JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2019-12-02

Зелено сътрудничество отвъд граници

Зелено сътрудничество отвъд граници


прочети >>

2020-01-22

При огромен интерес JA Bulgaria обявява 20-те училища-участници в „Зелено сътрудничество отвъд граници“

При огромен интерес JA Bulgaria обявява 20-те училища-участници в „Зелено сътрудничество отвъд граници“


прочети >>

Ученици от България и Норвегия ще развиват стартъп идеи за адресиране на промените в климата

2020-02-05

Ученици от България и Норвегия ще развиват стартъп идеи за адресиране на промените в климата

 

На 31 януари поставихме официалния старт на проекта „Зелено сътрудничество отвъд граници“. Откриващото събитие беше последвано от двудневно въвеждащо обучение по зелено предприемачество за 20 учители от избраните за участие училища. По време на обучението те се запознаха с образователните материали по програма GREENT на Джуниър Ачийвмънт България, които ще бъдат използвани за преподаване в училище през втория учебен срок и за организиране на практически дейности за генериране и бизнес моделиране на идея за зелен бизнес.

„Проектът Зелено сътрудничество отвъд граници“ е в съзвучие с и в подкрепа на новото отношение, което ние хората трябва да възприемем към природата като цяло – ресурсите са изчерпаеми, климатът се променя и ние трябва не само да щадим средата, но и съзнателно да регенерираме ценните екосистеми, които ни заобикалят и ни предоставят благата си напълно безплатно. Философията на JA България и на партньорите, които застават до нас в този проект, е чрез предприемаческия подход и начин на мислене да търсим решения за справяне с промените в климата и изчерпването на ресурсите. Целта е да създадем комплексен подход, който превръща практическото образование в основа за действителната реализация на екологосъобразни продукти и услуги от младите предприемачи още в училище.“ – каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на образователната организация JA България, лидер в двугодишния проект.

Планираните обучителни дейности ще стартират до седмица и ще повишат капацитета на 520 младежи, 26 учители и представители на 10 НПО, бизнеси и държавни институции в областта на зеленото предприемачество, опазването на околната среда и зелените иновации. Двадесетте училища, които бяха избрани измежду над 70 кандидатствали, са от Бургас, Велинград, Видин, Вършец, Гоце Делчев, Златица, Казанлък, Кнежа, Костинброд, Лом, Правец, Разград, Русе, Сандански, Силистра, Смолян, Хасково и София. Сред темите, които ще бъдат представени в клас с помощта на множество вдъхновяващи примери за добри практики и млади зелени предприемачи от целия свят, са теория за системите, системно мислене, Антропоцен, биоразнообразие и заплахите за него, промени в климата, кръгова икономика, цели на ООН за устойчиво развитие, предприемачески и зелен начин на мислене, прогресивен начин на мислене, иновативни идеи и бизнес модели за устойчив бизнес и други.

В хода на проекта, който ще продължи до 2021 г., се предвиждат редица събития, целящи установяване на контакти и обмяна на идеи между НПО, бизнес, правителство и училища, както и обмяна на работещи добри практики между Норвегия и България в сферата на зелените иновации и създаване на устойчиви и отговорни бизнеси. Ще бъдат сформирани 8 или повече трансгранични екипи чрез работа по програмата „Учебна компания“ на JA, които ще осъществят иновативни идеи за справяне с климатичните промени, като най-добрите от тях ще могат да кандидатстват в

акселератора на Green Business Norway. Ще бъде стимулирано създаването на работеща норвежко-българска младежка организация (за младежи над 18 г.), ментори и експерти, която да надгради резултатите от проекта и да осигури устойчивостта му.

В дългосрочен план стремежът ни е да бъде формирана нова нагласа и мислене, които да помогнат на младите хора да бъдат активни участници в разработването и внедряването на иновативни решения в дома и бизнеса.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Партньори на Джуниър Ачийвмънт България в реализацията на „Зелено сътрудничество отвъд граници“ са норвежките организации Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane и Green Business Norway, както и българската Nordic Innovation Hub. Организациите и компаниите, които ще подкрепят училищата с ментори и експертиза, включват Greenpeace България, Сдружение Slowfood, Ecologica, Casus Futura, Lam’On и други.

 

Видео: economy.bg

 

 

За проекта

Проектът "Зелено сътрудничество отвъд граници" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.