JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Европа и аз

    Програмата изгражда практически знания за природните, човешките и капиталовите ресурси в Европа, които се използват от бизнеса за производството на стоки и услуги.   ФОКУС   ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в прогимназиален етап. Да разгледа използването и важността на ресурсите в контекста на бизнес операциите. Да разшири познанията на учениците за различни места, градове и държави в Европа. Да разшири познанията на учениците за производството и дистрибуцията на стоки и услуги в различните страни и региони. Да помогне на учениците да развият разбирането си за бизнес специализация и взаимозависимост. Да ги научи да взимат практически решения с оглед  разумното използване на ресурсите. Да помогне на учениците да разберат същността на входящите и изходящи парични потоци, както и  ролята на печалбата и загубата за успеха на един бизнес.   Очакваните резултати от обучението пряко кореспондират с учебната програма по технологии ...

прочети >>

2018-02-20

Това е моят бизнес! ...

  Програмата развива предприемаческите умения на учениците, като ги насърчава да мислят критично и да ...

прочети >>

2018-02-20

Икономика на успеха ...

  Програмата предоставя практическа информация относно личните финанси и важността от идентифициране на образователните и ...

прочети >>

2018-02-16

Ние ...

  Програмата разглежда индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители. Чрез кратки ...

прочети >>

2018-02-16

Нашето семейство ...

  Програмата представя ролята на семействата в местната икономика и обяснява как членовете  на семейството ...

прочети >>

2018-02-16

Нашият град ...

  Програмата запознава с различните видове бизнес и многообразието от работни места в един град ...

прочети >>

2018-02-16

Нашата общност ...

  Програмата представя разнообразните работни места, предлагани от бизнеса в общността и как хората допринасят ...

прочети >>