JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Професионален ресурс от Шнайдер Електрик

2016-01-04

Професионален ресурс от Шнайдер Електрик

В „Активизирай се“ тази седмица ви предлагаме професионален ресурс, осигурен от Шнайдер Електрик, нашите партньори в тази информационна кампания. Ръководството за електрически уредби е предназначено за електроинженери, които се занимават с проектиране, монтаж, контрол и експлоатация на електрически уредби, съгласно стандартите на Международната електротехническа комисия (IEC). „Кое техническо решение гарантира, че ще бъдат спазени всички технически правила по техника на безопасност“’ е въпросът, който е залегнал като основен принцип при подготовката на този документ. Целта на Ръководството е да осигури ясно практически и последователно обяснение при пълно изучаване на една електрически уредба, съгласно IEC 60364 и други приложими IEC стандарти и да съдейства за въвеждането на международните стандарти за проектанти и фирми изпълнители.

Тук са публикувани всички глави на Ръководството за електрически уредби, както и още материали:

Ресурси