JuniorAchievementBulgaria

Изпит ESP 2019

Технологии и предприемачество – учебни програми и тематични разпределения

JA - учебни програми и тематични разпределения

Проекти на училищни учебни планове за профил „Предприемачески“

Статии и доклади

Световна седмица на предприемачеството

Споразумения с държавни институции