JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Healthathon "Иновация за живот"

2019-07-20

Healthathon

 

Искате ли

да помогнете и да направите нещо наистина смислено,

да бъдете креативни и да се забавлявате през лятото,

да бъдете част от значимо преживяване, което се реализира за първи път в България?

Ако отговорите Ви са ДА, елате на 20 и 21 юли 2019 г. в JA StartUp Hambar (София Тех Парк) на първия по рода си hackathon[1] в здравеопазването (healthathon) „Иновация за живот“, организиран от Junior Achievement Bulgaria.

ЗАЩО го ПРАВИМ?

Healthathon „Иновации за живот“ цели разработване на цялостна концепция на информационна кампания във връзка с месеца за борба с рака на кръвта - септември. Започваме на 20.07.2019 г. от 9.30 ч., а продължителността ще бъде 2 дни до 16.30 ч. на 21.07.2019г., като ще се работи в групи от 5 студенти от различни специалности – медицински, маркетинг, финанси, икономика, информационни технологии, комуникации и други. Ментори и съветници на екипите в тяхната работа ще бъдат медицински специалисти, хора от бизнеса, институциите, пациентски и неправителствени организации.

Ще има изненади и награди, но най-голямата е възможността да участвате в реализирането на вашите творчески идеи на практика в рамките на информационната кампания. В допълнение, участниците ще имат възможност за кандидатстване на стажове в компаниите от асоциация, партньори в организирането на кампанията. И не на последно място – вашата идея може да помогне на пациент с рак на кръвта да живее по-добре и да намери лечение.

ЗАЩО да УЧАСТВАТЕ?

* За да се запознаете  с нови и интересни хора от различни специалности!

* За да научите повече и да допринеса със своя опит и знания за повишаване на информираността за злокачествените заболявания на кръвта!

* За да натрупате знания и умения за работа в екип, ефективна комуникация, работа с пациенти, лекари, институции!

* За да натрупате контакти със заинтересовани страни в сферата на здравеопазването – бизнес компании, стартиращи компании, институции, пациентски организации, неправителствени организации и други!

И още многобройни и неподозирани ползи и позитиви от вКЛЮЧването ВИ!

КАК да УЧАСТВАТЕ?

Участието е напълно безплатно, като се изисква предварителна регистрация и потвърждение на участие на следния ЛИНК: https://heathathon.eventbrite.com 

Намерете ни и във Facebook!

Очакваме ви!

Своите въпроси относно участие можете да зададете на Венета Куйова-Терзиева, Мениджър проекти, JA Bulgaria на  veneta.kuyova@jabulgaria.org и на тел: 0889519953

***

Healthathon „Иновация за живот“ е част от Информационната кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“, чиито организатори са Българско сдружение „Лимфом“, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Български лекарски съюз, Българското медицинско сдружение по хематология, Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология и Национално сдружение на хората страдащи от ХМЛ в България.

[1] Състезание за разработване на иновативни продукти или услуги, свързани с конкретна тема/цел. Хакатоните най-често съчетават състезателен отборен характер чрез образуването на екипи и награждаване на тези, които са се отличили като най-добри по различни критерии. Това позволява на хакатоните да привлекат хора с различна мотивация да се включат.