JuniorAchievementBulgaria
header_pic

"Социални иновации"

2014-09-16

 

Социалните иновации са навсякъде около нас, те са тези добри идеи, които отговарят на нуждите и подобряват качеството на живот на хората и общностите. Примери за социални иновации са: справедливата търговия, хосписите, дистанционното обучение, устойчивата мобилност и Уикипедия.

JA Европа разработи инициативата Social Innovation Relay (Състезание „Социални иновации”), която провежда в сътрудничество с глобалния си партньор NN. Тя насърчава ученици на възраст между 15 и 18 години да използват когнитивните си способности с цел социални новости, като същевременно развиват разнообразни способности, които им помагат да станат по-отговорни от социална гледна точка служители и предприемачи.

В състезанието могат да се включат екипи със своя иновативна бизнес идея със социална насоченост, както и компаниите, работещи по програма „Учебен социален бизнес“. За целта те се регистрират на сайта http://jayeapps.com/se360/language_selector.php, където трябва да създадат свой профил с описание на своя продукт/услуга и с ползите му за общността.

Използвайки най-новите технологии за интерактивни срещи и онлайн ресурси, учениците, участващи в инициативата „Социални иновации”, преминават през серия от състезателни етапи, научават повече за социалните иновации, развиват собствена идея за социална иновация като решение на проблем в реалния живот. Отборите работят с ментори, които са доброволци от офисите на NN по целия свят. Те дискутират с учениците техните идеи и каква е вероятността те да доведат до положителни промени в обществото. Експертите оценяват всяка концепция, за да определят отбора победител от всяка участваща страна. Отборите, които спечелят националния етап, разработват идеи за следващия етап – световните финали на Social Innovation Relay.

 

Участвайки в инициативата, учениците се учат:

 • Да работят в екип за създаването на бизнес концепция
 • Да бъдат изобретателни и да решават проблеми
 • Да поемат инициатива
 • Да развиват социални иновации
 • Да комуникират и да отстояват своите идеи
 • Да взимат решения
 • Да използват технологии с цел постигане на по-добри резултати
 • Да промотират идеите си в конкурентна среда на национално и глобално ниво

 

Ползи за преподавателите:

 • Материали с високо качество
 • Широка подкрепа и помощ
 • Международни възможности за изява на учениците
 • Повишена мотивираност и ангажираност от страна на учениците
 • Достъп до доброволни експерти от бизнес средите
 • Достъп до иновативни инструменти за обучение