JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Лични финанси

  Програмата се фокусира върху печеленето, разумното харчете, съставянето на бюджет, спестяването и инвестирането, внимателното използване на кредит и защитата на личните средства. Понятията от областта на финансовата грамотност се разглеждат с примери от ежедневието и чрез решаване на практически казуси. Цели на програмата:         Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в първи гимназиален етап.         Да развие уменията на учениците да разпознават основните елементи на личните финанси – печелене на доходи, спестяване и инвестиране, съставяне на бюджет, използване на кредит, управление на риска и разумно потребление,         Да насърчи учениците да поставят конкретни цели за финансовите си нужди и желаното качество на живот,         Да изгради практически умения у учениците да прилагат наученото в личния си финансов план. Съдържанието е базирано ...

прочети >>

2014-09-16

Умения за успех ...

  Програмата е насочена към кариерния избор и подготовката за професионален живот. Учениците се научават ...

прочети >>

2014-09-16

Икономика ...

  Програма "Икономика" на Джуниър Ачийвмънт е курс за един учебен срок или за цяла ...

прочети >>

2018-02-21

Програми за гимназиален етап ...

  Програмите за гимназиалните етапи помагат на учениците да изградят знания, умения и нагласи, необходими ...

прочети >>

2018-02-21

Програми за прогимназиален етап ...

  В прогимназиален етап учениците се запознават с основни понятия от бизнеса и икономиката, изследват ...

прочети >>

2018-02-16

Програми за начален етап/подготвителна група ...

  Програмите за начален етап показват на учениците връзката и значението на образованието с бъдещата ...

прочети >>