JuniorAchievementBulgaria

Обучения

Обучения за учители на Джуниър Ачийвмънт България

Джуниър Ачийвмънт България организира двудневни обучения на учители от всички етапи на училищното образование за формиране на умения за преподаване на предприемачество, които са част от програмата за развитие на педагогическите кадри на Министерството на образованието и науката в рамките на подписано споразумение за сътрудничество.  Обученията имат за цел да запознаят учителите с образователния модел и съдържанието на програмите по предприемачество, финансова грамотност и подготвеност за работа на Джуниър Ачийвмънт България. Чрез тези програми се изграждат умения, свързани с прилагането на иновативни методи и подходи за насърчаване на критичното мислене, екипната работа, комуникативните и лидерските умения на учениците. Програмите провокират интереса и насърчават мотивацията на учениците, тъй като са практически ориентирани и ясно показват връзката между изучаваното в училище и реалния живот. Учителите разширяват своя инструментариум с методи и стратегии, които използват не само при преподаване на предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт, а и в цялостната си работа ...

прочети >>

2015-01-15

Начален етап ...

  Джуниър Ачийвмънт България Ви кани да се включите в организираните обучения за запознаване с ...

прочети >>

2015-01-15

Прогимназиален етап ...

  Джуниър Ачийвмънт България Ви кани да се включите в организираните обучения за запознаване с ...

прочети >>

2015-01-15

Гимназиален етап ...

Джуниър Ачийвмънт България Ви кани да се включите в организираните обучения за запознаване с програмите ...

прочети >>

2015-10-22

Обучения на учители за работа с платформата SmartClassroom ...

  Обученията на учителите преминават по програма за повишаване на дигиталните умения на учителите, в ...

прочети >>