Bulgaria
JA

Блог

Центрове по предприемачество

Проект „Възпитание на младежите в Предприемачески умения за създаване на конкурентноспособен малък и среден бизнес" 2006-2009

ЦЕНТРОВЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО към професионални неикономически гимназии в София, Пловдив, Русе и Тетевен

Центровете по предприемачество към професионални неикономически гимназии се създават, за да дадат възможност на младите хора от тези училища да развиват предприемачески умения и култура. В Центровете учениците основават свои учебни компании с предмет на дейност, свързан с професионалния профил на гимназията и ръководейки ги се учат на практика как да управляват и развиват собствен бизнес. Така младите хора натрупват практични познания и опит в предприемачеството и се научават да използват и развиват своя потенциал, за да се реализират успешно като предприемачи в избраната от тях професионална сфера.

Проектът беше иницииран и финансиран от Министерството на икономиката и енергетиката като част от Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия и произтичащите мерки на Министерството за подобряване на образованието по предприемачество в професионалните неикономически гимназии в България. Изпълнението на проекта се координира от дирекция „Политика по отношение на предприятията”. Първият Център по предприемачество бе открит през 2006 г. в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия. През 2007-2008 г. проектът се мултиплицира като се създадоха два нови Центъра по предприемачество в Пловдив и Русе към Професионална гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив и Професионална гимназия по облекло. През 2008-2009 г. бе открит четвърти Център по предприемачество в гр. Тетевен към Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване.

БИЗНЕС КЛУБОВЕ КЪМ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Към всеки от Центровете по предприемачество работи Бизнес клуб, чиято основна задача е да осъществи трайно партньорство между професионалното образование и бизнеса, свързан със съответния професионален бранш на гимназията. Членовете на бизнес клубовете участват активно в учебния процес и работата на учебните компании, като споделят своите знания и опит, за да подкрепят младите хора при техните първи стъпки в бизнеса. В бизнес клубовете се включват практици и доказани професионалисти от местните бизнес и индустрия.

За периода 2006-2008 г. над 20 български и международни компании и браншови организации бяха постоянни членове на бизнес клуба, а редица други са подкрепяли младите предприемачи, включвайки се в обучения и инициативи на Центровете. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и нейните регионални структури работят съвместно с бизнес клубовете, като съдействат за включването на свои членове като ментори и консултанти на учебни компании.

Резултати от проекта Центрове по предприемачество "Учебна компания"

Проучване на Маркет ЛИНКС сред 133 участници от професионалните гимназии по проекта и професионални гимназии, работещи с програма "Учебна компания" на Джуниър Ачийвмънт България.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност