JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Онлайн обучение за преподаватели на деца (6-10 г.) с програмите на JA Bulgaria

2023-06-26

Онлайн обучение за преподаватели на деца (6-10 г.) с програмите на JA Bulgaria

 

Организираме онлайн обучение за преподаватели работещи с 6-10 годишни деца, независимо от типа детска градина/училище, в което преподават. То ще се проведе на 29.06. (четвъртък) от 10:00 до 14:30 часа в Zoom.

Програмите за начален етап на Джуниър Ачийвмънт България са насочени към ученици на възраст 6-10 години от цялата страна, независимо от типа на училището/детската градина, в което се обучават.  

Обучението е подходящо за всички учители в начален етап без значение от вида на училището, в което преподават. 

 

      Програмите за начален етап показват на учениците връзката и значението на образованието с бъдещата им трудова дейност. Програмите за начален етап са „Ние“, „Нашето семейство“, „Нашата общност“ и „Нашият град“. „Ние“ и „Нашето семейство“, както и елементи от останалите програми се използват успешно и в детските градини.  

            Възможните форми за включване на програмите в учебния процес са в избираемите или факултативните часове в раздел Б и В съгласно Наредба №4 за учебния план (или задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка); като извънкласни дейности, клубни форми и работа по проекти и др.  

       Съдържанието и целите на програмите кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за начален етап в темата „Професии и предприемачество“, и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване. 

         Програмите спомагат за изграждането на всички ключови компетентности, като се поставя специален акцент върху инициативността и предприемчивостта. Използва се методиката на преподаване на Джуниър Ачийвмънт, която се основава на учене чрез правене и интерактивност. Развиват се уменията на учениците за разрешаване на проблемни ситуации, работа в екип, организираност, комуникация и лидерство, чрез което се стимулира тяхната предприемчивост и инициативност. 

        Разглежданите понятия са обяснени по подходящ за възрастовата група начин и се усвояват чрез практически дейности, включващи дискусии, игри, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, ролеви игри и др. В часовете могат да се канят външни лектори, да се организират посещения в реална работна среда, да се провеждат състезания от местен характер и инициативи в рамките на Световната седмица на предприемачеството, Световната седмица на парите и др. 

         В описанието на всяка програма е посочен нейният фокус – ниска, средна или висока степен, в която са застъпени предприемачеството, финансовата грамотност или готовността за работа. Изборът на програма за конкретна група ученици зависи изцяло от преценката на учителя. 

 

Местата са органичени, за участие е необходимо да се регистрирате тук: https://form.jotform.com/231711295079054