Bulgaria
JA

Panda Labs Junior for Just Transition

Panda Labs Junior за справедлив преход в класация на европейска награда Innovation in Politics 2024

Проектът „Panda Labs Junior за справедлив преход“ е избран за финалист в категория Climate Protection на престижната европейска награда Innovation in Politics 2024.

12.03.2024
Победителите от Panda Labs Junior за Справедлив преход в Европейската комисия в Брюксел

Победителките от хакатоните към Panda Labs Junior за Справедлив преход (PLJ4JT) на посещение в Европейската комисия в Брюксел

08.12.2023
Серия от лекции: Бъдещето на енергията

Junior Achievement Bulgaria Ви кани да се включите в поредица от лекции, фокусирани върху климатичните промени, устойчивото развитие и справедливия енергиен преход.19.05, 10:00 ч.: Лекция в УНСС: Идеи за действие в борбата с климатичните промениСъби...

31.05.2022
Panda Labs Junior за Справедлив преход

Проектът "Panda Labs Junior за справедлив преход" се осъщестява съвместно с WWF Bulgaria, WWF Serbia, EcoTeam Montenegro, JA Bulgaria, JA North Macedonia. Основната му цел е да допринесе за справедлив преход и навременно развитие на знания и предприемаческо мислене сред младежите във въглищните райони в четирите държави.

09.03.2022

Our website uses Cookies. For more information, you can visit: Cookies Policy