JuniorAchievementBulgaria

Обучения

Обучения на учители за работа с платформата SmartClassroom

  Обученията на учителите преминават по програма за повишаване на дигиталните умения на учителите, в рамките на която те се запознават с: потенциала и ползите на ИКТ за ефективно обучение; различни типове онлайн ресурси и инструменти в учебния процес; създаване на онлайн уроци; възможностите за интерактивно, колаборативно и смесено обучение.   След обученията учителите: Ще могат да използват иновативни и интерактивни инструменти за преподаване Ще подобрят презентационните си умения Ще разширят своята мрежа от професионални контакти Ще подобрят уменията си за виртуална комуникация Ще се запознаят с методиката и технологията за онлайн и смесено (blended) обучение   Обученията са безплатни за участниците. Те се организират на регионален принцип по график първоначално до края на 2015 г., а след това ще бъде изготвен нов график до края на учебната година.   Училищата могат да заявят отделно обучение, при условие че има събрана група от минимум 15 души и могат да осигурят ...

прочети >>