JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Програми за прогимназиален етап

  В прогимназиален етап учениците се запознават с основни понятия от бизнеса и икономиката, изследват възможности за професионална реализация и развиват умения за управление на личните финанси. Съдържанието и целите на програмите за прогимназиален етап кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за прогимназиален етап в темата „Икономика“, и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване. Възможните форми за включване на програмите в учебния процес са в избираемите или факултативните часове в раздел Б и В съгласно Наредба №4 за учебния план (или свободноизбираема подготовка); извънкласна дейност, клубни форми и работа по проекти и др. Програмите за прогимназиален етап са „Европа и аз“, „Това е моят бизнес“, „Икономика на успеха“. Най-новата програма с акцент върху финансовата грамотност – „Много повече от пари“, може да се преподава в прогимназиален и в начален етап. Към програма „Това е моят ...

прочети >>

2018-02-21

Програми за гимназиален етап ...

  Програмите за гимназиалните етапи помагат на учениците да изградят знания, умения и нагласи, необходими ...

прочети >>

2018-02-16

Програми за начален етап/подготвителна група ...

  Програмите за начален етап показват на учениците връзката и значението на образованието с бъдещата ...

прочети >>

2014-10-17

Учебна компания ...

За актуална информация относно програмата - посетете портала УЧЕБНА КОМПАНИЯ ! Програмата помага на младите хора ...

прочети >>

2015-02-04

Skills for the Future - насърчаване на предприемаческото образование в ...

  Описание на програмата От учебната 2014–15 година Джуниър Ачийвмънт България се включи в ...

прочети >>

2018-02-05

JA StartUp Program ...

  Програмата JA Startup Program е една от най-старите и най-добре утвърдени програми на JA ...

прочети >>

2018-02-16

Нашата общност ...

  Програмата представя разнообразните работни места, предлагани от бизнеса в общността и как хората допринасят ...

прочети >>