JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2016-01-04

Професионален ресурс от Шнайдер Електрик

Професионален ресурс от Шнайдер Електрик


прочети >>

2016-01-14

Професионално от Шнайдер Електрик: Ръководство по автоматизация

Професионално от Шнайдер Електрик: Ръководство по автоматизация


прочети >>

2016-02-08

„Упоритост, вяра в собствените възможности и да се приемаш като гражданин на Европа“: успешната история на Камелия Галибардова

„Упоритост, вяра в собствените възможности и да се приемаш като гражданин на Европа“: успешната история на Камелия Галибардова


прочети >>

Стоян Йорданов от ИНТЕЛИК за това как се прави бизнес в България

2016-03-24

Стоян Йорданов от ИНТЕЛИК за това как се прави бизнес в България

В рубриката "Активизирай се" на JA и Шнайдер Електрик ви споделяме историята на Стоян Йорданов от ИНТЕЛИК. В интервюто Стоян споделя своя опит относно това какво се изисква, за да стартираш бизнес в България и да бъдеш успешен.

 

Разкажете ни за себе си.

ИНТЕЛИК ООД e млада компания, специализирана в проектиране, изграждане, пускане в експлаотация и поддръжка на системи за Сградна Автоматизация, Енергиен мениджмънт, Интелегетни къщи. Екипът се състои от млади и висококвалифицирани специалисти, натрупали богат опит в България и Европа. Предлаганите от фирмата инжинерингови решения са иновативни и винаги съобразени с потребностите на клиента.

 

Как решихте да стартирате собствен бизнес и как Ви дойде идеята?

След дългогодишен опит в България и Европа при проектирането и изграждането на системи за Сградна автоматизация, се появи идеята за стартиране на собствен бизнес. В един определен момент оценихме ситуация като подходяща и взехме решение да стратираме. Заложихме на детайлността при проектирането и реализацията и реултатите не закъсняха.

 

Как се запознахте с Шнайдер Електрик България?

Първоначално за Шнайдер Електрик знаехме, че е водеща световна фирма в сферата на енергетиката и електрооборудването, предимно познати ни с придобитите марки  Merlin Gerin и Telemechanique. В последствие нeизбежното се случи: с Шнайдер Електрик България се запознахме в процеса на развитието ни при изграждането на системи за Сградна автоматизация. От тогава до ден днешен си сътрудничим и предлагаме на клиентите ни иновативни и гъвкави решения съгласно техните нужди и изисквания.

 

Къде е сътрудничестовото между вас и Шнайдер Електрик?

Сътрудничеството между ИНТЕЛИК и Шнайдер Електрик е най-голямо в сферата на Сградната автоматизация и Енергийния мениджмът. Също така адекватно си сътрудничим при проектиране и производство на електрически, разпределителни и табла за управление, при изграждането специфични, интелегентни мрежови системи, в сферата на енергийната ефективност и др.

 

Как ще дефинирате "предприемачеството" и какви качества трябва да притежава един предприемач според Вас?

Предприемачеството е по същество готовност – за много усилия, за много предизвикателства, за много рискове, за много емоции. Принципност, постоянност, уравновесеност, приспособимост, упоритост, инициативност, находчивост, мотиваци и много други са все качества които са необходими на всеки един предприемач.

 

Какво бихте казали на тепърва стартиращите свой бизнес?

Да не се отказват и винаги да преследват осъществяването на идеите си. Необходимо е много отдаденост и при появата на трудности, които са често срещано явление, да търсят варианти за преоодляването им  и никога да не се отказват. Успешният бизнес е възможен, само когато успяваш да се справиш с възникналите препрятствия.

 

Как реално се прави бизнес в България от Вашия опит до тук?

Бизнесът в България е много трудно начинание и както във всяка една страна си има своите предимства и недостатъци. От една страна мудна администрация и затруднено финансиране, но пък от друга страна ниски данъци и по-слаба конкуренция спрямо развитите европейски страни са едни от особеностите на бизнес средата в България. Бизнесът трябва да бъде изграден на база на доверие, както към епипа, така и с клиентите, с които работиш.

 

Каква е рецептата за успех?

За да имаш успех, са  необходими много упоритост, себераздаване и постоянно наблюдение на нововъведенията в сферата. Задължително условие е постоянно повишаване на нивото на умения - чрез посещаване на нови курсове и семинари, както и готовност за самообучение.

 

Какви са бъдещите Ви планове?

Бъдещите планове са свързани основно с усъвършенстване и прецизиране на работните дейности и затвърждаване на моментните позиции в сектора. Желанието е да се насочим в по-голяма степен към индустрията, където често се срещат обекти  със специфични изисквания (напр. чисти помещения, центрове за управления на данни). Там добрата ни професионална подготовка и натрупаният досега опит ни дават предимство спрямо конкурентите ни на пазара.   В краткосрочен план ни предстои пускането в експоатация на online система за дистанционна консултация и поддръжка. Целта е да улесним нашите клиенти като им предложим по-надеждна комуникация за по-добро поддържане на техните системи.

 

Ако трябва да опишете бизнеса като емоция, то каква би била тя?

Радост - положителна емоция, свързана с вътрешно задоволствои вълнение.