JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Екип

Милена Стойчева

Изпълнителен директор

Милена Стойчева е предприемач, главен изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт, България и гостуващ професор по иновации и предприемачество към Европейския институт за иновации и технологии.

Активна в сферата на образованието, мисията на Милена е да промотира ползите от предприемаческото образование сред обществото, да подкрепя младите хора да развиват талантите си и сами да градят своето бъдеще.

Милена има повече от 20 години опит в международни организации и компании. Била е председател на Глобалния съвет на страните-членки на Джуниър Ачийвмънт Уърлдуайд (JA Worldwide) и старши експерт на тема висше образование към Джуниър Ачийвмънт Европа.

Милена е първият Декан по студентски въпроси на Американския Университет в България. В допълнение на редица собствени начинания, тя е ключова фигура в групата по предприемачество и наука на образователния екип на Intel, Европа. Работила е за кратко като журналист в телевизия AP, била е ментор и треньор в различни обучителни програми по бизнес развитие и технологично предприемачество. Милена има дипломи от български и европейски университети.

 

 

Вера Петканчин

Директор „Оперативни дейности“

Има магистърска степен по международни отношения от Софийския университет "Св. Климент Охридски", в момента изучава магистратура по устойчиво развитие на планинските региони в University of the Highlands and Islands, Шотландия. Има богат опит в създаването на концепции за проекти и управлението на проекти в сферата на образованието по предприемачество, опазването на околната среда и връзките между тях. Общува успешно и се адаптира към най-различни екипи, групи от хора и ситуации. Мечтае и работи за свят, в който хората ценят природата заради самата нея, а не я разглеждат единствено като ресурс за консуматорското общество.

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: идеи, развитие, удоволствие.

Мита Георгиева

Научен консултант "Програми и обучения"

Висше икономическо образование, специалност "Статистика" и допълнителна квалификация по методика на преподаване на икономически дисциплини. Експерт по професионално образование и обучение, дългогодишен преподавател в средното образование и хоноруван преподавател към катедра "Статистика и иконометрия", УНСС. Автор е на над 16 учебника и множество публикации в областта на статистиката и методиката на преподаване на предприемачество. За своя професионализъм, новаторско мислене и високи постижения като преподавател по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт й е присъдена международната награда "Учител на света" на Джуниър Ачийвмънт за 2007 година.

Мечтае образователните институции в България да осигурят възможност младежите да придобиват практически опит в областта на предприемачеството преди да напуснат системата на задължителното образование.

"Вярвам в младите хора - трябва да им помагаме да превърнат мечтите си в реалност, тук в България!"

Доц. д-р Петко Русков

Директор "Академични програми"

Магистър по „Компютърно инженерство“ от Технически университет-София и Доктор по „Компютърни науки“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Петко Русков притежава допълнителни квалификации по „Технологично предприемачество“ и „Глобално лидерство и предприемачество“ от Университета Бъркли, Калифорния, САЩ.
Петко Русков развива програмите на Джуниър Ачийвмънт в университетите. Заедно с Джуниър Ачийвмънт създава магистърската програма „Технологично предприемачество“ във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател по информатика в СУ „Св. Климент Охридски“ с почти 30 години опит в академичните среди.

Мечта: да продължа да развивам предприемаческия си начин на мислене и да подпомогна създаване на стартиращи компании от докторанти.

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: пионер и лидер в обучението по предприемачество за млади хора.

Елица Ефремова

Мениджър „Програми и проекти“ / Дизайн и криейтив

Образование: бакалавърска степен по икономика от УНСС и магистърска степен по графично и пространствено проектиране от НБУ. От 2011 г. е докторант към ФМИ на Софийския университет.
В Джуниър Ачийвмънт отговаря за две от най-разпознаваемите програми на организацията – „Учебна компания“ и „Учебна компания за студенти“, за различни международни проекти и за програмата за бизнес доброволци. Автор на повечето визуални и рекламни материали на организацията, предпечат на учебници и др.

   

Светослава Стоянова

Мениджър Връзки с обществеността, маркетинг и продажби 

С над 10-годишен опит в корпоративните комуникации и изграждането на имидж, Светослава се присъединява към екипа на ДАБ в началото на 2014 г. като Мениджър Маркетинг и продажби, а впоследствие поема и Връзките с обществеността на организацията. Осъществява комуникацията с партньори и спонсори и координира съвместни проекти и инициативи.

