Bulgaria
JA

Блог

Развитие на предприемачество чрез практическо обучение по бизнес, меки умения и креативност

Проектът е продължение на 3-годишния проект на Джуниър Ачийвмънт "Утвърждаване на предприемачески компетенции и развитие на умения за бъдещето в българската образователна система", финансиран от Фондация "Америка за България". В този проект поставяме ясен фокус върху гимназиалното ниво на образование.

Основните цели:

• Задълбочаване на ефекта и подобряване на качеството на няколко програми и инициативи на Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ) чрез по-фокусирана работа с настоящите училища партньори на ДАБ;
• Разширяване на обхвата на тези програми чрез привличане на нови училища;
• Задържане на старите и новоприсъединилите се училища;
• Създаване на онлайн ресурсен център, където да се случва запознаване и консултиране между бизнес ментори и учебни компании, ще бъдат разработени пилотни модули за електронно обучение по програма "Учебна компания", както и регистрационен инструмент за учебни компании, видео интервюта с бизнес консултанти и др.
• Създаване и поддръжка на актуална база данни с училища в гимназиален етап, с които ДАБ работи, с възможност за проследяване на прилагането на програмите на ДАБ във всяко училище във времето.

Програмите, инициативите и дейностите, върху които ще се фокусираме, са:

Програма "Учебна компания"
От всички програми, това е запазената марка на Джуниър Ачийвмънт. Тази програма е въплъщението на подхода "учене чрез правене", който носи осезаеми резултати от гледна точка на придобити умения, увеличени познания и въздействие върху нагласите и културата на учениците. В рамките на една учебна година екип от ученици от едно училище формира мини компания, достига до обща бизнес идея, набира начален капитал, създава бизнес план и започва да произвежда и продава продукта/услугата. По време на цялата учебна година учебната компания следва стриктни счетоводни процедури. В края на годината компанията се ликвидира.

Програма "Бизнес етика"
Това е една от ключовите програми на ДАБ, като прилагането й в България през 2005-2007 бе финансирано от Американската агенция за международно развитие. Чрез проекта програмата ще бъде доразвита, тъй като смятаме, че тя е важна за формирането на бъдеща класа от български бизнес лидери, които са израснали с разбиране за етичния и неетичния бизнес, могат да ги различават и да избират етиката. "Бизнес етика" е и много подходящо допълнение към "Учебна компания", защото дава на учениците познания и умения, които ще са им нужни при практическото управление на учебната компания. Чрез програмата учениците се научават да познават, анализират и прилагат основна терминология, теории и понятия от учението за етиката. Изследват личните си етични ценности и философии, определят етични приоритети и се научават да оценяват процесите си на вземане на решения като индивиди, като служители в организация и от гледната точка на глобална компания.

Иновационни лагери
Иновационните лагери са едни от най-популярните състезания на ДАБ. Те са свързани неминуемо с огромно вълнение сред учениците, насърчават техния предприемачески дух и развиват важни умения като умения за решаване на проблеми, работа в екип, презентационни умения, работа под напрежение, бизнес планиране и др. Тези инициативи също така дават възможност за развихряне на въображението на учениците. Иновационният лагер обикновено е еднодневно събитие, в което участниците са разделени в отбори от хора, които не се познават помежду си, трябва да се сработят добре и да работят ефективно изключително бързо. Всички отбори получават казус, свързан с определена сфера/проблем и трябва да измислят бизнес решение в рамките на няколко часа. Могат да използват само лаптопи, Интернет и компютърни програми и най-вече - своето креативно и иновативно мислене. След това трябва да представят бизнес решението си пред жури и да отговорят на неговите въпроси.

Мониторинг и оценка
Голяма част от проекта ще фокусираме върху дейности по мониторинг и оценка, което ще ни позволи непрекъснато да събираме актуална информация за броя на училищата, които работят по програми на ДАБ за гимназиален етап в цялата страна. С този елемент от проекта искаме да гарантираме персонализиран подход към училищата чрез постоянен контакт и комуникация с тях.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност