Bulgaria
JA

Блог

Включи се в предизвикателството „AI against gender inequality“
Включи се в предизвикателството „AI against gender inequality“ и спечели участие в Women and Girls in STEM Forum в Будапеща

Кой може да участва?

Момичета между 14-19 години

Как да участвате?

1. Създайте отбор от 3 момичета

2. Регистрирайте се на платформата Girls Go Circular ( през училищния профил

или ако училището няма профил на https://circularlearningspace.eu/?tenant=JA_Bulgaria

3. Преминете през двата въвеждащи модула и модул „Изкуственият интелект и кръговата икономика“ до 17 юни и изпратете сертификат "Completion" за преминато обучение на:

https://drive.google.com/drive/folders/1HtN6vigJICeiqd6WalYfLSzIJ7-dNmv2?usp=sharing

Подробни инструкции може да намерите във файл - Girls Go Circular Guide в тази папка.

4. Преминете през този кратък игрови урок - https://studio.code.org/s/oceans/lessons/1/levels/1?lang=en-US , за да научите основите на изкуствения интелект

5. Определете проблем, свързан с равенството между половете, за чието решаване бихте искали да помогнете. Това може да е неравенство, с което се сблъскват жените и момичетата в училище, на работа, във вашия град или държава...

6. Използвайте метода мозъчна атака, за да измислите идеи за изкуствен интелект, който би помогнал за решаването на този проблем. Каква ще бъде целта на вашия изкуствен интелект? Как ще бъде от полза за обществото?

7. Използвайки този слайдборд за дизайн мислене - GGC_AI-Challenge-2024 (canva.com), проектирайте своя изкуствен интелект. Дайте му име, проектирайте потребителския му интерфейс, помислете за техническото му изпълнение.

Важно: Не е необходимо да създавате действителен инструмент за изкуствен интелект.

8. Създайте видеоклип с максимална продължителност 3 минути, в който да представите проблема с равенството между половете, който сте избрали да разгледате и как вашият изкуствен интелект ще помогне за решаването му.

9. Изпратете слайд-дека и видеоклипа си на английски език до 17 юни 2024 г., като използвате формуляра за качване в долната част на тази уебстраница - https://eit-girlsgocircular.eu/wgsf24-student-challenge/#close .

Най - добрият отбор от България ще има възможността да пътува до Будапеща и да участва в Woman and Girls in STEM Forum!

Правила за участие

За участват в предизвикателството, трябва да отговаряте на следните изисквания:

- да сте момичета на възраст 14-19 години.

- да сте преминали през поне един модул на програмата „Младежи в кръговата икономика“ и да имате Completion сертификат. Регистрайте се сега на линка: https://circularlearningspace.eu/?tenant=JA_Bulgaria

- да сформирате отбор, съставен от 3 момичета

Предизвикателството

„Младежи в кръговата икономика“ кани учениците да се потопят в света на изкуствения интелект и да проучат потенциала му за решаване на реални обществени предизвикателства. Днешният свят все повече се влияе от възможностите на изкуствения интелект и младите хора трябва да разберат как работи той, за да оценят въздействието му върху обществото, да го използват етично и да намалят потенциалните рискове. Това ученическо предизвикателство има за цел да предостави на учениците основни знания за изкуствения интелект, да повиши техното творческо мислене и умения за решаване на проблеми и да им даде възможност да осъществят положителна промяна.

Като награда, един екип от всяка държава, участваща в проекта, ще бъде поканен да присъства лично на Women and Girls in STEM Forum в Будапеща през октомври 2024 г.! Пътните разходи за избрания екип и един придружаващ учител ще бъдат покрити от Girls Go Circular. Трите най-добри отбора, избрани от всички участващи държави, ще могат да представят своята идея и да се състезават за финала на предизвикателството по време на Форума!

Крайният срок за участие в "Студентското предизвикателство" е 17 юни 2024 г.

Критерии за награждаване и награда

Трябва да мислите нестандартно и да разработите творческа идея и предложение. Най-добрите отбори ще бъдат избрани въз основа на креативността и значимостта на тяхната идея за изкуствен интелект, качеството на тяхното проучване и мисловен процес, както и на убедителността на тяхната презентация.

Представените от вас материали ще бъдат разгледани и оценени по следните критерии:

- Креативност и уникалност

- Качество на разсъжденията

Въпреки че няма да ви се наложи да изграждате своя изкуствен интелект в реалния живот, трябва да мислите така, сякаш планирате това. Помислете върху въпросите от слайд-дека "Дизайн мислене" и използвайте отговорите си, за да стесните целта на вашия изкуствения интелект и основните му характеристики. Не забравяйте да обмислите и правните, етичните и екологичните последици от вашия изкуствен интелект.

- Качество на дизайна

- Качество на вербалната и невербалната комуникация

- Ясно и убедително изразяване на посланието

Вашите предложения ще бъдат оценени от експертно жури. Най-добрият екип от всяка държава, участваща в проекта, ще бъде поканен да участва лично във Форума Woman and girls in STEM през октомври 2024 г. в Будапеща. Те ще останат в Будапеща поне две нощувки, ще могат да разгледат града и ще намерят приятели от цяла Европа! Всички пътни разходи на избрания екип и придружаващия го учител ще бъдат покрити от Girls Go Circular.

Качване на материалите

- Всеки отбор може да качи само едно предложение за изкуствен интелект!

Списък на материалите, които трябва да бъдат представени:

- слайдборд, показващ мисловния ви процес

- видеоклип за представяне на вашата идея за изкуствен интелект на английски език (максимум 3 минути).

- подписана декларация за съгласие за обработване на лични данни (https://bit.ly/3TG2i9y ). Всеки член на екипа трябва да подпише декларацията за съгласие. В случай на непълнолетни, родителят или законният представител на ученика трябва да подпише.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност