Bulgaria
JA

Блог

stARTs - JA Bulgaria & Министерство на икономиката

stARTs е проект, който JA Bulgaria реализира в партньорство с Министерството на икономиката. В рамките на проекта училища по изкуства и спортни училища създават учебни компании, използвайки програмата "Учебна компания" на Джуниър Ачийвмънт.

В изданията на проекта до момента са участвали шест училища по изкуствата и три спортни училища: Спортно училище „Юрий Гагарин“ (Бургас), Спортно училище „Васил Левски“ (София), НХГ „Цанко Лавренов“ (Пловдив), НГСЕИ (Пловдив), НГПИ „Свети Лука“ (София), НПГПФ (София), Спортно училище „Васил Левски“ (Пловдив), НУМТИ „Добрин Петков“ (Пловдив). Те преминаха курс на обучение по предприемачество, базиран на методологията „учене чрез правене“ по програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт България – призната от ЕК за най-добра практика в обучението по предприемачество.

В България прилагането на „Учебна компания“ в училища в цялата страна се основава на сключено споразумение за сътрудничество между Джуниър Ачийвмънт България и Министерството на образованието и официално одобрена учебна програма. Практически ориентираните дейности в тренировъчните предприятия насърчават и развиват предприемаческия дух на младите хора от училищата по изкуствата и спортните училища, като им предоставят възможност да натрупат знания, умения и опит в създаването и ръководенето на собствен бизнес в реални условия. Крайната цел е да се покаже на младите хора как могат да развиват и използват своя потенциал, за да се реализират успешно като предприемачи или като конкурентоспособни личности на пазара на труда. В процеса те получават съдействие и съвети от ментори от реалния бизнес, които имат практически опит не само в конкретните сфери на професионална насоченост на училищата, но и в сфери като финансите, маркетинга, работата в екип, мениджмънта и други.

Програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт България се провежда успешно повече от 15 години, като в нея досега са взели участие над 15 000 ученици, формирайки над 1 500 тренировъчни предприятия. А по проект “stARTs” за учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 г. в проекта се включиха над 250 ученици и 20 учители.


Предпоставка за реализацията на проект “stARTs” е оценената необходимост от насърчаване на предприемаческия дух, умения и култура сред младите хора в страната, заложена в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (МСП) и предприемачеството и разпозната от Европейския съюз като изключително важен фактор за повишаване на конкурентоспособността в рамките на Европейската общност. За създаването и развитието на конкурентоспособен малък и среден бизнес и в съответствие с приоритетите и мерките, заложени в Стратегия ЕВРОПА 2020, Европейската комисия (ЕК) очертава като приоритетни развитието на предприемаческа култура и умения сред младите хора. Европейската харта за малки предприятия, към която България се е присъединила, препоръчва да се насърчава преподаването на бизнес и предприемачество във всички образователни нива и създаването на предприемачески умения.


Участвайки в Проект “stARTs”, учениците усвояват следните практически умения и знания:

- как функционират организациите и каква структура могат да имат предприятията;
- какви са задълженията и отговорностите на предприемача, мениджъра/ръководителя, както и на служителите;
- как се организира производствен процес;
- как се изготвя маркетингова стратегия;
- как се изработва бранд на предприятието и как се защитава търговската марка;
- какви знания, умения и качества трябва да притежава бъдещият предприемач, за да бъде успешен;
- как бизнесът може да участва в образователния процес на младежите;
- умения за работа в екип;
- презентационни умения;
- комуникационни умения;
- умения за водене на преговори и разрешаване на конфликти.


При участието си в проекта учебните компании от училищата по изкуствата успяха да спечелят престижни награди, сред които:
- НГПИ „Свети Лука“ – „Най-добра учебна компания на България“ на „Изгряващи звезди 2015“ и представи България на европейско състезание в Швейцария; второ място в категория „Най-добра учебна компания на България“ на „Изгряващи звезди 2014“; най-добър екип през 2016 г.
- НПГПФ – първо място на международния конкурс на Министерството на икономиката „Брандико“ през 2014, 2015 и 2016 г. и трето място през 2018 г.; „най-добра маркетингова стратегия“ през 2016 г.
- НХГ „Цанко Лавренов“ – трето място на международния конкурс на Министерството на икономиката „Брандико“ през 2014 г. и второ място през 2015 г.; „най-добра компания в областта на изкуствата“ през 2014; трето място „най-добра учебна компания на България“ през 2016 г.


Тези отлични постижения са красноречиво доказателство за полезността от провеждане на такъв тип обучение в училищата по изкуствата и спорта. Проект “stARts” включва и участие в конкурса „Брандико“, с който Министерството на икономиката спечели престижната награда на Европейската комисия за насърчаване на предприемачеството в категория „Инвестиране в предприемачески умения с концепцията за провеждане на този конкурс.

Страница на проекта.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност