JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Лични финанси

  Програмата се фокусира върху печеленето, разумното харчете, съставянето на бюджет, спестяването и инвестирането, внимателното използване на кредит и защитата на личните средства. Понятията от областта на финансовата грамотност се разглеждат с примери от ежедневието и чрез решаване на практически казуси. Цели на програмата:         Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в първи гимназиален етап.         Да развие уменията на учениците да разпознават основните елементи на личните финанси – печелене на доходи, спестяване и инвестиране, съставяне на бюджет, използване на кредит, управление на риска и разумно потребление,         Да насърчи учениците да поставят конкретни цели за финансовите си нужди и желаното качество на живот,         Да изгради практически умения у учениците да прилагат наученото в личния си финансов план. Съдържанието е базирано ...

прочети >>

2018-11-13

Практични финанси ...

  Учебната програма е пряко обвързана с обучението по технологии и предприемачество в VІІІ и ...

прочети >>

2018-05-07

Зелено предприемачество (GREENT) ...

  Учебният курс по зелено предприемачество е разработен в рамките на проект GREENT на Джуниър ...

прочети >>

2018-02-20

Европа и аз ...

    Програмата изгражда практически знания за природните, човешките и капиталовите ресурси в Европа, които ...

прочети >>

2018-02-20

Това е моят бизнес! ...

  Програмата развива предприемаческите умения на учениците, като ги насърчава да мислят критично и да ...

прочети >>

2018-02-20

Икономика на успеха ...

  Програмата предоставя практическа информация относно личните финанси и важността от идентифициране на образователните и ...

прочети >>

2018-02-16

Ние ...

  Програмата разглежда индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители. Чрез кратки ...

прочети >>