JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2019-12-02

Зелено сътрудничество отвъд граници

Зелено сътрудничество отвъд граници


прочети >>

Включете Вашето училище в зелената предприемаческа вълна!

2019-12-06

Включете Вашето училище в зелената предприемаческа вълна!

 

Включете Вашето училище в зелената предприемаческа вълна!

Преди 8 години, когато в JA направихме първия международен еко лагер за ученици от България, Испания и Румъния, нямахме представа, че ще дадем началото на нещо, което впоследствие се превърна в цялостна иновативна и интерактивна методология за обучение по зелено предприемачество GREENT. Освен че спечелихме международна награда на JA за сътрудничество за това, че въвлякохме още 4 национални офиса на JA в разработването на методологията и уроците, тази година превърнахме GREENT в глобална вълна, като проведохме две обучения за над 40 учители в Танзания и преведохме образователния комплект на испански език, за да можем да обучим учители от Колумбия в началото на 2020 г.

Отправяме специална покана към Вашето училище да се включи в GREENT вълната в България!

Живеем в епохата на антропоцена - в която човекът е най-важният фактор на въздействие върху планетата, а последствията за биоразнообразието, екосистемите и климата са очевидни. Икономика, базирана върху вечния растеж в потреблението на изчерпаеми ресурси и върху генерирането на все повече отпадъци, е неустойчива и не създава благосъстояние за хората.

Нужно и належащо е истинско включване на младите хора в създаването на предприемачески решения и подготвянето им за участие в компаниите, предприятията, бизнес инкубаторите и институциите, добавящи стойност в една високотехнологична, кръгова икономика на бъдещето.

В дългосрочен план, желаем да изградим нова нагласа и предприемаческо мислене, която да помогне на младите хора да не бъдат пасивен наблюдател на екологичните и социални кризи, а активен участник в разработването и внедряването на иновативни решения в дома и бизнеса.

 

зелено предприемачество

 

През следващите две години екипът ни ще реализира редица дейности в България в рамките на проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“, които целят да мотивират образователната общност в България за еко-предприемачески действия. Директно ще работим с 20 училища в цялата страна. Проектът „Зелено сътрудничество отвъд граници“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез фонд "Активни граждани" (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“ е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.

Какво предлага проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“ на ученици и учители в България?

 1.       Участие в конкурс за избор на 20 училища за участие в проекта (декември 2019 г.)
 2.       Обучение на учители по методологията JA GREENT – Зелено предприемачество, с предлагане на 1 кредит (1-2 февруари 2020 г.)
 3.       Преподаване на уроци по програма GREENT през втория срок (февруари – юни 2020 г.)
 4.       Посещения на зелени предприемачи и експерти в час, практически лекции по кръгова икономика, рециклиране на отпадъци, устойчиво производство на храни и много други!
 5.       Участие в 5-дневен фестивал „Учене чрез правене и устойчиво развитие“ (октомври 2020 г. в България)
 6.       Среща с връстници и експерти по зелен бизнес и предприемачество от Норвегия
 7.       Формиране на трансгранични екипи
 8.       Работа по методологията на „Учебна компания“ за развитие на трансгранични зелени продукти/услуги и инициативи (2020-2021 учебна година)
 9.       Работа с ментори и експерти през цялата година
 10.    Учебно пътуване до Норвегия за 10-те отличили се ученици и учители (май 2021 г.)

 

Ползите за училището:

 •         Работа с изключително съвременна и интерактивна методология и набор от уроци по значими теми, които вълнуват младото поколение.
 •         Постоянна методическа подкрепа от водещите експерти в България в областта на промените в климата, кръговата икономика и зелените иновации.
 •         Включване в екосистема от наши партньорски организации, която работи за активизиране на гражданското общество по теми, свързани с опазването на околната среда и промените в климата – това ще позволи да изградите сред своите ученици нагласа за действие и поемане на лична отговорност за адресиране на тези проблеми чрез предприемачески подход, като всеки ще може да се включи в конкретни дейности.
 •         Комуникация с ментори – реални зелени предприемачи, които ще влизат в класната стая или ще дадат възможност да посетите заедно с учениците тяхната компания на място.
 •         Възможност за допълнително възнаграждение на преподавателите, работещи по проекта.
 •         Възможност за получаване на квалификационен кредит за учителите, които ще работят по проекта и ще участват в първоначално обучение за работа с методологията GREENT.
 •         Възможност за международно сътрудничество и обмяна на опит с учители, ученици и еко експерти и предприемачи от Норвегия, включително посещение на Норвегия през 2021 г.

Как да се включите?

Кандидатствайте за участие на Вашето училище до 10 януари 2020 г., като попълните нашия електронен формуляр: https://form.jotform.com/93374516128965. Ще уведомим училищата, избрани за участие в проекта до 20 януари 2020 г., като ще очакваме участие на техен преподавател във въвеждащото обучение за учители на 1-2 февруари 2020 г. в София.

 

бутон

 

 

 

Проектът "Зелено сътрудничество отвъд граници" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.

www.activecitizensfund.bg