Bulgaria
JA

Блог

Интелектуалната собственост - елемент от културата на младите

Възложител: Министерство на културата

Продължителност на проекта: януари - юли 2008 г.

Бюджет на проекта: 20 000 лв.

През месец декември 2007 г. Джуниър Ачийвмънт България представи на вниманието на Министерството на културата проект, чиято основна цел бе да подпомогне формирането на съзнание и изграждането на култура и поведение сред младите хора и по-конкретно ученици от 5 – 12 клас за опазване на интелектуалната собственост. Те представляват значителна част от потребителите на творби предимно на музикалната и кино индустрията, използвайки възможностите на Интернет. Световната организация за интелектуална собственост предоставя на Министерството на културата учебни материали, необходими за обучението на учениците. В съдържанието на това помагало се включват теми като изкуството и авторите, авторските права и как и при какви условия се защитават те, ограниченията, посегателствата върху авторското право, плагиатство, какво представлява пряк обмен на файлове, как творбите, публикувани в интернет, могат да бъдат защитени и др.

Дейности по проекта:

  • Превеждане и адаптиране на учебни материали за защита на интелектуалната собственост (Източник-„The Arts and Copyrights”, Световната организация за интелектуална собственост – WIPO);
  • Отпечатване на тези материали под формата на притурка и включването й към помагалата на ДАБ за прогимназиален клас (програма „Глобални пазари”) и гимназиален клас (програма „Учебна компания”);
  • Провеждане на игри (част от съдържанието на учебните материали, предоставени от Световната организация за интелектуална собственост) за най-малките участници в инициативата в рамките на учебното съдържание в час или в рамките на организирани мероприятия на ДАБ;
  • Изнасяне на лекции (от студенти от Център по интелектуална собственост към УНСС и музикални и театрални творци, участвали в кампанията „Пиратството ограбва”) на ученици от цялата страна по опазване на интелектуалната собственост;
  • Предоставяне на консултации на ученици от програма „Учебна компания” по отношение опазване на новосъздадените им продукти;
  • Организиране на конференция за ученици от цялата страна по опазване интелектуалната собственост, включваща теми като „Интелектуалната собственост като морално право”, „Интернет перспективи и услуги” и др.и състезание за ученическо есе; връчване на награди;
  • Провеждане на кампания, популяризираща проекта, включваща отпечатване на рекламни материали; изпълнения на живо от участниците в кампанията „Пиратството ограбва” на Министерство на културата пред ученици от цялата страна от началния курс, обучаващи се по програмите на ДАБ.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност