Bulgaria
JA

Блог

Това е Моето Бъдеще (It's My Future)

Проект: Това е моето бъдеще

Финансираща институция: Програма Еразъм+

Продължителност на проекта: октомври 2015 – юли 2018

Бюджет на проекта: 242 351 евро

Джуниър Ачийвмънт България е партньор в тригодишен проект „Това е моето бъдеще: изграждане на предприемаческо мислене на учениците в прогимназиален етап“ (2015-1-SE01-KA201-012329), в който участват общо 8 организации от мрежата на Джуниър Ачийвмънт: Швеция (координатор на проекта), Финландия, Естония, Румъния, Гърция и регионалният център – JA Europe. Проектът се осъществява в рамките на Ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

В основния фокус на проекта е създаването на предприемаческа култура чрез изграждане на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост в прогимназиален етап. Това е важна възраст за учениците, тъй като е свързана с избора им на по-нататъшно образование. От друга страна, тя е и доста рискова, защото именно тогава най-голям голям процент ученици отпадат от училище.

Електронният модул „Това е моето бъдеще“ e допълнителен онлайн ресурс към програма „Това е моят бизнес“ на JA България, подходяща за ученици на възраст между 13-15 години. Програмата има за цел да изгради разбиране за предприемачеството и насърчава осъзнаването на предприемаческия потенциал на учениците, които усвояват умения: да проучват нуждите на пазара; да осъзнават уменията и знанията, необходими за стартиране на бизнес; да откриват какви знания и умения са необходими за стартиране на бизнес; да откриват как да предлагат на пазара продукти за конкретни клиенти; да разработват бизнес планове и анализират информация като част от управлението на бизнеса.

Целта на е-модула е да представи понятието „предприемач“.

Състои се от пет части, които взаимно се надграждат. Включва видео клипове с млади български предприемачи, обучавали се по програмите на JA България, и интерактивни дейности, които могат да се изпълняват от учениците индивидуално или по групи. За работа в клас с е-модула са необходими от 2 до 4 учебни часа.

Е-модулът се използва като въведение в програма „Това е моят бизнес“. Достъпен е за безплатно ползване на уебсайта на JA България. Вписан е като електронен продукт и на уебсайта на проект „Твоят час“ на МОН.

Подходящ е за всякакви електронни устройства с достъп до интернет – настолни компютри, лаптопи, таблети и смартфони.

Е-модулът дава възможност за гъвкаво смесено обучение (blended learning), като използва методология на учене чрез правене. Той е съобразен с изискванията на програмата за задължителна подготовка по технологии и предприемачество и допълва програмата на JA България „Това е моят бизнес“, особено подходяща за разширена подготовка в 6. клас.

Към програма „Това е моят бизнес“ по проекта бяха разработени и 3 ръководства с насоки за учителя, ученика и доброволеца при организиране и провеждане на среща с предприемач.

По проекта са подготвени 3 обучители от партньорски училища на JA България, които впоследствие споделиха своя опит с колеги от прогимназиален етап в София, Пазарджик и Русе.

На базата на своята експертиза и добрите си практики екипът от експерти, учители и външни партньори разбработи Е-Модул с интерактивни дейности, който се използва като част от програмата на Джуниър Ачийвмънт “Това е моят бизнес”.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност