и зелено предприемачество. Вера подчерта важността на подкрепата за развитие на предприемачески нагласи и умения сред младите хора, които също са основна заинтересована страна в прехода. Тя се застъпи за широка реформа в образователната система, обхващаща олекотяване на учебните програми и много по-осезаемо включване на теми като климатичните промени и глобалните екологични предизвикателства, както и за реформа в методите на преподаване с цел осигуряване на повече практическа приложимост на ученето - напр. чрез успешно реализираните от JA срещи с местни зелени предприемачи, които вдъхновяват младите хора да поемат по същия път. Предприемачеството е възможност и за част от заетите в сектор енергетика в областта, подчерта Вера.

Трябва също така да се приложат политики, свързани с привличане и задържане в района на зелени микро и малки предприемачи (занаятчии, производители на чиста храна, предприемачи в сферата на туризма, фирми, свързани с ВЕИ и рециклиране на отпадъци), които могат да са рестартиращото гориво за трансформация. За да има работни места, трябва да има хора, които да ги създадат - в този смисъл предприемачеството трябва да е крайъгълен камък на всички визии за развитие на региона. Ключово за целия процес е да загърбим носталгията и да осъзнаем, че диверсифицираната местна икономика, която не разчита на един голям инвеститор-работодател, е много по-силна и стабилна в дългосрочен план. Затова е нужно да бъдат подкрепени именно микро и малките предприемачи, особено тези с екологично мислене и продукти.

Младежко участие на кръгла маса "Реализиране на възможностите - Кюстендил”

По време на кръглата маса имаше и засилено включване на ученици от Природо-математическата и Езиковата гимназия в Кюстендил, които участват в проектите PLAY JET и Panda Labs Junior на JA и WWF. Те дадоха своето предложение за създаване на младежки център в града, какъвто липсва, за да може там да се зараждат и развиват иновативните идеи и проекти на младежите.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност