JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118

2020-01-10

Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118

 

Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 с предмет „Осигуряване на кетъринг“, „Осигуряване на хотелско настаняване в гр. София“,
„Провеждане на еко-фестивал“ и „Закупуване на самолетни билети“ по проект ACF/117

Наименование на проекта: „Зелено сътрудничество отвъд граници“, изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Прогнозна стойност за обособена позиция 1: 4932.53 лв. с ДДС
Прогнозна стойност за обособена позиция 2: 903.59 лв. с ДДС
Прогнозна стойност за обособена позиция 3: 34 735.54 лв. с ДДС
Прогнозна стойност за обособена позиция 4: 32 564.57 лв. с ДДС

Място за изпълнение на услугата: България
Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.
Срокът за получаване на офертите е 17 януари 2020 г., 16.00 часа.

Пълният текст на публичната покана и цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци, са достъпни като прикачени файлове към настоящата публикация - вдясно, секция "Документи".

Може да видите публичната покана и тук, както и да изтеглите цялата документация оттук.

 

 

Проектът "Зелено сътрудничество отвъд граници" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.

www.activecitizensfund.bg