JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Екип

 

Милена Стойчева

 

Милена Стойчева

Изпълнителен директор

Милена Стойчева е предприемач, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България и гостуващ професор по иновации и предприемачество към Европейския институт за иновации и технологии.

Мисията на Милена е да популяризира ползите от предприемаческото образование сред обществото, да подкрепя младите хора да развиват талантите си и сами да градят своето бъдеще.

Милена има повече от 20 години опит в международни организации и компании. Била е председател на Глобалния съвет на страните-членки на Джуниър Ачийвмънт Уърлдуайд (JA Worldwide) и старши експерт на тема висше образование към Джуниър Ачийвмънт Европа. Съосновател е на дъщерната компания на JA - The Edge.

Милена е първият Декан по студентски въпроси на Американския университет в България. В допълнение на редица собствени начинания, тя е ключова фигура в групата по предприемачество и наука на образователния екип на Intel, Европа. Работила е за кратко като журналист в телевизия AP, била е ментор и треньор в различни обучителни програми по бизнес развитие и технологично предприемачество. Милена има дипломи от български и европейски университети.

Вера Петканчин

 

Вера Петканчин

Оперативен директор

Има магистърски степени по международни отношения от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и по устойчиво развитие на планинските региони от University of the Highlands and Islands, Шотландия. Има богат опит в създаването на концепции за проекти и управлението на проекти в сферата на образованието по предприемачество, опазването на околната среда и връзките между тях. Автор е на учебно съдържание по зелено предприемачество и на изследвания и публикации в сферата на предприемачество в планинските региони, използване на смесено обучение в преподаването на зелено предприемачество и др. Общува успешно и се адаптира към най-различни екипи, групи от хора и ситуации. Съосновател е на дъщерната компания на JA - The Edge. Мечтае и работи за свят, в който хората ценят природата заради самата нея, а не я разглеждат единствено като ресурс за консуматорското общество.

Твоята причина да си част от екипа на JA: В JA съм заради свободата, доверието, изключително смислената мисия на организацията и възможността да виждам всеки ден въздействие от това, което правя.

 

 Светослава Стоянова

 

 

Светослава Стоянова

Мениджър връзки с обществеността, маркетинг и продажби 

Светослава има богат практически опит в корпоративните комуникации и изграждането на имидж. Присъединява към екипа на JA през 2014 г. В ежедневната си работа координира партньорствата на организацията и участва активно в развиването и стартирането на нови проекти от етапа на креативна концепция и дизайн до кампаниите за популяризиране и последващо надграждане на инициативите.

Образование: Магистър от Стопанския факултет и бакалавър от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Благодарение на JA се е обучавала в създаване на курсове и практически програми по предприемачество за студенти в Израел и Холандия. Запален коуч от програмата на Intunity Coaches в България и любител-изследовател на човешките взаимоотношения, Светослава се интересува от приложна емпатия и от това как теориите от бизнеса се отнасят към живота на хората в личен план и как могат да се използват за компас, който показва вярната посока при взимане на решения. Шестгодишният й опит като предприемач в сферата на рекламния и издателския бизнес е добра основа да се чувства на място в JA, където предприемчивостта е начин на мислене и стил на поведение.

Твоята причина да си част от екипа на JA: Причината е, че си паснахме. Като в брака – успешен е, когато намериш подходящия партньор и когато ти самият си подходящият партньор.

 

 

Светослав Маноилов

 

Д-р Светослав Маноилов

Старши експерт бизнес развитие

Светослав е бакалавър и магистър по история от СУ “Св. Климент Охридски”, както и доктор по история в Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история.

Хоноруван асистент е в СУ “Св. Климент Охридски” през 2014-2015. Постдокторант към УКХ „Алма матер“ на СУ "Св. Климент Охридски" 2013-2014, изследовател към Евразийски център Via Evrasia, СУ "Св. Климент Охридски", участва в проект „Диалог Европа“ на СУ “Св. Климент Охридски”; проект “Collegium historicum” на СУ “Св. Климент Охридски”; проект “Anamnesis”, електронно списание на Исторически факултет към СУ “Св. Климент Охридски.

Присъединява се към екипа на Джуниър Ачийвмънт през 2016 г. и активно работи за установяване на партньорства и съвместни дейности с общини в цялата страна.

Мечта: Чрез познание да подобрим човечеството!

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: Познание, просвещение, усъвършенстване.

 

 

 Малвина Илиева

 

Малвина Илиева

Консултант по управление

 

Образование: Малвина е завършила Американския университет в България с две специалности - Политически науки и международни отношения и Европеистика. Съосновател е на дъщерната компания на JA - The Edge.

Мечта: Образователните институции в България да осигуряват повече възможности на младите хора да развиват своите креативност и талант чрез персонализиран подход в обучението.

Твоята причина да си част от екипа на JA: В работата си в JA ценя най-вече свободата, добрите отношения и каузата на организацията.

 

Александра Парашкевова

Александа Парашкевова

Мениджър „Обучения и развитие на мрежата“

Образование: Александра Парашкевова е университетски преподавател по предприемачество и аутсорсинг. Като част от екипа на Джуниър Ачийвмънт България работи за развитие на мрежата от училища, които имат нагласа за предлагане на обучение, базирано на предпримаческия начин на мислене чрез прилагане на програмите на организацията. Има опит в сферата на неформалното образование и се вълнува от възможността за внедряване на инструменти за активно и смесено обучение в системата на формалното. Вярва, че потенциалът на предприемачеството е неизчерапем, както по отношение на професионалното развитие на личността, така и в ежедневието на човека. Поради тази причина е убедена, че ученето чрез правене е един от най-успешните катализатори на предприемаческия потенциал на младите хора, а училищното образование още от начален етап създава възможности да се развиват качествата на личността, които да го реализират.

Мечта: В личен план мечтая да науча испански език, да мога да плувам и да си припомня как се свири на пиано, а в обществен често се улавям да мисля, че е хубаво хората да са малко по-осъзнати спрямо себе си и спрямо околните.

Твоята причина да си част от екипа на JA: JA ме намери мен, а в JA аз намерих хора, които не се чакат нещо да се случи, а създават и усилено работят за по-добро бъдеще, и то с такава вяра и постоянство, на каквито са способни само хора с градивна и смислена визия.

 

 

Жана Димова

 

Жана Димова

Експерт обучения и проекти

 

Жана е бакалавър по Международен бизнес със специализация Маркетинг от Университета в Дънди, Шотландия. По време на обучението си там тя участва в управлението на университетския отдел по Предприемачество и Бизнес и съучредява университетското Маркетингово общество.

Мечта: Мечтае да обиколи възможно най-много държави с различни култури и традиции и да открие добри практики, които да приложи в България.

Твоята причина да си част от екипа на JA: За мен основна причина е стремежът ми да разпространя предприемаческия дух и желанието за инициативност сред младите хора.

 Венета Куйова

 

Венета Куйова

Мениджър проекти

Венета има магистърска и бакалавърска степен по „Политически науки и публична администрация“ от Университет „Комплутенсе“, Мадрид, Испания. Участва в обмен и прекарва една година от обучението си в университета в Утрехт, Холандия. В последните 5 години се занимава с дизайн и управление на европейски проекти, по-специално по Програма „Еразъм+“, като е участвала в създаването на повече от 25 проектни предложения и в управлението и прилагането на повече от 5 проекта. Развива се като обучител по меки умения и прилага методи като Световнo кафене и Points of View Coaching cards. В екипа на JA България отговаря за инициативи и проекти с корпоративни партньори, като също така участва в управлението на международни проекти, сред които е European Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB).

Мечта: Да обиколя Латинска Америка, до опозная културите и различните обичаи там :)

Твоята причина да си част от екипа на JA: Динамиката, разнообразието в работата и възможността за среща и комуникация с различни хора всеки ден са в основата на моята мотивация да бъда част от екипа на JA България.

 

 

Apostol Dyankov

 

Апостол Дянков

Мениджър проекти / Устойчив поминък

Апостол е завършил бакалавърска степен по „Икономика на околната среда“ в колежа Обърлин, САЩ, и магистратура по бизнес администрация в City University of Seattle. От 2007г. работи като мениджър на международни проекти и консултант по устойчиво развитие, и зелен бизнес в различни организации. Между 2015 и 2018 г. е регионален координатор по зелена икономика във WWF Дунавско-Карпатска програма. Конкретният му опит и интерес е свързан със създаването на зелен бизнес, осигуряването на устойчив поминък и заетост, развитието на човешкия, социален, и природен капитал като част от Четвъртата индустриална революция. В екипа на JA България отговаря за проекта “NEETs предприемачи“, който търси работещи иновативни решения за включването в работната сила и подобряването на квалификацията и уменията на младежи от 19 до 29 г., понастоящем неангажирани със заетост, образование и обучение (NEETs).

Мечти: Да помогна на дъщеря ми и друг от нейното поколение да постигнат своите мечти, да обуча AI, да издам роман и настолна игра.

Твоята причина да си част от екипа на JA: Възможността да работя и уча заедно с будни, млади хора. Да бъда част от организация със 100-годишна история и 100% позитивна визия за бъдещето. Да участвам в една безпрецедентна и непредвидима трансформация на образованието и икономиката, чийто успех е най-важната предпоставка за по-добър живот на децата ни.

 

 Кирилка Ангелова

 

Кирилка Ангелова

Експерт събития и проекти

Образование: Обучител по груповодинамичен психотренинг, експерт в център за оценяване, обучител по меки умения и предприемачество. Има бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ от Нов български университет. Алумни от Правителствена програма, спонсорирана от Департамента по образование и развитие на САЩ - Professional Fellows Program “Sustaining Civic Participation in Minority Communities”.  

Мечта: Детската ми мечта беше да стана олимпийски шампион по ски алпийски дисциплини.

Твоята причина да си част от екипа на JA: Трябва да придаваме смисъл на живота си, а не да чакаме той да ни предаде такъв – това е моето верую. Аз съм бизнес доброволец на JA от 2011 година. Участвала съм активно в живота на JA, като ментор, обучител, съмишленик и доброволец.

Вярвам в полезността и ефективността на всяка една от нашите програми, вярвам в екипа и екипната работа. Вярвам, че заедно променяме и създаваме едновременно.

 

 

Йордан Стоянов

 

Йордан Стоянов

Експерт дигитален маркетинг

Образование: Бакалавър “Начална училищна педагогика с чужд език“, Софийски университет "Св. Климент Охридски".  

Мечта: Всяко училище да има свободата да преподава на децата уменията, от които имат нужда в 21 век. 

Твоята причина дa си част от екипа на JA: Харесва ми да съм част от екип, който се стреми да предостави възможности на учениците, които да им отвaрят нови хоризонти за развитие.

 

Julia Velinova

 

Джулия Велинова

Офис мениджър

Образование: С Бакалавърска степен "Човешки ресурси" от УНСС и алумни на ДАБ, Джулия има разширени интереси в сферите: менторство,организационно поведение, култура и мотивация в трудовата кариера на хората, породени от достъпа й до образование по програмите на ДАБ. 
 
Твоята причина дa си част от екипа на JA: Като алумни на JA , се срещнах с професионалисти, които бяха мои ментори във времето. Още от ученическите си години исках да имам възможността да работя ежедневно с тях и да предам напред всичко онова, което те ми дадоха като знания и практически опит. Като притчата "Предай нататък". 
 
JA за мен с 3 думи: Вдъхновение, възможност, доверие.

 

Петко Русков 

 

 

 

Доц. д-р Петко Русков

Научен консултант програми и обучения

Магистър по „Компютърно инженерство“ от Технически университет-София и доктор по „Компютърни науки“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Петко Русков притежава допълнителни квалификации по „Технологично предприемачество“ и „Глобално лидерство и предприемачество“ от Университета Бъркли, Калифорния, САЩ.
Петко Русков развива програмите на Джуниър Ачийвмънт в университетите. Заедно с Джуниър Ачийвмънт създава магистърската програма „Технологично предприемачество“ във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател по информатика в СУ „Св. Климент Охридски“ с почти 30 години опит в академичните среди. Съосновател е на дъщерната компания на JA - The Edge.

Мечта: Да продължа да развивам предприемаческия си начин на мислене и да подпомогна създаване на стартиращи компании от докторанти.

Джуниър Ачийвмънт за мен с три думи: Пионер и лидер в обучението по предприемачество за млади хора.

 

 Мита Георгиева

 

 

Мита Георгиева

Научен консултант програми и обучения

Висше икономическо образование, специалност "Статистика" и допълнителна квалификация по методика на преподаване на икономически дисциплини. Експерт по професионално образование и обучение, дългогодишен преподавател в средното образование и хоноруван преподавател към катедра "Статистика и иконометрия", УНСС. Автор е на над 16 учебника и множество публикации в областта на статистиката и методиката на преподаване на предприемачество. За проявения професионализъм и новаторско мислене и високите й постижения като преподавател по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт й е присъдена международната награда "Учител на света" на Джуниър Ачийвмънт за 2007 година.

Мечтае образователните институции в България да осигурят възможност младежите да придобиват практически опит в областта на предприемачеството преди да напуснат системата на задължителното образование.

"Вярвам в младите хора - трябва да им помагаме да превърнат мечтите си в реалност, тук в България!"

 Елица Ефремова

Елица Ефремова

Мениджър програми и проекти | Дизайн и криейтив

Елица има бакалавърска степен по икономика от УНСС и магистърска степен по графично и пространствено проектиране от НБУ. От 2011 г. е докторант към ФМИ на Софийския университет.
В Джуниър Ачийвмънт отговаря за една от най-разпознаваемите програми на организацията – „Учебна компания за студенти“, за различни международни проекти и за програмата за бизнес доброволци. Автор на повечето визуални и рекламни материали на организацията, предпечат на учебници и др.