JuniorAchievementBulgaria

Обучения

Списък с обучителни програми

  Обучителни програми на JA България са насочени към формиране на умения за преподаване на предприемачество, финансова грамотност, умения за работа и дигитални компетентности, както и към изграждане на необходимите професионални компетентности за педагогическите специалисти от всички етапи на училищното образование. JA България предлага следните обучителни програми, одобрени и вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: http://iropk.mon.bg.          Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование        Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап на училищното образование        Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в начален етап на училищното образование        Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено обучение (blended learning)   ...

прочети >>

2017-06-09

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап ...

  Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование ...

прочети >>

2017-06-09

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап ...

  Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в прогимназиален етап на училищното образование ...

прочети >>

2017-06-09

Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в начален етап ...

  Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в начален етап на училищното образование ...

прочети >>

2017-06-09

Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения ...

  Повишаване на дигиталната компетентност на учителите и изграждане на умения за прилагане на смесено ...

прочети >>