програми на JA Bulgaria
Bulgaria
JA

Програми

Програма “Нашият град”

Програмата запознава с различните видове бизнес и многообразието от работни места в един град. Разглеждат се основни понятия от областта на предприемачеството и готовността за работа, които са обяснени по подходящ за възрастовата група начин. Изследват се кариерните възможности и взаимовръзката между различните предприятия в града. Учениците научават как да прилагат уменията си на работното място и как с работата си допринасят за развитието на града.

 

ФОКУС

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Да допълни учебната програма по технологии и предприемачество в начален етап.
 • Да помогне на учениците да открият многообразието от професии и работни места.
 • Да разшири познанията на учениците за видовете бизнес в общността.
 • Да разшири разбирането на учениците за необходимостта на бизнеса от работници с различни умения.
 • Да развие разбирането на учениците как работниците прилагат своите умения в работата си.
 • Да повиши познанията на учениците за приноса на бизнеса за града.
 • Да покаже на учениците значението на образованието за бъдещото им професионално развитие.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Надграждащи знания по Технологии и предприемачество за 3.клас 
 • Разширено изучаване на темата “Професии и предприемачество”

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

 • В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове
 • В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
 • Като извънкласна дейност – например по проект „Твоят час“ и др. проекти

СЪДЪРЖАНИЕ 

1. В града

2. Да построим град

3. Вечеря навън

4. Как се прави вестник

5. Можеш да разчиташ на банката

img
 • Препоръчителен клас: 3. клас
 • Продължителност: 32 учебни часа
 • Брой теми: 5
 • Комплекти за 15 или 30 ученици. Съдържат ръководство за учителя с подробни примерни планове и материали за изпълнение на дейностите 
0

Често задавани въпроси

Налични ли са примерни разпределения и тематични разпределения за програмите?

Да, тези документи са част от комплектите, ако закупите съответната програма от нашия онлайн магазин.

Може да разгледаш също...

Други програми

Програма "Нашият град"

Програма "Нашият град"

Програмата запознава учениците с различните видове бизнес и многообразието от работни места в един град, както и начините, по които работата допринася за развитието на града.

✅ 3. клас

✅ 32 учебни часа

✅ 5 теми

✅ Направление: Предприемачество и умения за работа

Програма "Ние" на Джуниър Ачийвмънт България

Програма "Ние"

Програмата разглежда индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители.

✅ За подготвителна група или 1. клас

✅ 32 учебни часа

✅ 5 теми

✅ Направление: Финансова грамотност

Програма "Нашата общност"

Програма "Нашата общност"

Учениците научават за разнообразните работни места, предлагани от бизнеса в общността и се запознават с данъците, вземането на решения и паричния поток в общността и научават каква е ролята на държавата.

✅ 4. клас

✅ 32 учебни часа

✅ 5 теми

✅ Направление: Умения за работа

***

Как можете да се включите

ментори

За учители и училища

Вашето училище може да включи предприемаческите програми на JA Bulgaria в учебния процес в рамките на раздел Б, раздел В или извънкласна дейност, също така и в часовете по практика в професионалните гимназии. Ползите за всяко избрало да работи с нас училище са много: внасяне на иновации в процеса на обучение, повишаване на качеството на обучение, повишаване на мотивацията и успеха на учениците, подобряване на репутацията на училището, възможности за участие в международни събития и обучения и установяване на контакти и партньорства с училища от други държави. За да работят по програмите на JA Bulgaria, за учителите е нужно да посетят обучение за учители, таксата за което може да бъде заплатена от училището. В тези обучения могат да се включат преподаватели от всички дисциплини, няма изискване да са с икономическо образование. Следващата стъпка е закупуване на учебните материали по избраната програма от нашия уеб магазин и започване на работа с учениците. Експертите на JA Bulgaria са на разположение за подкрепа през цялата учебна година. За учителите ползите от работа с нас са свързани с повишаване на квалификацията, професионално израстване, усвояване на иновативни методи на работа, възможности за постижения и признание на национално и международно ниво.

Ако желаете да подкрепите програмата в ролята си на ментор, вижте информацията на страница "Ментори".

Ментори
ментори

За ученици и студенти

За да може наша програма да се преподава във вашето училище, е нужно директорът да е разрешил на един или повече ваши учители да преминат обучение, организирано от нас, както и да е предвидил нужните часове за провеждане на програмата в училище.

За да се запишете да изучавате наша програма, е необходимо да се свържете с обучените от нас учители във вашето училище, за да попитате как да се включите в групата. Ако наши програми не се преподават във вашето училище, а вие имате огромно желание да се обучавате по тях, може да разговаряте с ваш преподавател или с директора и да ги запознаете с невероятните възможности, които нашата организация предлага за развитие на учениците и учителите!

JA Bulgaria има инициативи, които са отворени за участие на ученици и/или студенти, независимо от това дали в тяхното училище/университет се предлага наша програма – Мениджър за един ден (ученици/студенти) и Национално състезание „Практични финанси“ (ученици).

Участието във всяка JA програма или иниацитива ви носи много нови практически умения, нови приятели, контакти с хора от бизнеса, възможности за награди на национално и европейско ниво. Програмите на JA Bulgaria ви подготвят за успешно представяне на изпит за Entrepreneurial Skills Pass – сертификат, признат от Световния икономически форум, Европейския парламент и Европейската комисия за ключова компетентност. ESP ще ви даде предимство при кандидатстване за работа или във висше учебно заведение.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност