Bulgaria
JA

Calendar

Location: Стопански факултет (4-ти км), на Софийски Университет „Св. Климент Охридски", в зала Creative Space (4-ти етаж)
Date: 31.05.2022 16:30 - 31.05.2022 17:30
Organizers: JA Bulgaria
Серия от лекции: Бъдещето на енергията

Junior Achievement Bulgaria Ви кани да се включите в поредица от лекции, фокусирани върху климатичните промени, устойчивото развитие и справедливия енергиен преход.


19.05, 10:00 ч.: Лекция в УНСС: Идеи за действие в борбата с климатичните промени

Събитието ще се проведе в УНСС, Голяма конферентна зала, от 10.00 ч.

Участници:

Апостол Дянков, WWF Bulgaria.
Диана Недева, Junior Achievement Bulgaria.

Регистрация за присъствие: https://bit.ly/3N73Zqu

20.05, 12:30 ч.: Лекция в СУ: Идеи за действие в борбата с климатичните промени

Събитието ще се проведе в Стопански факултет (4-ти км), на Софийски Университет „Св. Климент Охридски", в зала Creative Space (4-ти етаж).

Участници:

Д-р Марина Стефанова, гл. асистент катедра „Икономика и управление по отрасли“, Стопански факултет, СУ.
Д-р Вихрен Митев, програмен експерт, Junior Achievement Bulgaria.

Регистрация за присъствие: https://bit.ly/3FgqUNt

25.05, 16:30 ч.: Лекция: Енергийни ресурси и възобновяема енергия

Събитието ще се проведе в Стопански факултет (4-ти км), на Софийски Университет "Св. Климент Охридски", в зала Creative Space (4-ти етаж).

Участници:

- Марияна Янева, директор Политики и комуникации, Асоциацията за производство и съхранение и търговия с енергия (АПСТЕ).
- Вера Петканчин, оперативен директор, Junior Achievement Bulgaria.

Регистрация за присъствие: https://bit.ly/3FgqUNt

31.05, 16:30 ч.: Лекция: Справедлив енергиен преход в България

Събитието ще се проведе в Стопански факултет (4-ти км), на Софийски Университет „Св. Климент Охридски", в зала Creative Space (4-ти етаж).

Участници:

- Д-р Мария Манолова, Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и автор към платформата „Климатека“.
- Вера Петканчин, оперативен директор, Junior Achievement Bulgaria.

Регистрация за присъствие: https://bit.ly/3FgqUNt

Регистрацията и присъствието на лекциите ще Ви даде право за участие в предстоящите иновационни хакатони на 18-19 юни, както и достъп до регионална мрежа, обединяваща организации и младежи с интерес към устойчивите иновации.

Регистрацията ще Ви даде също и достъп и до записите на три международни уебинара на следните теми, свързани с енергийния преход и устойчивото развитие:

1. Климатични промени
2. Устойчиво развитие, кръгова и зелена икономика
3. Какво представлява справедливият енергиен преход?

Събитието се реализира като част от проекта „Panda Labs Junior за справедлив преход", който насърчава възобновяемата енергия, енергийната ефективност, кръговата икономика и решенията за смекчаване и адаптиране на климата.

„Panda Labs Junior за справедлив преход" е общ проект на WWF България, WWF Сърбия, Junior Achievement Bulgaria, Junior Achievement Северна Македония и Eko team Черна гора. Основната му цел е да допринесе за справедлив преход и навременно развитие на знания и предприемачески капацитет сред младежите във въглищните райони в четирите държави.

#EUKI #JustTransition #GreenEntrepreneurship #PandaLabs

Our website uses Cookies. For more information, you can visit: Cookies Policy