JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Екип

 

Милена Стойчева

 

Милена Стойчева

Изпълнителен директор

Милена Стойчева е предприемач, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България и гостуващ професор по иновации и предприемачество към Европейския институт за иновации и технологии.

Мисията на Милена е да популяризира ползите от предприемаческото образование сред обществото, да подкрепя младите хора да развиват талантите си и сами да градят своето бъдеще.

Милена има повече от 20 години опит в международни организации и компании. Била е председател на Глобалния съвет на страните-членки на Джуниър Ачийвмънт Уърлдуайд (JA Worldwide) и старши експерт на тема висше образование към Джуниър Ачийвмънт Европа. Съосновател е на дъщерната компания на JA - The Edge.

Милена е първият Декан по студентски въпроси на Американския университет в България. В допълнение на редица собствени начинания, тя е ключова фигура в групата по предприемачество и наука на образователния екип на Intel, Европа. Работила е за кратко като журналист в телевизия AP, била е ментор и треньор в различни обучителни програми по бизнес развитие и технологично предприемачество. Милена има дипломи от български и европейски университети.

 

Вера Петканчин

 

Вера Петканчин

Оперативен директор

Има магистърски степени по международни отношения от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и по устойчиво развитие на планинските региони от University of the Highlands and Islands, Шотландия. Има богат опит в създаването на концепции за проекти и управлението на проекти в сферата на образованието по предприемачество, опазването на околната среда и връзките между тях. Автор е на учебно съдържание по зелено предприемачество и на изследвания и публикации в сферата на предприемачество в планинските региони, използване на смесено обучение в преподаването на зелено предприемачество и др. Общува успешно и се адаптира към най-различни екипи, групи от хора и ситуации. Съосновател е на дъщерната компания на JA - The Edge. Мечтае и работи за свят, в който хората ценят природата заради самата нея, а не я разглеждат единствено като ресурс за консуматорското общество.

Твоята причина да си част от екипа на JA: В JA съм заради свободата, доверието, изключително смислената мисия на организацията и възможността да виждам всеки ден въздействие от това, което правя.

 

Мита Георгиева

 

Мита Георгиева

Научен консултант програми и обучения

Висше икономическо образование, специалност "Статистика" и допълнителна квалификация по методика на преподаване на икономически дисциплини. Експерт по професионално образование и обучение, дългогодишен преподавател в средното образование и хоноруван преподавател към катедра "Статистика и иконометрия", УНСС. Автор е на над 16 учебника и множество публикации в областта на статистиката и методиката на преподаване на предприемачество. За проявения професионализъм и новаторско мислене и високите й постижения като преподавател по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт й е присъдена международната награда "Учител на света" на Джуниър Ачийвмънт за 2007 година.

Мечтае образователните институции в България да осигурят възможност младежите да придобиват практически опит в областта на предприемачеството преди да напуснат системата на задължителното образование.

"Вярвам в младите хора - трябва да им помагаме да превърнат мечтите си в реалност, тук в България!"

 

Петко Русков

Доц. д-р Петко Русков

Научен консултант програми и обучения

Магистър по „Компютърно инженерство“ от Технически университет-София и доктор по „Компютърни науки“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Петко Русков притежава допълнителни квалификации по „Технологично предприемачество“ и „Глобално лидерство и предприемачество“ от Университета Бъркли, Калифорния, САЩ.
Петко Русков развива програмите на Джуниър Ачийвмънт в университетите. Заедно с Джуниър Ачийвмънт създава магистърската програма „Технологично предприемачество“ във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател по информатика в СУ „Св. Климент Охридски“ с почти 30 години опит в академичните среди. Съосновател е на дъщерната компания на JA - The Edge.

Мечта: Да продължа да развивам предприемаческия си начин на мислене и да подпомогна създаване на стартиращи компании от докторанти.

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: Пионер и лидер в обучението по предприемачество за млади хора.

 

 

Елица Ефремова

Елица Ефремова

Мениджър програми и проекти | Дизайн и криейтив

Елица има бакалавърска степен по икономика от УНСС и магистърска степен по графично и пространствено проектиране от НБУ. От 2011 г. е докторант към ФМИ на Софийския университет.
В Джуниър Ачийвмънт отговаря за една от най-разпознаваемите програми на организацията – „Учебна компания за студенти“, за различни международни проекти и за програмата за бизнес доброволци. Автор на повечето визуални и рекламни материали на организацията, предпечат на учебници и др.

 

 Светослава Стоянова

 

 

Светослава Стоянова

Мениджър връзки с обществеността, маркетинг и продажби 

Светослава има богат практически опит в корпоративните комуникации и изграждането на имидж. Присъединява към екипа на JA през 2014 г. В ежедневната си работа координира партньорствата на организацията и участва активно в развиването и стартирането на нови проекти от етапа на креативна концепция и дизайн до кампаниите за популяризиране и последващо надграждане на инициативите.

Образование: Магистър от Стопанския факултет и бакалавър от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Благодарение на JA се е обучавала в създаване на курсове и практически програми по предприемачество за студенти в Израел и Холандия. Запален коуч от програмата на Intunity Coaches в България и любител-изследовател на човешките взаимоотношения, Светослава се интересува от приложна емпатия и от това как теориите от бизнеса се отнасят към живота на хората в личен план и как могат да се използват за компас, който показва вярната посока при взимане на решения. Шестгодишният й опит като предприемач в сферата на рекламния и издателския бизнес е добра основа да се чувства на място в JA, където предприемчивостта е начин на мислене и стил на поведение.

