Bulgaria
JA

Блог

Успешни истории с JA Bulgaria: Ели Руменова
Ели Руменова, 108 СУ: Предприемачеството е свободата да мислиш и да действаш

Днес ви срещаме с Ели Руменова - учител в 108. СУ "Никола Беловеждов" - училище, което е дългогодишен партньор на JA Bulgaria и активно прилага предприемаческите програмите на организацията ни. Госпожа Руменова преподава в гимназиален етап по Предприемачество – задължителни и избираеми модули, Счетоводство, Маркетинг, Учебна компания, Лични финанси. Удостоена с почетно отличие "Неофит Рилски" от МОН през 2019 г. Притежава и грамоти от СО район "Искър".

Здравейте и честит 50-годишен юбилей на 108 СУ „Никола Беловеждов“. Повече от 10 години училището развива и надгражда своите традиции в образованиeто по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа, в стабилно и успешно партньорство с JA Bulgaria. Какво ви мотивира за това да работите по нашия образователен модел? Какви са ползите, които виждате за вашите ученици в следствие на обучението по програмите на JA Bulgaria?

Ели Руменова: 108 СУ "Никола Беловеждов" е училище с традиции в обучението по предприемачество и бизнес. То постига мащабен обхват на преподаване на предприемачески програми и активно участва в множество проекти и инициативи на JA Bulgaria. Акцентът във вашите програми е поставен върху активните методи на обучение, което допринася за изграждане на ключови компетентности. Това е в синхрон с усилията и стремежа ни учениците да развиват и усъвършенстват широк набор от качества, които са от особена важност за тяхната реализация и успешното общуване с околните – инициативност, креативност, комуникативност, отговорност, работа в екип, организираност, говорене пред публика, търсене на възможности там, където другите не виждат. А това са качества на успешния предприемач. За изграждането им е необходимо учениците да се поставят в нова среда в условията на пазарна икономика.

Практическата насоченост на вашите програми за изграждане на предприемачески дух, финансова грамотност и умения за успех води до сериозно повишаване на мотивацията на нашите ученици, което личи от множеството мероприятия, в които участват по собствено желание и напълно съответства на мотото ни "Училище за успех".

108 СУ „Никола Беловеждов“ е иновативно училище по предприемачество и бизнес. Какво е нужно, за да се реализират успешно образователни иновации?

Ели Руменова: Образованието се приемаше за една от най-консервативните сфери, но в последните години доказа, че може да бъде много гъвкава и адаптивна.

За да се реализира успешно образователна иновация, най-важните предпоставки за мен са предприемчиви учители, ръководители-лидери с ясна визия, които мислят и действат иновативно и мотивират другите, училищна среда, в която идеите се приветстват, ученето и промяната се ценят, рискът се толерира, споделя се информация и се работи в екип и нормативна база, която е подкрепяща и дава възможности, а не налага ограничения.

Една от иновациите, които реализирате, е внедряването на спираловидния модел на образование. Разкажете ни повече за това защо избрахте този подход? Как успяхте да постигнете надграждащо обучение по програмите на JA Bulgaria за гимназиален етап („Лични финанси“, „Практични финанси“, „Учебна компания“ и „Зелено предприемачество“)?

Ели Руменова: За да има приемственост в обучението и плавно и пълноценно преминаване към профилирана подготовка, по предприемачество във втори гимназиален етап използваме възможността за въвеждане на предмети, свързани с тематичните области предприемачество и финансова грамотност още в първи гимназиален етап. В тази връзка включваме в учебния план факултативни часове по програма „Лични финанси“ в 9.клас, във втората година - „Зелено предприемачество“ – в избираемите модули, третата година залагаме програма “Учебна компания” и програма “Практични финанси” в четвъртата година. Така постигаме спираловидно надграждане на знания, умения и компетентности по предприемачество, финансова грамотност и кариерни умения.

Програмите са разработени от JA Bulgaria и са ни предоставени в качеството на партньорско училище.

През есента на 2020 г. училището е сред първите в страната, които избират да използват LMS платформата за смесено обучение на JA Bulgaria в подготовката на учениции по профилиращия предмет предприемачество. Защо тази крачка е важна и как се отрази тя на нивото на обучение и мотивацията на младежите за учене?

Ели Руменова: Преминаването в ОРЕС се превърна в предизвикателство за всички – учители, ученици и родители. Наложи се да търсим възможности за учене извън стените на класната стая, без ограничения във времето. През учебната 2020-2021 година 108.СУ “Никола Беловеждов” се присъедини към партньорската програма „Иновативни и предприемчиви училища“ на JA Bulgaria, с което си осигури достъп до иновативната LMS-платформа за управление на знанията във втори гимназиален етап. Тя е инструмент, който гарантира предприемчивост, гъвкавост и използване на дигитални ресурси в образователния процес, включително и бързо и адаптивно „превключване“ към различни форми на обучение. Позволява синхронно и асинхронно преподаване и достъп от различини устройства и по всяко време. Платформата позволява управление на учебния процес, проследяване времето за обучение, резултатът и прогресът на учениците.

СУ демонстрира в партньорство с вас способност за бърза и адаптивна реакция в динамична среда, продължаващо и надграждащо развитие на предприемаческите и дигитални компетентности в съответствие с Европейската рамка. Учениците споделят за повишена мотивация и желание за работа с дигитални ресурси, за училище, което се побира в джоба, както на ученика, така и на учителя.

Какви са възможностите и предизвикателствата, с които се срещате в работата си? От позицията на вашите опит и постижения, какво бихте посъветвали други училища, които имат нагласа да прилагат иновативни методи в обучението на младите хора на България, но все още не са открили подходящия модел за това?

Ели Руменова: Като училище с дългогодишни традиции и опит в обучението по предприемачество мога да споделя, че имаме изградено трайно и ползотворно партньорство с Джуниър Ачийвмънт България – организация, която е лидер в предоставянето на съвременни програми за учене чрез правене и опит в области като финансова грамотност, предприемачество и готовност за работа. Обучението по профил „ Предприемачески“ е напълно обезпечено от гледна точка на учебно съдържание, методически насоки за преподавателите и интерактивни ресурси. От своя страна 108. СУ „ Никола Беловеждов“ разполага с добра материално-техническа база и висококвалифициран екип, който не се страхува да експериментира. Практико-ориентираният подход активизира учениците и ги прави съпричастни към учебния процес.

Обучението по предприемачество е инвестиция в бъдещето на страната и света, а иновациите в образованието са ключ към повишаване на неговото качество и резултати.

Освен учител, Вие сте и личност която пламенно вярва в силата на предприемачеството. Какво означава предприемачеството за Вас? Какво бихте посъветвали учениците и родителите, които обмислят обучение по предприемачество?

Ели Руменова: Предприемачеството е начин на мислене и поведение. Да си активен, инициативен, да не се страхуваш да експериментираш, да се учиш от грешките, да се учиш през целия живот и най-важното - да действаш. Предприемачеството за мен е свобода да мислиш и да действаш. А свободните хора са щастливи. И тук напълно се присъединявам към каузата на JA Bulgaria „От предприемчивии хора към щастлива нация“.

А ако трябва да отговоря на въпроса „Ражда ли се или се изгражда предприемачът?“, мога категорично да заявя: Ние в 108. СУ „Никола Беловеждов“ ги създаваме! Заповядайте при нас!

Вашето послание към учениците и учителите на „утрешния ден“ е:

Ели Руменова: Бъдете предприемчиви, за да сте щастливи! Вярвайте във възможностите си и не спирайте да мечтаете!

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност