JuniorAchievementBulgaria
header_pic

На гости на русенските победители в проекта „Зелено сътрудничество отвъд граници“

2021-06-17

На гости на русенските победители в проекта „Зелено сътрудничество отвъд граници“

 

Тази седмица сме на гости на "Малката Виена" и на три страхотни младежки отбора победители в проекта „Зелено сътрудничество отвъд граници“

Те са удивително мъдри, будни и дейни - KafEco, BioFoam и Nature Control. През последните месеци активно развиваха своите „зелени“ идеи за алтернативно био гориво, игра за малки и големи, целяща да промени навиците им за рециклиране, както и био стиропор.  

Истинско удоволствие е да работим с толкова предприемчиви млади хора, както и с техния преподавател Нели Тихомирова, оказваща им силна подкрепа през цялото време.  

Много скоро ще може да чуете и видите техните разкази, побрани в кратки, но вълнуващи видеа, както и публикация с историята на още един силен русенски отбор - HANS. Учениците в него, забележете, създават абсолютно екологичен дезинфектант!  

Благодарим за гостоприемството на МГ "Баба Тонка", гр. Русе, както и на пекарна "Хабитат", които бяха така добри да ни предоставят терен за снимки.

 

 

 

 

 

 

 

„Проектът „Зелено сътрудничество отвъд граници“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИПОсновната цел на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е да въвлече младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на материала се носи от Джуниър Ачийвмънт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

www.activecitizensfund.bg