JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Лични финанси

  Програмата се фокусира върху печеленето, разумното харчете, съставянето на бюджет, спестяването и инвестирането, внимателното използване на кредит и защитата на личните средства. Понятията от областта на финансовата грамотност се разглеждат с примери от ежедневието и чрез решаване на практически казуси. Цели на програмата:         Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в първи гимназиален етап.         Да развие уменията на учениците да разпознават основните елементи на личните финанси – печелене на доходи, спестяване и инвестиране, съставяне на бюджет, използване на кредит, управление на риска и разумно потребление,         Да насърчи учениците да поставят конкретни цели за финансовите си нужди и желаното качество на живот,         Да изгради практически умения у учениците да прилагат наученото в личния си финансов план. Съдържанието е базирано ...

прочети >>

2018-02-16

Нашето семейство ...

  Програмата представя ролята на семействата в местната икономика и обяснява как членовете  на семейството ...

прочети >>

2018-02-16

Нашият град ...

  Програмата запознава с различните видове бизнес и многообразието от работни места в един град ...

прочети >>

2018-02-16

Нашата общност ...

  Програмата представя разнообразните работни места, предлагани от бизнеса в общността и как хората допринасят ...

прочети >>

2018-02-05

JA StartUp Program ...

  Програмата JA Startup Program е една от най-старите и най-добре утвърдени програми на JA ...

прочети >>

2014-10-17

Учебна компания ...

За актуална информация относно програмата - посетете портала УЧЕБНА КОМПАНИЯ ! Програмата помага на младите хора ...

прочети >>

2014-09-16

Бизнес етика ...

  Това е интердисциплинарна програма, която възпитава умения за вземане на етични решения. Учениците се ...

прочети >>