JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Заповядайте на официалното откриване на проекта!

2020-01-24

Заповядайте на официалното откриване на проекта!

 

Проектът „Зелено сътрудничество отвъд граници“ на Джуниър Ачийвмънт България стартира официално на 31 януари от 12:00 ч. с информационно събитие, което ще се проведе в споделеното работно пространство JA Startup Hambar в София тех парк.

Заповядайте на откриващото събитие, за да разберете повече за философията, подхода, образователните инструменти и предвидените в проекта дейности.

Откриването ще бъде последвано от въвеждащо двудневно обучение по зелено предприемачество за 20 учители – представители на 20 спечелили участие в проекта училища от цялата страна. Те участваха в конкурс и бяха избрани при изключително голяма конкуренция – над 70 училища подадоха кандидатури. По време на обучението учителите ще се запознаят с образователните материали по програма GREENT на Джуниър Ачийвмънт България, които ще бъдат използвани за преподаване в училище през втория учебен срок, също както и ще участват в практически дейности за генериране и бизнес моделиране на идея за зелен бизнес.

Какви резултати очакваме?

Планираните обучителни дейности ще повишат капацитета на 520 младежи, 26 учители и представители на 8-10 НПО, бизнеси и държавни институции в областта на зеленото предприемачество, опазването на околната среда и зелените иновации. Предвиждат се редица събития, целящи установяване на контакти и обмяна на идеи между НПО, бизнес, правителство и училища, както и привнасяне на добри практики от Норвегия в сферата на зелените иновации.

Ще бъдат сформирани най-малко 8 трансгранични екипи, които ще осъществят иновативни идеи за справяне с климатичните промени, като най-добрите от тях ще могат да кандидатстват в акселератора на Green Business Norway. Ще бъде стимулирано създаването на работеща норвежко-българска младежка организация (за младежи над 18 г.), ментори и експерти, която да надгради резултатите от проекта и да осигури устойчивостта му.

Какво ще постигнем в дългосрочен план?

Целта ни е да изградим разбиране за глобалните екологични предизвикателства сред младите хора, знания и умения за справяне с тях, както и да поощрим генерирането на иновативни идеи за зелено предприемачество с практическо приложение, които да интегрираме с доказани практики за изучаване на предприемачество като JA учебна компания.

В дългосрочен план желаем да изградим нова нагласа и предприемаческо мислене, която да помогне на младите хора да не бъдат пасивен наблюдател на екологичните и социални кризи, а активен участник в разработването и внедряването на иновативни решения в дома и бизнеса.

Надяваме се, че учителите и учениците ще създадат трайни партньорства с младежи от други училища и държави, участващи в програмата ни по зелено предприемачество GREENT, които ще продължат след края на проекта и ще се превърнат в работещи предприемачески проекти, технологични и социални иновации и зелени публични инициативи.

Повече за проекта

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Партньори на Джуниър Ачийвмънт България в реализацията на „Зелено сътрудничество отвъд граници“ са норвежките организации Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane и Green Business Norway, както и българската Nordic Innovation Hub. Организациите и компаниите, които ще подкрепят училищата с ментори и експертиза, включват Greenpeace България, Сдружение Slowfood, Ecologica, Casus Futura, Lam’On и други.

 

 

Проектът "Зелено сътрудничество отвъд граници" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.

www.activecitizensfund.bg