Bulgaria
JA

Блог

Партньорство с General Electric за насърчаване на корпоративното доброволчество

Финансираща институция: GE Foundation

Партньор: Дженерал Електрик Интернешънъл, клон България

Продължителност на проекта: август 2013 - юли 2014*

Бюджет на проекта: 5000 USD

* Партньорството със Дженерал Електрик Интернешънъл за насърчаване на корпоративното доброволчество стартира през 2007 г. и продължава до днес.

Целта на партньорството е да се насърчи доброволчеството сред служители на GE като се включат в различни предприемачески програми и инициативи.

В рамките на проекта доброволци от GE участват като консултанти по ученически проекти в рамките на онлайн бизнес предизвикателство "Идеите на малките в действие". Инициативата е предназначена за ученици 1-4 клас и дава възможност на най-малките участници по програмите на ДАБ да проявят инициативност и предприемчивост в разработването на своя бизнес идея, социален проект или друго, в зависимост от заданието на състезанието. Повече за тази инициатива може да прочетете тук.

За да се разшири обхватът на дейността на професионалистите от GE, доброволците влизат в ролята на консултанти и бизнес ментори на ученическите компании на ученици от гимназиалния етап. Те дават идеи, съгласно своите компетенции, как учениците да доразвият своите идеи и проекти.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност