JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2015-12-01

Енергийният университет на Шнайдер Електрик

Енергийният университет на Шнайдер Електрик


прочети >>

2015-12-08

Започни стаж с помощта на бюрото по труда

Започни стаж с помощта на бюрото по труда


прочети >>

2016-01-04

Заредете се с хъс и търпение: историята на Йоан Аспарухов

Заредете се с хъс и търпение: историята на Йоан Аспарухов


прочети >>

2016-01-14

Професионално от Шнайдер Електрик: Ръководство по автоматизация

Професионално от Шнайдер Електрик: Ръководство по автоматизация


прочети >>

2016-01-22

Предприемачеството е за смелите

Предприемачеството е за смелите


прочети >>

2016-01-26

За да стартирате свой бизнес, бъдете активни: Джеймс Йоловски, мениджър „Финансови програми и симулации“, JA България

За да стартирате свой бизнес, бъдете активни: Джеймс Йоловски, мениджър „Финансови програми и симулации“, JA България


прочети >>

„Мрежата EURES е „врата“ за легална заетост в Европа“: Елена Видинска, Агенция по заетостта

2016-01-26

„Мрежата EURES е „врата“ за легална заетост в Европа“: Елена Видинска, Агенция по заетостта

 

Интервю с Елена Видинска, главен експерт в Дирекция „Европейска мобилност”. Тя е част от EURES екипа в Агенцията по заетостта.

 

  1.     Имате ли статистика какъв процент от гражданите на страната в трудоспособна възраст работят зад граница?

Към момента не съществува единен европейски регистър, според който да може да се засече каква е трудовата миграция и колко хора от една държава работят в други държави. Еврокомисарят по заетостта си е поставила целта да се въведе подобен единен подход за проследяване, но към този момент това е по-скоро пожелателно намерение, отколкото постижима технология. У нас разполагаме с данни за българите в някои държави, събирани от техните администрации, но допускаме, че тази статистика е частична и непълна, тъй като се предполага, че броят на хората, които излизат навън сезонно и после се връщат, не се декларират или обозначават в нито една от двете страни.

Според данните, с които разполагаме и по информация предоставена на Службите по трудови и социални въпроси към МТСП, българската общност в Испания през 2015 г. е наброявала 185251 души, което е по-малко, в сравнение с предходната година; миграцията на български граждани в Германия е била между 3500–4000 души месечно; броят на гражданите на България и Румъния (общо от двете страни), които са работили в Обединеното кралство през юли – септември на 2015 г., е бил 201 000. Пак казвам, при тълкуване на данните трябва да се има предвид, че по – голямата част от лицата, които търсят заетост в други европейски държави, чрез EURESекипа в Агенцията по заетостта, е ориентирана към краткосрочна заетост (сезонна работа и заетост в рамките на една-две години). Доста по-ограничен е броят на хората, които търсят работа извън България с намерението за трайно преместване. Годишно със съдействието на EURESекипа на Агенцията по заетостта около 1000–1300 българи започват работа в чужбина, като основно те са ангажирани в сезонна заетост, т.е. тези работници се връщат в България в края на сезона и пак заминават за друга държава през следващия сезон.

 
2.Какви позитиви и какви негативи носи за страната ни работата на българи в чужбина?

EURES е най-посещаваният европейски сайт за миналата година. Той представлява мрежа за сътрудничество, създадена, за да подпомага трудовата мобилност в рамките на обединена Европа. Агенцията по заетостта е пълноправен участник в тази мрежа и популяризира търсенето. Намирането на работа през тази мрежа гарантира, че обявените свободни позиции не са фантомни, а са реални.

Независимо, че участва в мрежатаEURES, най-големият приоритет на Агенцията по заетостта остава посредничеството за намиране на работа в България и задоволяване на потребностите на българския трудов пазар. Офертите за работа в чужбина обаче са възможна алтернатива за безработните лица. Предлагаме оферти за сезонна работа от 2006 г. в Испания, от 2007 г. – в Дания, от две години – в Португалия, както и в редица други европейски държави. Подбираме персонал за работа в ресторантите за бързо хранене в Германия например. Следват посредничествата за работа в туристическия сектор през зимния сезон – специалистите, заети през лятото в българските черноморски курорти отиват да работят в зимните курорти в Германия и Австрия, като повечето от тях се завръщат в България за летния сезон.