Твоята причина да си част от екипа на JA: Причината е, че си паснахме. Като в брака – успешен е, когато намериш подходящия партньор и когато ти самият си подходящият партньор.

 

 

Светослав Маноилов

 

Д-р Светослав Маноилов

Старши експерт бизнес развитие

Светослав е бакалавър и магистър по история от СУ “Св. Климент Охридски”, както и доктор по история в Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история.

Хоноруван асистент е в СУ “Св. Климент Охридски” през 2014-2015. Постдокторант към УКХ „Алма матер“ на СУ "Св. Климент Охридски" 2013-2014, изследовател към Евразийски център Via Evrasia, СУ "Св. Климент Охридски", участва в проект „Диалог Европа“ на СУ “Св. Климент Охридски”; проект “Collegium historicum” на СУ “Св. Климент Охридски”; проект “Anamnesis”, електронно списание на Исторически факултет към СУ “Св. Климент Охридски.

Присъединява се към екипа на Джуниър Ачийвмънт през 2016 г. и активно работи за установяване на партньорства и съвместни дейности с общини в цялата страна.

Мечта: Чрез познание да подобрим човечеството!

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: Познание, просвещение, усъвършенстване.

 

 

 Малвина Илиева

 

Малвина Илиева

Консултант по управление

 

Образование: Малвина е завършила Американския университет в България с две специалности - Политически науки и международни отношения и Европеистика. Съосновател е на дъщерната компания на JA - The Edge.

Мечта: Образователните институции в България да осигуряват повече възможности на младите хора да развиват своите креативност и талант чрез персонализиран подход в обучението.

Твоята причина да си част от екипа на JA: В работата си в JA ценя най-вече свободата, добрите отношения и каузата на организацията.

 

Виктория Радева

Виктория Радева

Експерт обучения и проекти

Магистър по "Организационно поведение и консултиране" от СУ "Св. Климент Охридски"

Мечтае да има повече хора, които да са намерили призванието в живота си и да правят това, което истински обичат.

Твоята причина да си част от екипа на JA: Моята причина да съм част от екипа на JA е, че това е организация, която твори, създава и посява в хората добро, стимулира ги да учат, да се предизвикват и никога да не се отказват, че промяната, успеха и мечтата е възможна. Вярвам, че чрез нашите инициативи създаваме поколения с нови ценности - трудът, честността и грижата за другия и света като наш дом.

 

 Венета Куйова

 

Венета Куйова

Мениджър проекти

Венета има магистърска и бакалавърска степен по „Политически науки и публична администрация“ от Университет „Комплутенсе“, Мадрид, Испания. Участва в обмен и прекарва една година от обучението си в университета в Утрехт, Холандия. В последните 5 години се занимава с дизайн и управление на европейски проекти, по-специално по Програма „Еразъм+“, като е участвала в създаването на повече от 25 проектни предложения и в управлението и прилагането на повече от 5 проекта. Развива се като обучител по меки умения и прилага методи като Световнo кафене и Points of View Coaching cards. В екипа на JA България отговаря за инициативи и проекти с корпоративни партньори, като също така участва в управлението на международни проекти, сред които е European Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB).

Мечта: Да обиколя Латинска Америка, до опозная културите и различните обичаи там :)

Твоята причина да си част от екипа на JA: Динамиката, разнообразието в работата и възможността за среща и комуникация с различни хора всеки ден са в основата на моята мотивация да бъда част от екипа на JA България.

 

 

 Кирилка Ангелова

 

Кирилка Ангелова

Експерт събития и проекти

Образование: Обучител по груповодинамичен психотренинг, експерт в център за оценяване, обучител по меки умения и предприемачество. Има бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ от Нов български университет. Алумни от Правителствена програма, спонсорирана от Департамента по образование и развитие на САЩ - Professional Fellows Program “Sustaining Civic Participation in Minority Communities”.  

Мечта: Детската ми мечта беше да стана олимпийски шампион по ски алпийски дисциплини.

Твоята причина да си част от екипа на JA: Трябва да придаваме смисъл на живота си, а не да чакаме той да ни предаде такъв – това е моето верую. Аз съм бизнес доброволец на JA от 2011 година. Участвала съм активно в живота на JA, като ментор, обучител, съмишленик и доброволец.

Вярвам в полезността и ефективността на всяка една от нашите програми, вярвам в екипа и екипната работа. Вярвам, че заедно променяме и създаваме едновременно.

 

 

Йордан Стоянов

 

Йордан Стоянов

Експерт дигитален маркетинг

Образование: Бакалавър “Начална училищна педагогика с чужд език“, Софийски университет "Св. Климент Охридски".  

Мечта: Всяко училище да има свободата да преподава на децата уменията, от които имат нужда в 21 век. 

Твоята причина дa си част от екипа на JA: Харесва ми да съм част от екип, който се стреми да предостави възможности на учениците, които да им отвaрят нови хоризонти за развитие.

 

Джулия

Джулия Велинова

Офис мениджър

Образование: С Бакалавърска степен "Човешки ресурси" от УНСС и алумни на ДАБ, Джулия има разширени интереси в сферите: менторство,организационно поведение, култура и мотивация в трудовата кариера на хората, породени от достъпа й до образование по програмите на ДАБ. 
 
Твоята причина дa си част от екипа на JA: Като алумни на JA , се срещнах с професионалисти, които бяха мои ментори във времето. Още от ученическите си години исках да имам възможността да работя ежедневно с тях и да предам напред всичко онова, което те ми дадоха като знания и практически опит. Като притчата "Предай нататък". 
 
JA за мен с 3 думи: Вдъхновение, възможност, доверие.