JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2015-11-02

Активизирай се! - Или как да бъдеш успешен в своята кариера

Активизирай се! - Или как да бъдеш успешен в своята кариера


прочети >>

2015-11-02

За идеите, успеха и малкия бизнес с Добромир Добринов

За идеите, успеха и малкия бизнес с Добромир Добринов


прочети >>

2015-11-09

Иглика Александрова за ежедневните предизвикателства, които водят до успеха

Иглика Александрова за ежедневните предизвикателства, които водят до успеха


прочети >>

2015-11-17

Георги Стоянов за предприемачеството, приноса за развитието на обществото и щастието.

Георги Стоянов за предприемачеството, приноса за развитието на обществото и щастието.


прочети >>

2015-12-01

Енергийният университет на Шнайдер Електрик

Енергийният университет на Шнайдер Електрик


прочети >>

2016-01-04

Професионален ресурс от Шнайдер Електрик

Професионален ресурс от Шнайдер Електрик


прочети >>

2016-01-04

Заредете се с хъс и търпение: историята на Йоан Аспарухов

Заредете се с хъс и търпение: историята на Йоан Аспарухов


прочети >>

2016-01-14

Професионално от Шнайдер Електрик: Ръководство по автоматизация

Професионално от Шнайдер Електрик: Ръководство по автоматизация


прочети >>

2016-01-26

За да стартирате свой бизнес, бъдете активни: Джеймс Йоловски, мениджър „Финансови програми и симулации“, JA България

За да стартирате свой бизнес, бъдете активни: Джеймс Йоловски, мениджър „Финансови програми и симулации“, JA България


прочети >>

2016-01-26

„Мрежата EURES е „врата“ за легална заетост в Европа“: Елена Видинска, Агенция по заетостта

„Мрежата EURES е „врата“ за легална заетост в Европа“: Елена Видинска, Агенция по заетостта


прочети >>

Започни стаж с помощта на бюрото по труда

2015-12-08

Започни стаж с помощта на бюрото по труда

 

Решихме да ви активизираме с успешната история на Ивайло Найденов от МТСП. Министерството, ръководено от министър Ивайло Калфин, е основен партньор на кампанията „Активизирай се“.

Ивайло е завършил Университета за национално и световно стопанство в София със специалност „Икономика и организация на труда“, степен „магистър“. Работи в Министерството на труда и социалната политика от 2002 г., като е започнал кариерата си там като стажант.

 

Кога и как се появи възможността да започнете работа в МТСП?

След като завърших висшето си образование се регистрирах в бюрото по труда, за да получавам информация за свободни работни места и възможности за стаж при работодател. След няколко посещения трудовият ми посредник ми предложи да се включа в Програма „Старт на кариерата“, която Министерството на труда и социалната политика реализира за младежи до 29 г. с висше образование, без трудов стаж по специалността. Кандидатствах за две от обявените работни места по Програмата – в Областна администрация - гр. Перник и в дирекция „Политика на пазара на труда“ на МТСП, за които се изискваше висше икономическо образование. След провеждането на интервютата по Програмата от бюрото по труда ме информираха, че съм одобрен за започване на стаж в МТСП.

 

Какво Ви даде като знания и компетентности стажантската програма „Старт в кариерата“?

Теоретичната подготовка, която се получава във висше училище би могла да даде достатъчно знания, необходими за трудовата дейност, но уменията, които се формират на конкретно работно място в реална работна среда са най-важната част от един стаж. Те не могат да се получат в образователната система, а и не е необходимо, още повече в системата на висшето образование. То е призвано да даде широкопрофилна подготовка, която да може да послужи за реализация на пазара на труда в рамките на широк спектър от работни места. В този смисъл стажантските програми са много добра възможност за улесняване на прехода от учене към работа. Програма „Старт на кариерата“ е пример за стажантска програма, която дава добри възможности за осъществяване на преход от образование към заетост в публичния сектор.

 

Изгради ли във Вас увереност този стаж?

Да, по време на стажа усвоих специфични професионални компетентности, които ми дадоха увереност, че мога да се справям с поставените задачи. Запознах се с естеството на работата, възможностите за професионално развитие, възможностите за допълнителна квалификация, развитие на езиковата и дигиталната ми компетентност. Това ми даде допълнителен мотив за увереност, че ще мога да изпълнявам функциите на държавен служител с необходимото качество и прецизност.

 

Каква е Вашата позиция сега и как минава един Ваш работен ден? Какво е най-вълнуващото за Вас в работата Ви?

След приключване на стажа бях назначен на длъжност „младши експерт“, след това ме повишиха в длъжност „старши експерт“, след това - „главен експерт“ и понастоящем заемам най-високата експертна длъжност в администрацията - „държавен експерт“.

Работата ми се състои в даване на експертни становища по проекти на стратегически и нормативни актове, поддържане и актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите, участие в заседанията на работни групи към Европейската комисия, лицензиране на Центрове за професионално обучение, реализиране на Национални програми за заетост и обучение, включително Програма „Старт на кариерата“, отговори на въпроси на граждани и др.

Най-вълнуващо в работата ми е възможността да разработвам и да участвам в изпълнението на проекти, които се финансират чрез инструменти на ЕС и внасят добрия опит в националната практика в областта на пазара на труда.

 

Работите в дирекция в МТСП, която изпълнява политиките по заетост. Как се разви в годините програмата „Старт в кариерата“ на МТСП, която е била старт и на Вашата кариера?

През годините възможностите за включване в програмата се либерализираха. Разшири се обхватът на лицата, които могат да кандидатстват, както и продължителността на стажа от 6 на 9 месеца. Процедурите по програмата станаха по-гъвкави, както по отношение на стартирането, което се съобразява с периодите на очакваното дипломиране на младежите с висше образование, така и по отношение на продължителността на кандидатстването, подбора и назначаването по условията на Програмата. Следят се показателите за изпълнението на Програмата. Прави се оценка за ефективността и с удоволствие мога да заявя, че Програма „Старт на кариерата“ е сред най-ефективните програми на активната политика, провеждана от МТСП.

 

Какви възможности дава днес на младите хора програмата?

Програмата дава възможност за стаж от 9 месеца в публична администрация, избрана по желание от кандидата. Периодът от 9 месеца осигурява право на обезщетение за безработица в случай, че стажантът не продължи по една или друга причина заетостта си. По данни на административната статистика на Агенцията по заетостта повече от половината от стажантите остават на работа при същия работодател след приключване на участието им в Програмата. Тя дава възможност на младите хора да придобият представа за работата в публичния сектор, който се характеризира с относително по-голяма сигурност на работните места и доходите, спазване на осигурителните права, правото на платен отпуск, спазване на почивките по време на официалните празници и др.

 

„Предприемчивост и инициативност“ е ключова компетентност, дефинирана от ЕК. Какво според вас, трябва да стои като съдържание зад тази компетентност за един 20-годишен млад човек в България, на прага на професионалното си развитие?

Това е способността всеки сам, доколкото зависи от него, да решава бъдещето си. Това е волята да се развиваме и да постигаме успех в личен план, което е и развитие за цялото ни общество, като сума от индивидуалните успехи. Добре е да има кой да учи младите хора на това, а най-добре е ученето да става чрез примери.

 

Как ще дефинирате "предприемачеството" и какви качества трябва да притежава един предприемач според Вас?

На първо място усет и находчивост, веднага след това воля и упоритост. Останалото е късмет.

 

Какво бихте казали на тепърва стартиращите своята професионална кариера – било то в компания, организация или старт на собствен бизнес?

Желанието за работа се възнаграждава, а работата може да бъде едно много приятно занимание. Направете бъдещето си такова, каквото си го представяте, то е Ваша отговорност.

 

Каква е рецептата Ви за професионален успех?

Направете призванието си Своя професия. Нека талантът Ви работи за Вас.