JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Проекти

Практични финанси

  Проект: Практични финанси Организация: JA България Старт: ноември 2017 г. Осигурен бюджет към ноември 2017 г.: 100,000 евро   Описание на проекта   Защо стартираме този проект?   Образованието е от основно значение за насърчаването на устойчив, приобщаващ и справедлив икономически растеж, а също и за и устойчиво развитие, като по този начин се подобрява стандартът на живот на младите хора навсякъде по света. Образованието е основа да се придобият работни умения, както и да се създават работни места, без които би било застрашено социалното приобщаване, сближаването и стабилността. Образованието е и приоритетна област за развитие в Световната програма за Действие на ООН за младежта и Целите на хилядолетието за развитие. Въпреки това, както е прието в Световната програма за действие на ООН за младежта, не само достъпът до образование е важен, но и качеството на образованието, което един млад човек получава. Необходими са по-големи усилия, за ...

прочети >>

2017-05-15

ТОВА Е МОЕТО БЪДЕЩЕ ...

  Заглавие: Проект „Това е моето бъдеще“ Финансираща институция: Програма Еразъм+ Продължителност на проекта:  ...

прочети >>

2017-04-27

#StartupТворилница ...

Заглавие: #StartupТворилница Продължителност на проекта: февруари 2017 – октомври 2017 Партньор: Андрей Новаков (евродепутат от ...

прочети >>

2017-03-06

“Дай старт на успеха“ ...

“Дай старт на успеха“ е образователна програма, насочена към младежите на възраст между 16 ...

прочети >>

2017-02-16

JA България  и Андрей Новаков с проект #StartUpТворилница в Благоевград ...

  JA България и евродепутатът Андрей Новаков стартират съвместен проект в подкрепа на студентското предприемачество ...

прочети >>

2016-10-18

Предприемачи на бъдещето ...

  Заглавие: Предприемачи на бъдещето Продължителност на проекта: септември 2016 – октомври 2018 Партньор: Владимир ...

прочети >>

2016-10-18

Агропредприемач (AgriPreneur) ...

  Заглавие: Агропредприемач (AgriPreneur) Продължителност на проекта: ноември 2016 – октомври 2017 Партньор: Владимир Уручев ...

прочети >>