Факт е, че опитът, натрупан в чужбина, професионалните и езиковите познания са от полза за самите хора и за техните работодатели. Мобилните работници са мотивирани, готови да започнат работа в кратки срокове и са готови да се адаптират към новите условия за работа. От друга страна, се повишава  иновативността и конкурентноспособността на бизнеса, защото мобилните работници имат солиден образователен и професионален опит, който може да помогне на бизнеса да се развива, а понякога те могат да допринесат и за установяване на нови бизнес контакти.

 

  1.     Разкажете ни повече за платформата EURES.

EURES мрежата функционира чрез електронен EURES портал на ЕК www.ec.europa.eu/eures и чрез мрежа от обучени съветници – служители на публичните служби за заетост във всяка от страните-членки.

Европейският EURES портал предоставя възможност за информиране и самостоятелно търсене на работа във всяка една от държавите-членки. В базата данни с работни места на портала автоматично се вливат работните места, обявени в базите данни на обществените служби за заетост във всички страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП).  По този начин всеки европейски гражданин може да потърси работа навсякъде в Европа, съобразно своята квалификация, професионални и езикови умения. Търсещите работа могат да направят свой профил в портала, който ще бъде достъпен за регистрираните работодатели, както и всеки работодател може да се регистрира и да получи достъп до голям брой автобиографии.

Българският EURES сайтhttp://eures.bg допълва европейския EURES портал с информация на български език за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП. Националният EURES сайт е и важен канал за разпространяване на информация относно провежданите трудови борси, интервюта и информационни дни, за набиране на кандидати по получените от нас оферти за работа. Той е база данни за българския екип за осъществяване на трудово посредничество - над 3000 работни места годишно могат да се намерят на него.

 

  1.     Какви възможности предоставя EURES?

Агенцията по заетостта като член на EURES мрежата, предоставя услуги за европейска мобилност на търсещите работа лица и на работодатели от България и други държави-членки на ЕС и ЕИП. Запознаваме търсещите работа, както с възможностите за намиране на такава, така и с тенденциите на пазарите на труда в тези страни, за условията за живот и работа.

Организираме също и интервюта по конкретни заявки за работа в други европейски държави, международни трудови борси в различни градове на страната, на които каним работодатели от чужбина за директна среща с търсещите работа лица, организираме онлайн интервюта за работа, провеждаме практически изпити, по време на които кандидатите показват своите умения, пилотно организирахме курс по немски език за младежи.

В момента провеждаме активна кампания по проекта на германското правителство „Работата на моя живот” и подбираме младежи за дуално обучение в Германия. Дуалното професионално обучение е част от образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия, изучавана от ученици от горните класове, да се придобиват практически умения и опит на работното място, а срещу труда си да получават заплата. Участваме в проекта от 2013 г., благодарение на което над 300 български младежи научиха немски език и вече изучават професия в различни компании в Германия.

 

  1.     За достъп до платформата е нужна регистрация. В какво се изразява тя и изисква ли такса?

Всеки, който се интересува от работа в друга европейска държава, може да отвори европейския EURESсайт или националния ни EURES сайт, да разгледа публикуваните оферти за работа и да кандидатства според изискванията и процедурата за кандидатстване, посочени във всяка обява. За това не се изисква регистрация. Когато лицето се регистрира в европейския EURES портал, работодателите от цяла Европа, могат лесно да го намерят. Чрез търсачка, те получават достъп до автобиографии и ако отговаря на изискванията на даден работодател, той ще може бързо да се свърже с кандидата за работа. Хората могат да се абонират, за да получават съобщения за свободни работни места, които съответстват на техния профил. Всичко това е абсолютно безплатно.

  1.     По какъв начин се кандидатства за определена позиция?

Публикуваме на националния EURES сайт оферти за работа, които получаваме от работодателите, желаещи да наемат персонал от България, като във всяка оферта е описано какви документи са необходими за кандидатстване и каква е процедурата за кандидатстване. Може да се кандидатства по електронен път по тези оферти или чрез пряк контакт с работодателя по време на организираните от нас международни борси и интервюта за работа. Много е важно внимателно да се прочетат изискванията, описани във всяка оферта и да се кандидатства за конкретната оферта, следвайки описаната процедура и на посочения език. Колегите, отговорни за съответната оферта, при необходимост помагат на кандидатите и ги съветват при подготвяне на документи.

Българските кандидати за работа участват и в организираните в други държави международни трудови борси, но малко хора могат да си го позволят. Все по-популярни стават електронните трудови борси чрез специализирано разработената платформа за онлайн борси http://www.europeanjobdays.eu/,  която засега работи предимно на три основни европейски езика. Кандидатите за работа могат да участват в електронните борси и да бъдат интервюирани от работодателите без да пътуват до друга държава.

Хората, които търсят работа в друга европейска държава, трябва да бъдат активни и да не забравят, че европейския EURES портал е отворен за цяла Европа и всеки български кандидат се състезава с конкуренти от други страни. 

 

  1.     Как консултантите на EURES улесняват търсещите работа в чужбина?

Търсещите работа в друга европейска държава могат да получат от българските EURES съветници информация и консултации по въпроси, свързани с трудовата мобилност, условията за живот и работа във всяка държава-членка, съвети при изготвяне на документи за кандидатстване и явяване на интервю, както и за възможности за стажуване, информация за международните трудови борси и интервюта. Имената на EURES съветниците с данните за контакт и държавите, с които работят, са качени в националния ни EURES сайт.При възникнали специфични въпроси и/или проблем, заинтересованите лица са насочвани към конкретни компетентни служби и власти, оторизирани да предоставят услуги в сферата, в която е възникнал въпросът.

Освен EURES съветниците, във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната работят EURES асистенти, които могат да предоставят основна информация за мрежата EURES и за възможностите за работа/наемане на работници и служители в Европа.

При интерес към работа в друга европейска държава и възникнали въпроси, лицата могат да се обръщат към EURES съветниците и EURES асистентите – писмено, по телефон и за консултация лице в лице.

 

  1.     Дава ли платформата възможност за стартиране на бизнес в ЕС?

EURES мрежата подпомага предприятия от държавите-членки и Швейцария, като се обявяват свободните работни места, помага се на работодателите да открият подходящи служители. Чрез EURES мрежата може да се получи информация и за процедурите за самонаемане в различни европейски държави.

Друга европейска мрежа – Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (EnterpriseEuropeNetwork) – подпомага малките и средните предприятия в над 50 страни от Европейския съюз и извън него, в развитието на иновативен потенциал, създаването на бизнес партньорства и получаването на информацията за насочените към бизнеса политики на ЕС. Чрез платформата на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса  http://een.ec.europa.eu/и българската й платформа http://enterprise-europe-network.bg/  може да се намери информация за стартиране на бизнес, за  достъпа до финансиране от ЕС, законодателството и стандартите на ЕС, защитата на интелектуална собственост и друга полезна информация.

 

  1.     Какви са предимствата на EURES пред конкурентни платформи и уеб сайтове?

Европейският EURES портал има огромен капацитет. EURES мрежата е мрежата на всички публични служби за заетост в ЕС и Швейцария, и на европейския EURES портал във всеки един момент са публикувани около милион, до милион и половина свободни работни места в цяла Европа. Европейският и националните EURES портали/сайтове предлагат легална заетост при справедливи условия на труд.

Европейският EURES портал има комплексен формат: той обслужва и търсещите работа лица, и работодатели; предлага свободни работни места и информация за възможности за образование и обучение в цяла Европа, както и за участие в отделни проекти. Националните портали са конструирани по подобен начин, но са пригодени за специфична работа в съответните страни. Ако отворите европейския EURES портал, ще видите, че той функционира на 26 европейски езика и голяма част от информацията е достъпна на тези езици, а на националните портали – на два – три езика.

EURES мрежата предоставя услугите си не само посредством порталите, а и чрез мрежата от около 1000 специално обучени EURES съветници, които са ежедневно в контакт с търсещи работа лица и работодатели в Европа. Всеки, който търси работа или работници от друга европейска държава, може да се свърже с тях. Техните координати по държави са публикувани в европейския EURES портал.

  1. Бихте ли ни запознали с успеваемостта на EURES от създаването й?

         От влизането на България в Европейския съюз, имаме информация за около хиляда – хиляда и триста лица годишно, започнали работа в други европейски държави със съдействие на Агенцията по заетостта, като член на мрежата EURES, по публикуваните от нас оферти за работа и чрез организираните от нас международни  трудови борси. В действителност повече хора заминават за чужбина, защото информираме всички за възможността да търсят работа чрез европейския EURES портал, но нито самите хора, нито работодателите са задължени да информират EURES за това, че са намерили работа или работник чрез европейския EURES портал.

         Работната сила става все по-мобилна и освен осъществяване на посредничество за работа в Европа, една от основните ни задачи е да информираме хората за мрежатаEURES, за това, че тази мрежа е врата към легална заетост в Европа и да ги предупреждаваме за възможните рискове преди да заминат за чужбина. Около 50 хиляди търсещи работа лица годишно получават индивидуални консултации от българските EURES съветници и асистенти.