Има диплома за бакалавър от Факултета по журналистика и масова комуникация и за магистър от Стопански факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Обича да участва в корпоративни и бизнес тренинги, като сред любимите й посетени обучения са тези по Социално предприемачество, Творческо мислене, Гирила маркетинг, Невро-лингвистично програмиране (НЛП практик).

Шест годишният й личен опит като предприемач е в сферата на рекламния и издателския бизнес е само една от причините да се чувства на място в ДАБ, където предприемчивостта е начин на мислене и стил на поведение.

Мечта: Да обиколя света

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: Работата, която обичам.

 

Магданела Делинешева

Директор „Програми за училищно образование“ 

Образование – филологическо (английски и български език) и икономическо (маркетинг). От първите учители в страната, които започват да преподават по програмите на Джуниър Ачийвмънт след създаването на организацията. Автор и преводач на учебни помагала, обучителни програми, проучвания, изследвания и анализи в областта на средното образование, обучението по бизнес и предприемачество, правата на човека, равнопоставеността на половете.С дългогодишен опит в неправителствения сектор в разработването и управлението на проекти.

Мечта – Българското образование да подготвя учениците с уменията, които ще им бъдат необходими в живота. 

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: – професионализъм, новаторство и предизвикателство.

Джеймс Йоловски

Мениджър „Програми за финансова грамотност“

Образование: Докторант във Финансово-счетоводния факултет на УНСС към катедра „Счетоводство и анализ“ с фокус върху „Управленско счетоводство“ (Management Accounting). Магистър със Специализация „Финансова отчетност“ (Financial Reporting Specialization – FRS). Бакалавър по „Финанси“ и допълнителна професионална квалификация по „Мениджмънт“

Експерт във финансово-счетоводната сфера; разработване на и обучение по програми за финансова грамотност; мениджмънт на проекти.

Мечтая да пътувам и опознавам света; да преодолявам нови предизвикателства, което да ми носи удовлетворение, различен опит и нова гледна точка, така че постоянно да израствам като човек; да бъда успешен в работата си и бъдещото си семейство, за да бъда щастлив.

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: вдъхновение, изживяване, приключение.

Д-р Светослав Маноилов

Старши експерт „Бизнес развитие“

Образование: СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История, бакалавър, СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История, магистър, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история, доктор по история.

Хоноруван асистент е в СУ “Св. Климент Охридски” през 2014-2015. Постдокторант към УКХ „Алма матер“ на СУ "Св. Климент Охридски" 2013-2014, изследовател към Евразийски център Via Evrasia,  СУ "Св. Климент Охридски", участва в проект „Диалог Европа“ на СУ “Св. Климент Охридски”;  проект “Collegium historicum” на СУ “Св. Климент Охридски”; проект “Anamnesis”, електронно списание на Исторически факултет към СУ “Св. Климент Охридски.

Мечта: Чрез познание да подобрим човечеството!

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: познание, просвещение, усъвършенстване

Радослав Безпризванний

Експерт "Маркетинг и организиране на събития"

Образование: Бакалавър по бизнес и маркетинг мениджмънт от Университета в Салфорд, Манчестър 

Мечта: Да не спирам да развивам личните си и професионални качества и чрез пример да направя по-добър живота на хората около мен.

 

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: вдъхновение, просветление, добросърдечност

Виктория Радева

Експерт "Обучения и проекти"

Магистър по "Организационно поведение и консултиране на организацията" от СУ "Св. Климент Охридски"

Мечтая да има повече хора, които да са намерили призванието в живота си и да правят това, което истински обичат.

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: вдъхновение, кауза и предизвикателство.

Славяна Докимова

Експерт "Програми и проекти"

Бакалавър  „История с латински език“ от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Средно специално образование във Варненска търговска гимназия „ Г.С Раковски“ с квалификация „икономист информатик“.

Мечтая  да продължавам да идвам със същото желание на работа, всеки ден да откривам нови предизвикателства, които да ме мотивират и обогатяват,  да срещам млади, позитивни и вярващи в успеха си хора. 

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: ентусиазъм, вдъхновение и всекидневна усмивка!

Биляна Богданова

Офис мениджър

Стопанска Академия  „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов

Колеж по икономика и управление

Специалност „Застраховане и Социално дело“

Професионална квалификация „Икономист – Социални дейности“

Мечтая всички деца да получават качествено образование и любов, защото вярвам, че те ще променят хората по света да бъдат по-добри, състрадателни и толерантни. 

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: кауза, приключение и  удоволствие.