JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми

Нашата общност

Изучаване на отговорностите и възможностите в нашата общност. Програмата води учениците през една обществена дейност, бизнес, който оперира в рамките на общността и подчертава подкрепата, която правителството оказва за развитието на този общественополезен бизнес. Общ брой часове: 16-32Брой часове на седмица: 1-2За възраст: 10-12 Цели и задачи Изучаване на отговорностите и възможностите в нашата общност. Програмата води учениците през една обществена дейност, бизнес, който оперира в рамките на общността и подчертава подкрепата, която правителството оказва за развитието на този общественополезен бизнес. Предмет Идентифициране на работните места в общността Обръща внимание на това как хората живеят и работят заедно в общността Запознава с широкия спектър от професии Дава определение за производство Сравнява методите за индивидуално и масово производство Определя различните стратегии, които се използват при различните типове производство Определя ролята и обсега на държавния сектор в общността Обяснява, че правителството събира данъци, за да осигури обществените услуги Определя значението и видовете ...

прочети >>

2014-09-12

Ние ...

Програмата се съсредоточава върху индивидите и ролята, която те играят като производители и потребители. Уменията ...

прочети >>

2014-09-12

Нашето семейство ...

Разглежда семейството и неговите икономически отговорности. Програмата дава определение на семейството и на това как ...

прочети >>

2014-09-12

Нашият град ...

Изследване на възможности за кариера и взаимовръзката на различните отрасли в града. Програмата разглежда типичните ...

прочети >>